EX zone en (3d) impressieborden

Explosiegevaar EX zone

De aanwezigheid van bepaalde gassen of stof in zogenoemde EX zones kan leiden tot explosiegevaar. Het betreden van een EX-zone is alleen toegestaan met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen. Om werknemers, bezoekers en leveranciers te informeren waar op een terrein zich EX zones bevinden levert Blomsma Signs & Safety maatwerk impressieborden. Alle borden zijn opgezet volgens de ATEX richtlijn (ATEX 153 1999/92/EG) ten aanzien van signalering en veiligheidsinstructies.

Impressieborden met twee- of driedimensionale tekening

Om de informatieoverdracht optimaal te laten plaatsvinden realiseren wij samengestelde borden, EX-zoneringsborden, 2d- en 3d-impressieborden. Door onze specifieke vormgeving wordt de boodschap optimaal gecommuniceerd naar de doelgroep. Op deze borden worden ter plaatse situaties verduidelijkt door middel van tekeningen. Met behulp van 2d- en 3d-tekeningen, bovenaanzichten van situaties of eenvoudige grafische tekeningen maken wij duidelijk welke tanks in een tankput staan en welke stoffen deze tanks bevatten. Driedimensionale tekeningen zijn veelal eenvoudiger te ‘lezen’ en daardoor duidelijker dan tweedimensionale tekeningen.

Lokaliseren EX-zonering conform ATEX en PGS richtlijnen

Zonering is een belangrijk onderdeel van veiligheidsignalering. Het verduidelijkt en geeft mensen een goed beeld waar EX zones zich op een terrein bevinden. Op detailniveau informeert het mensen waar in een tankenpark zich bijvoorbeeld EX zones bevinden. Het wetgevingskader wordt gevormd door o.a. de ATEX richtlijn en de PGS 29 en PGS 15 normen. Aanvullend worden borden zo vormgegeven dat iedereen de boodschap begrijpt, eventueel overeenkomstig de huisstijl van het bedrijf. Blomsma Signs & Safety realiseert gehele EX zonerings projecten; projectering van de zoneringsborden en de benodigde aanduidingen middels een inventarisatie, ontwerp, productie en montage op locatie.

ISZW Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid

Het aanduiden van EX-zones staat in Nederland onder toezicht van Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid ISZW. Het beleid is erop gericht zichtbaar te maken waar EX-zones zich bevinden zodat daar de juiste preventieve middelen kunnen worden toegepast.