nlende
Zoeken

Maritiem

De maritieme sector is diep geworteld in onze samenleving en vormt een basis voor ontdekking, mobiliteit, economische ontwikkeling en handel. Transport en werken op rivieren, meren en wereldzeeën, onderhevig aan een continue veranderende maatschappij, een groeiende wereldbevolking en natuurlijk het geweld van de weersomstandigheden. Een enorm dynamische sector met veel innovatie en een groeiend veiligheidsbewustzijn. Blomsma Signs & Safety is nauw verbonden met de offshore en scheepvaartsector. Vele uitdagende projecten op het gebied van veiligheidssignalering worden al vele tientallen jaren met gepassioneerde toewijding gerealiseerd. Wij bedienen hier scheepsbouw- en scheepreparatiewerven, binnenvaart, zeescheepvaart, visserij, defensie (marineschepen), onderzoekschepen, waterbouw (zoals baggeraars en pijpenleggers) en de cruise- en ferrydiensten.

Het karakter van schepen, de extreme weersomstandigheden en de risico’s van het leven en werken op het water stellen scherpe eisen aan veiligheid en kwaliteit in de maritieme sector. Duidelijk en efficiënt informeren is in de maritieme sector een absolute noodzaak. Een sector waar de noodzaak van een veiligheidssignaleringssysteem als communicatie- en preventiemiddel duidelijk zichtbaar is.

Verschil door functionaliteit

In de scheepvaart is veel vastgelegd in wetgeving en normen. Er wordt input geleverd door inspecteurs en auditoren (surveyors) van certificerende en controlerende instanties. Maar zelfs met alle beschikbare normen en wetten worden nog vele schepen voorzien van incorrecte, incomplete en zelfs overcomplete signalering en markeringen. Een mix van ervaring, veiligheidskundige benadering, grafisch- en ruimtelijk inzicht en best practices van uiteenlopende praktijk situaties maakt dat Blomsma Signs & Safety een verschil maakt door functionaliteit. Wij focussen ons op signaleren met een doel, een strategie om informatievoorziening functioneel te houden, begrijpelijk voor alle doelgroepen. Een verschil in functionaliteit is bijvoorbeeld het inzetten van verschillende materialen voor binnen en buiten, nalichtende of juist reflecterende veiligheidssignalering in verschillende klassen, afgestemd op geldende normen. Maar ook onderscheiden we ons met geplande strategieën bij het plannen van vluchtroutesignalering, primair en secundair; de vluchtopties voor meerdere situaties begrijpelijk in beeld brengen.

Blomsma realiseert volledige turn-key projecten, engineering, materiaalleveringen en installatie van veiligheidssignalisatie en decoratieve signage voor de maritieme sector. Ons leveringsprogramma omvat o.a. vluchtwegsignalisatie, vluchtroutegeleidingssystemen (low location lighting), veiligheidssignalisatie, (IMO) leidingmarkering, procesidentificatie, wayfinding, veiligheidsplan tekeningen en ontruimingsplattegronden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

Brochure Offshore & Marine Thumb

In onze brochure Offshore & Marine leest u meer over onze producten en diensten op het gebied van veiligheidssignalering en identificatieoplossingen in de offshore sector

Download onze brochure 'Offshore & Marine'

Wettelijk kader en signtoepassingen

Het wettelijk kader en signtoepassingen voor de (internationale) scheepvaart is beschreven in de IMO (International Maritime Organization) en SOLAS (Safety Of Life At Sea). Verder zijn er wettelijke voorschriften vanuit MARPOL en EMDG voor afvalstoffen en gevaarlijke stoffen en de toe te passen markeringen en instructies. Verschillende ISO normen hebben gerichte voorschriften en eisen voor veiligheidssignalisatie aan boord van schepen en maritieme objecten.

Op de Normen en Wetten pagina staat een voorselectie van normen en wetten die raakvlak hebben met veiligheidssignalisatie en identificatie in de maritieme sector.

De ISO normen zoals de ISO 24409 en de ISO 7010 voorzien in oplossingen voor een brede signaleringsbehoefte voor de maritieme sector, op een geharmoniseerde wijze met onshore sectoren.

“The growth of international travel by ship has created a need to provide people travelling an dworking on board ships with signs and associated systems that communicate consistent and effective safety information. This international standard specifies a system of safety and safety related signs on ships and other marine installations that is generally consistent with standardized signs with which many will have gained familiarity in other applications” – ISO 24409-1:2010

Vluchten, verzamelen en evacueren

Het vluchten, verzamelen en evacueren op schepen in geval van nood kan een fikse uitdaging zijn. De omgeving bestaat uit water en een schip kan niet zomaar verlaten worden. Ook bestaat een schip uit verschillende brand- en rookcompartimenten en zijn het aantal uitgangen/vluchtvoorzieningen naar buiten beperkter dan bij een gebouw op het vaste land. Al deze factoren vragen om extra aandacht voor een duidelijk zichtbaar en vooral kloppend informatiesysteem. Vluchtwegsignalering en verwante instructies over ontruimen en verzamelen voorzien passagiers en bemanning van de benodigde informatie. Het gebruik van begrijpelijke beeldtaal zoals veiligheidssymbolen, strek vereenvoudigde grafische illustraties en plattegronden helpen om deze informatie begrijpelijk over te brengen aan een zo’n breed mogelijke doelgroep.

