nlende
Zoeken

Offshore

Offshore sector

De offshore sector is een wereld van extremen, een diversiteit aan activiteiten van energiewinning, opslag en onderzoek. Een sector midden in de omvangrijke energie transitie en tegelijkertijd in de uitdagingen van het onderhoud van installaties in een volwassen olie- en gaswinningsmarkt.

Het verschuiven van de winning van koolwaterstoffen naar nieuwe vormen van energiewinning zoals offshore windenergie, waterstofproductie en opslag van CO2 is de trend die deze markt nu domineert. Een op elkaar afgestemd proces van operaties voor toelevering, onderhoud en dagelijks rendabel opereren van offshore installaties, het transporteren van gewonnen energie en brandstoffen naar onshore locaties en indrukwekkende installaties en constructie materieel kleuren deze sector.

Het compacte, efficiënte karakter van de installaties, de extreme weersomstandigheden en specifieke risico’s stellen hoge eisen aan veiligheid en kwaliteit. Gericht en begrijpelijk informeren en instrueren is in deze markt een must. Een sector waar een veiligheidssignaleringssysteem als communicatie- en preventiemiddel het best tot zijn recht komt.

Fit for Purpose

Blomsma Signs & Safety heeft een rijke geschiedenis in deze wereld van extremen. Meerdere decennia zijn wij betrokken als experts in functionele signaleringsoplossingen en systemen voor offshore installaties en constructies. We weten hoe veiligheidssignalering tot zijn recht komt en dat gepland maatwerk een complex en inefficiënt geheel van stickers en borden moet voorkomen. We koppelen relevante vereisten vanuit wetgeving met praktische, begrijpelijke toepassingen. Een Fit for Purpose strategie is een systeem van signaleringen met  een gerichte functionaliteit welke bijdragen aan het veilig opereren, leven en werken op offshore installaties en objecten. Onze kennis en ervaring wordt breed toegepast in de olie- en gaswinning, offshore wind energie, CCS (Carbon Capture Storage) en op meet- en onderzoekstations. Blomsma realiseert het markeren van complete leidingsystemen op FPSO’s tot identificatiepanelen en waarschuwingsmarkeringen op monopiles en transition pieces van offshore windturbines.

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Brochure Offshore Marine Blomsma Signs & Safety

In onze brochure Offshore & Marine leest u meer over onze producten en diensten op het gebied van veiligheidssignalering en identificatieoplossingen in de offshore sector.

Brochure Offshore & Marine

Wettelijk kader en signtoepassingen

De offshore  sector heeft vanuit verschillende invalshoeken te maken met vereisten en voorschriften. Op onze Normen en Wetten pagina ziet u een voorselectie van normen en wetten die raakvlak hebben met veiligheidssignalisatie en identificatie.

Voor de offshore sector geldt een samenstelling van internationale (maritieme) wetgeving (IMO/Solas, EU Richtlijnen), internationale (ISO/OSHA) normen en nationale wetgeving, deze laatste geldt voornamelijk op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Recente publicaties van ISO normen zoals de ISO 24409 en de ISO 7010 voorzien in een uniforme mondiaal toepasbare signaleringsbehoefte.

“The growth of international travel by ship has created a need to provide people travelling an dworking on board ships with signs and associated systems that communicate consistent and effective safety information. This international standard specifies a system of safety and safety related signs on ships and other marine installations that is generally consistent with standardized signs with which many will have gained familiarity in other applications” - ISO 24409-1:2010

Identificatie van offshore installaties en objecten

Offshore installaties en objecten worden rondom voorzien van duidelijk herkenbare identificatie. Globaal is dat in regelgeving vastgelegd. De uitvoering is vrijwel overal gelijk, met leesbaarheid en zichtbaarheid als doelen. Offshore objecten dienen van grotere afstanden leesbaar te zijn voor schepen en helikopters. Duidelijke identificatiepanelen dragen bij aan het voorkomen van zogenaamde ‘wrong deck landings’.

Blomsma Signs & Safety heeft in samenwerking met 3M verschillende duurzame oplossingen ontwikkeld voor maximale zichtbaarheid en langere levensduur. Zowel panelen met een hoge reflecterende waarde als praktische folies voor applicatie direct op de wand van een monopile of transition piece.

