Utiliteitssector

Normering en Wetgeving in de utiliteitssector

Aan de signalering in kantoren, verpleeg- en zorghuizen, penitentiaire inrichtingen, scholen, kinderdagverblijven, winkelcentra etc. worden specifieke eisen gesteld. Hieronder staat een selectie van een aantal van de normen waar Blomsma Signs & Safety zich aan conformeert en die specifiek van toepassing zijn op deze branch.

NEN3011

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen.
NEN norminstituut » NEN3011

NEN1413

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


De norm geeft producteisen met bijbehorende bepalingsmethoden voor vluchtwegaanduiding. NEN 6088 zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011 Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze tekeningen en schema’s.
NEN norminstituut » NEN1413

NEN1414

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Deze norm beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.
NEN norminstituut » NEN1414

NEN-ISO16069

Grafische symbolen – Veiligheidstekens – Systemen voor vluchtwegaanduidingen

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Deze norm beschrijft de implementatie van een vluchtroutegeleidingssysteem
NEN norminstituut » NEN-ISO16069
ISO organisation » ISO16069

NEN-ISO3864 Deel 1

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 1
ISO organisation » ISO3864:1

NEN-ISO3864 Deel 2

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpbeginselen voor veiligheidslabels op producten.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 2
ISO organisation » ISO3864:2

NEN-ISO3864 Deel 3

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 3
ISO organisation » ISO3864:3

NEN-ISO3864 Deel 4

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 4
ISO organisation » ISO3864:4

NEN-ISO7010

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Geregistreerde veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO7010
ISO organisation » ISO7010

NEN-ISO23601

Veiligheidsaanduidingen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Tekens voor vluchten en ontruiming.
NEN norminstituut » NEN-ISO23601
ISO organisation » ISO23601

NEN-ISO7001

Grafische symbolen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Openbare informatiesymbolen.
NEN norminstituut » NEN-ISO7001
ISO organisation » ISO7001

EU 92/58

Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Europese lidstaten


Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk
EUR-Lex (rechtsteksten van de Europese Unie) » EU 92/58

Arbeidsomstandighedenbesluit H8

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving omtrent veiligheidssignalering en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Nederlandse Overheid Wetten » Arbeidsomstandighedenbesluit H8

Arbeidsomstandighedenregeling H8

Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving omtrent veiligheids- en gezondheidssignalering.
Nederlandse Overheid Wetten » Arbeidsomstandighedenregeling H8

Koninklijk Besluit België

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997)

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving in België omtrent veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Belgische Overheid Wetten » Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997