Totaaloverzicht

Naam Titel Toepassingsgebied
NEN3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Land – Nationaal
NEN1413 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s Land – Nationaal
NEN1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Land – Nationaal
NEN3050 Kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties. Land – Nationaal
NEN-ISO16069 Grafische symbolen – Veiligheidstekens – Systemen voor vluchtwegaanduidingen Land – Nationaal
ISO16069 Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance systems (SWGS) Land – Internationaal
NEN-ISO3864
Deel 1
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
ISO3864:1 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO3864
Deel 2
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
ISO3864:2 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO3864
Deel 3
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
ISO3864:3 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO3864
Deel 4
Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
ISO3864:4 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO7010 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
ISO7010 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Land – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO23601 Veiligheidsaanduidingen Land – Internationaal
ISO23601 Veiligheidsaanduidingen Land – Internationaal
NEN-ISO17398 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Algemeen – Nationaal en Internationaal
ISO17398 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens Algemeen – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO7001 Grafische symbolen Algemeen – Nationaal en Internationaal
ISO7001 Grafische symbolen Algemeen – Nationaal en Internationaal
NEN-ISO24409-1 Schepen en maritieme techniek Maritiem – Scheepaart en Offshore
ISO24409-1 Schepen en maritieme techniek Maritiem – Scheepaart en Offshore
NEN-ISO15370 Schepen en maritieme techniek Maritiem – Scheepaart en Offshore
ISO15370 Schepen en maritieme techniek Maritiem – Scheepaart en Offshore
NEN-ISO14726 Schepen en maritieme techniek Maritiem – Scheepaart en Offshore
ISO14726 Schepen en maritieme techniek Maritiem – Scheepaart en Offshore
NEN-ISO17631 Veiligheidsplannen aan boord van schepen voor brandbescherming, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen Maritiem – Scheepaart en Offshore
ISO17631 Veiligheidsplannen aan boord van schepen voor brandbescherming, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen Maritiem – Scheepaart en Offshore
ISO20560 Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingen en tanks – Deel 1: Pijpleidingen Land – Nationaal en Internationaal
ISO20559 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Guidance for the development and use of a safety signing system Land – Nationaal en Internationaal
EU 92/58 Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen Algemeen – Europese lidstaten
EU 1999/92/EG – ATEX 153 ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen Land – Nationaal en Internationaal
EU GHS Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen Algemeen – Internationaal
EU GHS
Helpdesk
Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen Algemeen – Nationaal
PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Algemeen – Nationaal
PGS 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen
in verticale cylindrische tanks.
Land – Nationaal
IMO-A.691(17) Veiligheidsinstructies voor passagiers Maritiem – Scheepvaart
IMO-A.752(18) Low Location Lighting Maritiem – Scheepvaart en Offshore
IMO-A.1116(30) Vluchtwegmarkering en brandpreventie- en reddingsmiddelen signalisatie Maritiem – Scheepvaart
IMO-A.952(23) Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Maritiem – Scheepvaart
Norsok L-004 Vervaardiging, installatie, doorspoelen en testen van leidingen. Maritiem – offshore
ARBO besluit
Hoofdstuk 8
Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering Land – Nationaal
ARBO regeling
Hoofdstuk 8
Veiligheids- en gezondheidssignalering Land – Nationaal
Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Titel 6 Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk Land – Nationaal