Overzichtelijk geinstalleerde leidingmarkeringen om de veiligheid tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden te verbeteren.

Leidingmarkering

Vakkundige implementatie van uw leidingmarkering

Leidingmarkering wordt toegepast om primair gevaarlijke stoffen in leidingen aan te duiden. Daarnaast kunnen niet gevaarlijke stoffen zoals utitiliteitsleidingen in een zelfde stijl worden gemarkeerd. Dit laatste zorgt ervoor dat er geen misverstanden zullen ontstaan bij ongemarkeerde leidingen. Gedurende operationale en onderhoudswerkzaamheden draagt leidingmarkering bij aan de veiligheid door inzicht te verschaffen in de installatie.

Blomsma Signs & Safety heeft jarenlange ervaring met het implementeren van leidingmarkering in zowel de (petro)chemische, offshore als zware industrie en waterzuiveringsinstallaties. Onze vakmensen bepalen zelf aan de hand van P&ID’s waar welke leidingmarkering benodigd is. Tevens kunnen wij tijdens de werkzaamheden een controle uitvoeren op de aangeleverde P&ID’s zodat U na afloop direct over de actuele asbuilt informatie beschikt.

Overzicht en hoogwaardige kwaliteit

Bij positionering van leidingmarkering is belangrijk dat deze op een juiste positie geschiedt. Waar bij complexe leidingstelsels of manifolds veel leidingen samenkomen brengen wij de markeringen op lijn aan. Hierdoor ontstaat een rustig en daardoor overzichtelijk beeld. Ook stemmen wij het materiaalgebruik af op de toepassing, de materiaalondergrond en de gewenste levensduur. Blomsma Signs & Safety gebruikt hoogwaardige producten zoals voor zelfklevende materialen een 3M-garantie van 5 jaar met vuilafstotende laminaat.

GHS leidingmarkering

Het Globally Harmonized System (GHS) is het uniforme, wereldwijde systeem voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarlijke eigenschappen die op opslagen en leidingen dienen te worden aangebracht. Het markeren van leidingen en tanks zijn wettelijke verplichtingen vanuit de EU 92-58 en diverse ARBO-regelingen.

Onze GHS leidingmarkering bevat de kleurcode voor het soort medium, de stromingsrichting(en), de juiste GHS gevaren symbolen en teksten die het medium omschrijven en vanuit elke positie leesbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat het medium en eventuele risico’s in één oogopslag herkend zullen worden. Door het gebruik van hoogwaardige materialen en GHS symboliek zijn uw leidingmarkeringen tevens toekomstbestendig.

Conform NEN-3050, ISO-14726 of NORSOK

Bij leidingmarkering beoordelen wij wat wettelijk verplicht maar óók wat wenselijk is. Door niet alleen leidingen met gevaarlijke stoffen maar ook utiliteitsleidingen te markeren wordt het hele proces duidelijk en daardoor inzichtelijk. Incidenten worden voorkomen doordat vanwege het ontbreken van ongemarkeerde leidingen er geen twijfel meer is of deze wel of geen gevaarlijke stoffen bevatten. Immers óók onder druk staande stoom- of luchtleidingen vormen risico’s. Leidingmarkering wordt uitgevoerd conform NEN-3050, ISO-14726, NORSOK L-004 of andere (inter)nationale normen.