nlende
Zoeken

Gebouwen

Gebouwen, kantoren en instellingen

Een gebouw is veel meer dan stenen, deuren en ramen. We wonen, werken, leren, zorgen en recreëren er in. Van commercieel tot residentieel vastgoed en van onderwijs en zorginstellingen tot penitentiaire inrichtingen, de gebouwen dienen er tot ons verblijf. In deze gebouwen sector, of ‘social hubs’, zijn verschillende mensen bij elkaar. Denk aan werknemers, patiënten, leerlingen, bezoekers en bewoners. Om iedereen een veilig verblijf te bieden zijn er tal van bouwkundige veiligheidsvoorzieningen, preventieve middelen en installaties. Beeldtaal speelt hier een belangrijke rol voor het instrueren en informeren van de gebruikers van een gebouw.

Begrijpelijke veiligheidssignalering is een elementaire beeldtaal en onmisbaar voor deze sector waar er zich zoveel mensen tegelijkertijd kunnen bevinden. Het weergeven van de vluchtwegen en nooduitgangen waar er rekening gehouden wordt met de mobiliteit van de gebruikers van het pand is de meest voorkomende. Maar hoe duidelijk worden de middelen weergegeven die kunnen helpen om incidenten te voorkomen of beperken? Het markeren van blus- en reddingsmiddelen krijgt vaak niet de voldoende aandacht en ook handbrandmelders worden vaak vergeten. Veiligheidssignalering maakt helaas niet altijd onderdeel uit van de overall signage in gebouwen. En dat terwijl deze vorm van signage misschien wel de belangrijkste is.

Wij helpen om in gebouwen de veiligheid van de mensen te verhogen door esthetische signalering toe te passen. Passend bij het karakter van het gebouw, integreren we veiligheidssignalering. De herkenning en zichtbaarheid van de signalering staat hier centraal. We stimuleren de herkenning door een consistent gebruik van geharmoniseerde veiligheidstekens volgens de meest recente (internationale) normen. Bovendien versterken we onze dienstverlening met onze ISO 9001-certificering voor kwaliteit en onze VCA-certificering voor veilig werken.

Functioneel en esthetisch door eenvoud en consistentie

Veiligheidssignalisatie, markeringen en informatiepanelen worden functioneel door eenvoud en consistentie. Het geheel aan signaleringen functioneert optimaal als het als een systeem is ingericht. Een signalisatiesysteem is zorgvuldig gepland, waar onder andere rekening wordt gehouden met zichtbaarheid, het doel van de signalering, de doelgroepen waar naar gecommuniceerd wordt en materiaal en uitstraling.

In deze sector is een begrijpelijke vorm van  beeldcommunicatie effectief voor het voorkomen van incidenten en veilig recreëren, wonen en werken te stimuleren.

Blomsma Signs & Safety voorziet in veiligheidssignalisatie, leiding- en procesidentificatie voor technische ruimten, routesignalisatie en bewegwijzering. Een doelgerichte implementatie die functioneel is door eenvoud en consistentie.

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Wettelijk kader en signtoepassingen

Voor gebouwen gelden vereisten en voorschriften van zowel bouwkundige besluiten als arbeidsomstandigheden. Op ons Normen en Wetten overzicht ziet u een voorselectie van normen en wetten die raakvlak hebben met veiligheidssignalisatie en identificatie.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden is het volgens de wet vereist om te voorzien in signalering ter voorkoming van incidenten, in de Europese lidstaten geldt hiervoor de Europese Richtlijn 92/58/EEC.

Employers shall provide safety and/or health signs as laid down in this Directive where hazards cannot be avoided or adequately reduced by techniques for collective protection or measures, methods or procedures used in the organization of work, or ensure that such signs are in place - Council Directive 92/58/EEC

Council Directive 92/58/EEC

Vluchten en ontruimen

Gebouwen bestaan uit verschillende ruimten en compartimenten. Deze ruimten kunnen worden onderverdeeld in zogenaamde gebieden; verblijfsgebieden en functiegebieden. Verder zijn er de verkeersruimten zoals gangen en trappenhuizen die toegang geven tot de verschillende ruimten in een gebouw. De verkeersruimten dienen vrijwel altijd ook als vluchtroutes die leiden naar de (nood)uitgangen bij een ontruiming. De vluchtroutes lopen door rook- en brandcompartimenten die gedurende een bepaalde tijd rook en vuur tegenhouden en daarmee zo lang mogelijk een veilige vrije vluchtroute creëren. Het begrijpen en doorzien van de indeling van een gebouw is essentieel bij het plannen en implementeren van vluchtroutesignalering en ontruimingsplattegronden.

