Blomsma Signs & Safety team

Bedrijf

Maatwerk leveren

Ruim 25 jaar is Blomsma Signs & Safety als onderdeel van de Blomsma Groep toonaangevend actief met advies en realisatie van veiligheidssignalering en procesidentificatie. Directie en medewerkers hebben de ambitie om door innovatie en betrokkenheid de opdrachtgevers met maatwerk en one-stop-shopping van dienst te blijven.

Compliance

Blomsma Signs & Safety werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Wij blijven alert op maatschappelijke ontwikkelingen en conformeren ons aan uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Reeds voor de term MVO bestond acteerden wij zo. Bij advies, realisatie en levering van onze producten streven wij naar duurzaamheid. Zowel een hoogwaardige en duurzame levensduur van materialen als respect voor mens en natuur.

Innovatie

Wij werken aan grote complexe projecten en nemen op dat terrein een koppositie in. Als familiebedrijf vinden wij continuïteit belangrijker dan het streven naar een zo hoog mogelijk winst. Daarom willen wij voorop blijven lopen op het gebied van veiligheidssignalering en procesidentificatie. Wij blijven gebruikmaken van de nieuwste technieken, technische toepassingen en materialen. Printtechnieken en andere productiefaciliteiten die ons binnen de Blomsma Groep ter beschikking staan blijven wij continu vernieuwen.

Ervaring

Vanuit een inventarisatie- en adviestraject verzorgen onze vakmensen alle soorten veiligheids- en gezondheidssignalering, bewegwijzering en overige markeringen. Als medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor VeiligheidsSignalisatie (NVVS) en actieve participatie bij NEN en ISO draagt Blomsma Signs & Safety bij aan een eenduidige toepassing van veiligheids- en gezondheidssignalering. Hierdoor zijn wij volledig vertrouwd met de nationale en internationale NEN en ISO normen.