Delfluent Services B.V.

Project overview Engineer
Client: Delfluent Services B.V. Ronald van der Aar
Location: Nederland, Den Haag, Den Hoorn en Midden Delfland
Scope: Totale veiligheidssignalering
Market: Industrie
Year: Sinds 2015
Engineer: Ronald van der Aar

Delfluent Services (DSBV) is in 2003 opgericht en sinds december 2012 is Evides 100% aandeelhouder. Evides is een belangrijke en innovatieve speler in de wereld van de (afval)waterzuivering. Delfluent draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallaties AWZI Houtrust in Den Haag en AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn en het bijbehorende transportsysteem met 19 pompstations.

Blomsma Signs & Safety is in begin 2015 begonnen met een inventarisatie van de veiligheidssignalisatie en aansluitend het vervaardigen van een signaleringplan. Vanuit het plan is er een advies rapportage en implementatieplan voortgekomen.

De realisatie van het project heeft Blomsma Signs & Safety vanuit een aanbestedingstraject toegewezen gekregen van Delfluent Services. De AWZI Houtrust, AWZI Harnaschpolder en de 19 pompstations zijn volledig voorzien van de relevante veiligheidssignalering volgens de Arbeidsomstandighedenregeling en van toepassing zijn de normen zoals de ISO7010, NEN3050, ISO17398, enz.

De scope van de veiligheidssignalering omvatte het markeren van leidingen (leidingmarkering), markeren van opslagtanks, vluchtrouteverwijzingen, veiligheidszoneborden, verlaadplaats borden, ontruimingsplattegronden en signalering van brandbestrijdingsmiddelen en reddingsmiddelen. Ook heeft Blomsma Signs & Safety de terreinverwijzingsborden gerealiseerd.

Inmiddels is het implementatietraject voltooid en voeren wij nu jaarlijks onderhoud uit op het veiligheidssignaleringssysteem.

Blomsma Signs & Safety heeft de volgende onderdelen gerealiseerd;

  • Sign audits en vervaardigen signalisatieplannen
  • Vluchtwegsignalisatie
  • Ontruimingsplattegronden
  • Veiligheidszoneborden en locatie borden
  • Terreinverwijzingsborden
  • EX zone en verlaadplaatsborden
  • Leidingmarkering conform NEN3050 en GHS
  • Tankmarkering
  • Brandbestrijding- en reddingsmiddelensignalisatie
  • Gebouwidentificatieborden/gebouwcoderingen

Meer weten over Delfluent? Bezoek http://delfluent-services.nl/