TRIAS Westland Geothermie locatie

Project overview Engineer
Client: Trias Westland / VB Group Brian Lenos
Location: Naaldwijk GT01/GT02
Scope: Complete implementatie veiligheidssignalering
Market: Geothermie
Year: 2019
Engineer: Brian Lenos

Op 2,3 kilometer onder de grond heet water lokaliseren, dit oppompen en daarmee de tuinbouwbedrijven in het Westland voorzien van duurzame energie. Met dit doel is het geothermieproject Trias Westland gestart door een samenwerkingsverband van HVC, Capturam en Royal FloraHolland. Hierbij worden de bovengrondse installaties gemaakt door VB Group Geo projects. Blomsma Signs & Safety heeft de volledige veiligheidssignalering mogen verzorgen en hiermee een nieuwe standaard gezet voor veiligheidssignalering op geothermielocaties.

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water wordt opgepompt en met een warmtewisselaar overgedragen aan een warmtenet, zodat het water naar de afnemers verspreid kan worden. Na gebruik wordt het afgekoelde water terug de aarde in gepompt en door de aardkern weer opgewarmd. Dankzij een aansluiting op aardwarmte hoeven telers veel minder aardgas te gebruiken. Bovendien is aardwarmte eeuwig beschikbaar en het gebruik leidt tot fors minder CO2-uitstoot in Greenport Westland. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder stikstof wordt uitgestoten en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Aanleiding

Teneinde de veiligheid van personeel, omgeving en andere stakeholders te verbeteren was er behoefte aan een hoge kwaliteit veiligheids-, vluchtweg en gezondheidssignalering. Blomsma Signs & Safety heeft hiertoe een inventarisatie op locatie uitgevoerd en is een signalisatieplan opgesteld waarmee inzicht verschaft werd in de gewenste situatie en diende als uitgangspunt voor de realisatie en het toekomstige onderhoud van de veiligheidssignalering. Vanuit deze methode is het opzetten van een werkend systeem voor de veiligheidssignalering, aangevuld met de nodige vakkennis en ervaring, geborgd voor de locatie.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de implementatie zijn de volgende wet- en regelgevingen:

 • EU Richtlijn 92-58 (Veiligheids- en vluchtwegsignalering)
 • Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 8 (Veiligheids- en gezondheidssignalering)
 • Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 8 (Veiligheids- en gezondheidssignalering)
 • Mijnbouwwet
 • Bouwbesluit
 • ISO(DIS)-20560 (Nieuw in ontwikkeling zijnde norm voor leiding- en tankmarkering)
 • NEN 3050 Markeren van leidingsystemen
 • NEN 1414 Ontruimingsplattegronden
 • PGS- en ATEX Richtlijnen
 • EU-GHS (CLP), EU/2008/1272
 • Wegenverkeerswet
 • ISO3864 (Veiligheidskleuren en veiligheidstekens)
 • ISO7010 (Geregistreerde veiligheidstekens)
 • ISO17398 (Classificatie, prestatie en duurzaamheid van veiligheidssignalering)

 

Scope

De scope van de veiligheidssignalering omvatte het markeren van leidingen (PolyesPro® leidingmarkering), markeren van opslagtanks, vluchtrouteverwijzingen, veiligheidszoneborden, ontruimingsplattegronden en signalering van brandbestrijdingsmiddelen en reddingsmiddelen. Een team van gekwalificeerd en 3M getrainde Blomsma monteurs hebben de werkzaamheden gedurende de bouwperiode veilig, incidentvrij en succesvol uitgevoerd.

Blomsma Signs & Safety heeft de volgende onderdelen gerealiseerd;

 • Sign audit en vervaardigen signalisatieplannen
 • Vluchtwegsignalisatie
 • Ontruimingsplattegronden
 • Veiligheidszoneborden en locatie borden
 • Explosiegevaarlijke (EX) zone impressie borden
 • Leidingmarkering
 • Tankmarkering
 • Brandbestrijding- en reddingsmiddelensignalisatie

 

Meer weten over dit project?

https://www.triaswestland.nl/

https://vb.nl/nl/nieuws/20-vb-gestart-met-bovengrondse-installatie-van-trias-westland