Marine & Offshore sector

Maritieme- en offshore sector

Schepen en platforms zijn veelal compact gebouwd en stellen bijzonder hoge eisen aan veiligheidssignalering. De wet en regelgeving is vaak zeer gecompliceerd en overlapt elkaar. Een uitstekende kennis van de huidige normen en Wetten in combinatie met jarenlange praktijkervaring zijn in deze branch een noodzaak voor het opleveren van hoge kwalitieit veiligheidssignaleringsprojecten. Hieronder staat een selectie van een aantal van de normen waar Blomsma Signs & Safety zich aan conformeert en die specifiek van toepassing zijn op deze branch.

NEN-ISO3864 Deel 1

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 1
ISO organisation » ISO3864:1

NEN-ISO3864 Deel 2

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpbeginselen voor veiligheidslabels op producten.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 2
ISO organisation » ISO3864:2

NEN-ISO3864 Deel 3

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 3
ISO organisation » ISO3864:3

NEN-ISO3864 Deel 4

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 4
ISO organisation » ISO3864:4

NEN-ISO17398

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Classificatie, uitvoering en duurzaamheid van veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO17398
ISO organisation » ISO17398

NEN-ISO7001

Grafische symbolen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Openbare informatiesymbolen.
NEN norminstituut » NEN-ISO7001
ISO organisation » ISO7001

NEN-ISO24409-1

Schepen en maritieme techniek.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart en Offshore


Ontwerp, positie, en gebruik van brandveiligheidtekens aan boord van schepen, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen – Deel 1: Ontwerp principes.
NEN norminstituut » NEN-ISO24409-1
ISO organisation » ISO24409-1

NEN-ISO24409-2

Schepen en maritieme techniek.

Toepassingsgebied: Scheepvaart en Offshore


Ontwerp, positie, en gebruik van veiligheidsignaleringen aan boord van schepen voor brandveiligheid, reddingsmiddelen en vluchtwegen – Deel 2: Catalogus.
NEN norminstituut » NEN-ISO24409-2
ISO organisation » ISO24409-2

NEN-ISO24409-3

Schepen en maritieme techniek.

Toepassingsgebied: Scheepvaart en Offshore


Ontwerp, positie, en gebruik van veiligheidssignaleringen aan boord van schepen voor brandveiligheid, reddingsmiddelen en vluchtwegen – Deel 3: Praktijkrichtlijn.
NEN norminstituut » NEN-ISO24409-3
ISO organisation » ISO24409-3

NEN-ISO15370

Schepen en maritieme techniek.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart en Offshore


Low Location Lighting (LLL) op passagierschepen.
NEN norminstituut » NEN-ISO15370
ISO organisation » ISO15370

NEN-ISO14726

Schepen en maritieme techniek.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart en Offshore


Identificatiekleuren voor de inhoud van pijpleidingsystemen.
NEN norminstituut » NEN-ISO14726
ISO organisation » ISO14726

NEN-ISO17631

Schepen en maritieme techniek.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart en Offshore


Veiligheidsplannen aan boord van schepen voor brandbescherming, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen
NEN norminstituut » NEN-ISO17631
ISO organisation » ISO17631

EU GHS

Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Europese lidstaten


Classificatie, signaleringen en verpakken van gevaarlijke stoffen
Europese Commissie » EU GHS

EU GHS-helpdesk

Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Europese lidstaten


Helpdesk voor vragen omtrent CLP en GHS.
Nederlandse Rijksoverheid » EU-GHS/CLP Helpdesk

Norsok L-004

Vervaardiging, installatie, doorspoelen en testen van leidingen.

Toepassingsgebied: Maritiem – Offshore


Vervaardiging, installatie, doorspoelen en testen van leidingen.
Standards Norway » Norsok L-004

IMO-A.691(17)

Veiligheidsinstructies voor passagiers.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart


Voorschrift tot het voorzien van veiligheidsinstructies aan passagiers.
International Maritime Organisation » IMO-A.691(17) (PDF download)

IMO-A.1116(30)

Vluchtwegmarkering en brandpreventie- en reddingsmiddelen signalisatie.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart


Symbolen voor markeren van vluchtwegen, brandbestrijdings- en reddingsmiddelen.
International Maritime Organisation » IMO-A.1116(30) (PDF download)

IMO-A.752(18)

Low location lighting systems voor op passagiers schepen.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart en Offshore


Guidelines for the evaluation, testing and application of low-location lighting on passenger ships.
International Maritime Organisation » IMO-A.752(18) (PDF download)

IMO-A.952(23)

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.

Toepassingsgebied: Maritiem – Scheepvaart


Voorschrift voor veiligheidstekeningen en de toe te passen veiligheidstekens.
International Maritime Organisation » IMO-A.952(23) (PDF download)

Arbeidsomstandighedenbesluit H8

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.

Toepassingsgebied: Maritiem – Binnenvaart en Offshore


Wetgeving omtrent veiligheidssignalering en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Nederlandse Overheid Wetten » Arbeidsomstandighedenbesluit H8

Arbeidsomstandighedenregeling H8

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.

Toepassingsgebied: Maritiem – Binnenvaart en Offshore


Wetgeving omtrent veiligheids- en gezondheidssignalering.
Nederlandse Overheid Wetten » Arbeidsomstandighedenregeling H8

Koninklijk Besluit België

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997)

Toepassingsgebied: Maritiem – Binnenvaart en Offshore


Wetgeving in België omtrent veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Belgische Overheid Wetten » Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997