Duidelijke vluchtroutesignalering voorziet in een zo efficiënt mogelijke ontruiming voor verschillende scenario’s met primaire en secundaire vluchtroutes. Trappenhuizen, technische ruimten en complexe ruimtes met tunnels, kelders en ruimtes zonder daglicht kunnen worden voorzien van een nalichtend vluchtroutegeleidingssysteem.

De aanwezigheid van begrijpelijke ontruimingsplattegronden maken onderdeel uit van de veiligheid van bezoekers en werknemers. Zo ook in de vestigingen van Coolblue. Meer over dit project is te lezen in de project case.

Naar de Project case

Internationale normen voorzien in een standaardisatie van het gebruik van (veiligheid)symbolen en signalisatietechnieken. Symbolen voor het aanduiden van vluchtwegen en nooduitgangen zijn genormeerd in ISO 7010. Dezelfde symbolen worden toegepast in vluchtroutegeleidingssystemen die zelf ook zijn genormeerd in ISO 16069. Ook ontruimingsplattegronden volgens ISO 23601 worden voorzien van dezelfde veiligheidssymbolen en veiligheidskleuren. Dit samenspel van onderdelen vormt gezamenlijk een vluchtroutesignaleringssysteem.

Redding, brandbestrijding en veiligheidsplattegronden

Reddingsmiddelen en brandbestrijdingsmiddelen kunnen de gevolgen van een incident of calamiteit beperken en levens redden. Een beginnende brand blussen, tijd winnen tot de aankomst van hulpdiensten, het verlenen van eerste hulp, kortom: essentiële middelen. Het is essentieel dat deze middelen goed vindbaar zijn. Door middel van veiligheidssignalering en veiligheidsmarkeringen worden de locaties van deze voorzieningen herkenbaar in de ruimten. Veiligheidssymbolen met herkenbare tekens en kleuren zorgen voor een snelle lokalisatie van deze middelen voor gebruikers van een gebouw en voor externe hulpdiensten. De uitvoering van de signalisatie, zoals de grootte en vorm van gebruikte borden en markeringen, is bepalend voor de zichtbaarheid. Langs gangen zijn haakse of panoramische signalering functioneler dan vlakke.

Het gebruik van te kleine symbolen is wellicht heel fraai en esthetisch, maar dit is nadelig voor de lokalisatie van veiligheidsmiddelen. Veiligheidsplattegronden geven de locatie van o.a. veiligheidsmiddelen overzichtelijk weer. Deze tekeningen en overzichten worden gebruikt door hulpdiensten en vergunningverlening voor het gebruik van een gebouw.

Veiligheidsborden en markeringen op leidingen en tanks

Veiligheidsborden en markeringen op leidingen en tanks zijn er primair om risico’s en preventieve maatregelen weer te geven ter voorkoming van incidenten. Ook biedt deze signalisatie technische informatie over de functie van een ruimte en van een leiding of tank. Zoals de benaming, inhoud of stromingsrichting van de inhoud van een leiding. Gebouwen hebben technische ruimten voor klimaatsystemen, bij zorginstellingen en laboratoria zijn er complexe leidingsystemen voor utiliteit en specifieke (gevaarlijke) vloeistoffen en gassen. De veiligheidsborden of samengestelde borden geven overzichtelijk de gevaren, verboden en geboden weer. Deze samenstellingen voorkomen een wildgroei aan losse stickers en borgen een gestructureerde informatieoverdracht. Bij vulpunten en opslagen van gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof) komen al deze markeringen gezamenlijk voor, een veiligheidszonde bord voor de verlaadplaats en markeringen op de tank en leidingen.

Verkeer, bewegwijzering en belijning

Het verkeer van en naar gebouwen en parkeervoorzieningen wordt gestroomlijnd met bewegwijzering. Relevante verkeersregel voor de deelnemers van het verkeer worden met verkeersborden en belijningen weergegeven. Vanaf de openbare weg tot in een parkeervak in een parkeergarage, signage komt overal langs deze route voor om ons ordelijk naar onze bestemming te helpen. Een gebalanceerde mix van vormgeving, strategische plaatsing en voorschriften vanuit verkeerswetgeving vormen een coherent informatiesysteem.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.