Health Safety and Environment (HSE)

HSE en ongevalsvrij werken

Veilig werken is één van de belangrijkste speerpunten van het bedrijfsbeleid van Blomsma Signs & Safety. Als leverancier van veiligheidssignalering zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie. HSE maakt deel uit van ons bedrijfsbeleid, net zoals de doelstelling ‘werken zonder ongevallen’ (goal zero) en het volgen van de beleidsregels van opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld de BP Golden Rules en Shell Life Saving Rules.

Respect voor het milieu

Wij zijn ons ervan bewust de aarde te leen te hebben van onze kinderen. Waar mogelijk passen wij milieuvriendelijke en verantwoorde materialen toe. Onze afvalstoffen worden maximaal op recycling van grondstoffen gesplitst. Op het gebied van brandstofverbruik en energieverbruik voeren wij een duurzaam energiebeleid.

VCA-VOL, BHV en H2S

Onze medewerkers werken conform de op locaties geldende veiligheidsvoorschriften van onze opdrachtgevers. Vrijwel al onze monteurs zijn in het bezit van VCA-VOL en onze uitvoerders op locatie zijn tevens BHV-geschoold. Diverse medewerkers behaalden hoogwerkercertificaten en volgden specifieke trainingen zoals H2S. Blomsma Signs & Safety is VCA gecertificeerd. Om dit certificaat te bekijken, bezoek ons resource center.

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001-2015

Om onze kwaliteit van dienstverlening te waarborgen naar zowel klanten als leveranciers heeft Blomsma Signs & Safety een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001-2015 geïmplementeerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op beheersing en verbetering van de bedrijfsvoering en processen binnen de organisatie met als doel het continu verbeteren van onze producten en diensten. Blomsma Signs & Safety is ISO 9001-2015 gecertificeerd. Om dit certificaat te bekijken, bezoek ons resource center.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op locatie zijn onze medewerkers voorzien van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo beschikken alle monteurs over een eigen PBM pakket met standaard middelen, maar ook over specifieke stofmaskers en valgordels.