Internationale normen voorzien in de handvatten voor een begrijpelijke en uniforme uitvoering van de vluchtroutesignalisatie. Normen bieden een praktische vertaling van geldende eisen en zijn vaak gekoppeld aan de wetgeving. Een vluchtwegsignaleringssysteem voor schepen bestaat uit vluchtroute signalering, een vluchtroutegeleidingssysteem (Low Location Lighting), ontruimingsinstructies en ontruimingsplattegronden.

Vluchtroute signalering of vluchtwegmarkering is een verzameling van route aanduidingen welke primaire en secundaire vluchtwegen weergeeft. Ook maken markeringen van vluchtluiken en (vlucht)deuren hier onderdeel van uit. Op schepen is de primaire vluchtroute veelal de route naar in- of externe verzamelplaatsen, vanwaar de route vervolgt naar embarkatie stations. Dit zijn locaties waar het schip verlaten kan worden middels reddingsboten en/of reddingsvlotten.

Wanneer een schip meer dan 36 passagiers heeft is het volgens IMO A.752 verplicht om een Low Location Lighting (LLL) systeem te hebben. Elk schip kan natuurlijk voorzien worden van een LLL systeem om de vluchtwegen zo herkenbaar mogelijk weer te geven. Het veiligheidsbeleid van rederijen kan hogere eisen stellen dan de minimale eisen vanuit IMO wetgeving. Wij implementeren LLL systemen volgens ISO 15370 vluchtwegsignalering volgens ISO 24409 en vluchtwegplattegronden en veiligheidstekeningen volgens ISO 23601 en ISO 17631; van werkschepen tot ferry’s en van cruiseschepen tot Marine fregatten met ieder zijn eigen aandachtspunten en specialistische details.

“In addition to the emergency lighting required by regulations II-1/42 and III/11.5 of the 1974 SOLAS Convention, as amended, the means of escape, including stairways and exits should be marked by LLL at all point of the escape route, including angles and intersections” - IMO Resolution A.752(18) Article 2.1

Brandbestrijding- en reddingsmiddelensignalering

Het markeren van brandbestrijdings- en reddingsmiddelen is voorgeschreven vanuit IMO/SOLAS en dient als visueel hulpmiddel voor een snelle lokalisering van de betreffende middelen. Op schepen worden de middelen vaak in kasten en beschermende boxen geplaatst tegen corrosie. De signalering draagt bij aan een duidelijke identificatie. Ook in accommodatie ruimtes waarbij bijvoorbeeld de brandslangen en slanghaspels in kasten of nissen met panoramische signalering zichtbaar worden langs de gangpaden. Ter voorkoming van escalatie is het snel lokaliseren van blusmiddelen en reddingsmiddelen een absolute must. Deze signalering wordt nalichtend (binnen) en reflecterend (buiten) uitgevoerd, symboliek volgens ISO24409 en in lijn met de fire & safety plan tekeningen.

Veiligheidszones en risicovolle ruimten en gebieden

Schepen hebben uiteenlopende ruimten en gebieden met uiteenlopende functies, afhankelijk van de functie zijn er verschillende risico’s aanwezig. Machinekamers en besloten ruimten komen altijd voor, op pijpen- en kabelleggers, baggerschepen en andere constructie- en werkschepen komen vele andere risico’s voor. Risico’s waarvoor passende signalering benodigd is ter voorkoming van incidenten. Het samenstellen van veiligheidstekens (symbolen) is een functionele manier om wildgroei van losse stickers en borden te voorkomen. Samengestelde borden voorzien in een gestructureerde, geordende weergave van relevante gevaren, geboden en verboden.

De 160 meter lange ijsbreker Nuyina is een volgens de bouwer een van haar ingewikkeldste projecten tot nu toe. De signalering op dit unieke schip is ook zorgvuldig en strategisch gepland en allesomvattend.

Bekijk projectcase Nuyina

Leidingen, tanks en equipment

Markeringen op leidingen, tanks en equipment helpen bij het bedienen en onderhouden van machines en installaties op schepen. De compacte inrichting op schepen leent zich voor duidelijke identificatie, voor zowel het efficiënt opereren en onderhouden als het voorkomen van vergissingen en mogelijke incidenten. De ISO 14726 is een internationale norm voor het markeren van leidingen op schepen, waarbij vrijwel alle meest voorkomende leidingfuncties in unieke kleurcombinaties worden weergegeven. Aanvullend wordt de stromingsrichting en medium of functienaam erop afgebeeld. In de norm staat tevens beschreven waar de markeringen aangebracht moeten worden. Tanks en equipment worden met tagnummers gemarkeerd, waar nodig aangevuld met specifieke technische gegevens.

Een overzicht van onze praktische tapes in de offshore & marine sector staat in deze brochure.

“This International Standard specifies main colours and additional colours for identifying piping systems in accordance with the content or function on board ships and marine structures.” - ISO 14726:2008 Chapter 1, ‘Scope’

Antislip oplossingen

Ter voorkoming van vallen door uitglijden en struikelen worden antislip oplossingen ingezet. Op schepen zijn veel dekken, trappen en ladders van geverfd staal en kunnen deze erg glad worden.

Onze duurzame antislip traptreden en walkway covers zijn op schepen functionele middelen ter voorkoming van glij- en valpartijen. Deze lichte en ijzersterke FRP antislipoplossingen worden toegepast op roostervloeren, loopplanken, traptreden en dekken. Onze duurzame 3M™ SafetyWalk™ antislip tapes bieden voor veel verschillende ondergronden snel en eenvoudig een slipvast oppervlak.

Portfolio Offshore & Marine

In onze Portfolio Offshore & Marine staan vele inspiratiebeelden afgebeeld voor functionele signoplossingen en -toepassingen.

Portfolio Offshore & Marine Signage

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.