Onze platform Identificatiepanelen zijn wereldwijd toegepast op diverse offshore installaties. Zo ook op de Aasta Hansteen van Equinor (Statoil). Meer over dit project is te lezen in de project case.

Bekijk projectcase Aasta Hansteen

Vluchten, verzamelen en evacueren

Offshore installaties kenmerken zich door hun compacte en praktische bouw en zijn omgeven door zee. Vluchten en ontruimen verschilt hier van onshore installaties, evacuaties van een offshore installatie geschiedt middels reddingsboten en helikopters. Een duidelijke markering van de verschillende routes naar verzamelplaatsen en evacuatiepunten zijn op deze installaties nog essentiëler als op onshore locaties. In geval van een calamiteit moet vluchten, verzamelen en evacueren direct en efficiënt plaatsvinden.

Internationale normen bieden een leidraad voor een begrijpelijke en uniforme uitvoering van de vluchtroutesignalisatie. De normen bieden een praktische vertaling van wetgeving. Voor vluchtwegmarkering worden symbolen gebuikt conform ISO 7010 en een vluchtroutegeleidingssysteem (low location lighting) wordt volgens de ISO 15370 geïnstalleerd. Ontruimingsplattegronden worden vervaardigd volgens ISO 23601.

“In addition to the emergency lighting, the means of escape in accommodation areas, including stairways and exits should be marked by lightning or photoluminescent strip indicators placed not more than 300mm above the deck at all point of the escape route, including angels and intersections” - IMO Resolution A.1023(26) Article 9.4.1.4

Brandbestrijding- en reddingsmiddelensignalering

Het markeren van brandbestrijdings- en reddingsmiddelen is een visueel hulpmiddel voor een snelle identificatie van de locatie van de betreffende middelen. Offshore wordt er meer van medewerkers verwacht, zoals het zelf blussen van een kleine beginnende brand. Het snel kunnen lokaliseren van blusmiddelen en reddingsmiddelen is hier een absolute must. De symboliek en positie van de signalisatie is uniform met de fire & safety plans (veiligheidsplattegronden).

Veiligheidszones en risicovolle gebieden

Op offshore installaties zijn buiten de accommodatie veiligheidszones en risicovolle gebieden. Het markeren van het begin van de veiligheidszone gebeurt op toegangen vanuit de accommodatie of bij de aankomst van de installatie. Gebieden en installatiedelen met een verhoogd of specifiek risico worden lokaal gemarkeerd met signalering en additioneel met afscheiding of vloermarkering. Gebieden met een verhoogd risico zijn bijvoorbeeld H2s-houdende installatiedelen, installaties die automatisch starten, opslag van chemicaliën of lawaaizones.

De refurbishment van de Gryphon A FPSO was wellicht een van de meest uitdagende projecten op het gebied van signalering. Een project met een korte deadline, nieuwe en oude installatiedelen en een implementatie van een compleet signalisatiesysteem in een veelzijdige en complexe omgeving.

Bekijk projectcase Gryphon A FPSO

Leidingen, tanks en procesequipment

Inzicht in het proces draagt bij aan het veilig en efficiënt opstarten, opereren en onderhouden van offshore installaties. Begrijpelijke en duidelijk herkenbare markeringen en signaleringen kunnen vergissingen voorkomen. In compacte en complexe systemen op offshore installaties geeft leidingmarkering operators, onderhoudsmedewerkers, inspectie- en keuringsdiensten een waardevolle bron aan informatie. Zo is de stofnaam, mediumgroep de gevaren en eventuele procesinformatie zoals een leidingnummer er op afgebeeld. Het vermindert het zoeken naar appendages en leidingen. Vanuit wetgeving is het markeren van leidingen met gevaarlijke eigenschappen zelfs een vereiste. De ISO 20560-1 maakt zijn opmars als internationale geharmoniseerde norm, ook voor de offshore industrie. Daarnaast zijn er ook de ISO 14726, NORSOK en DIN 2403 die in de maritieme en offshore (wind)sector worden toegepast.

Kwaliteit op het gebied van leidingmarkering is in de offshore sector met sterke weers- en zoutwaterinvloeden een absolute must. Meer is hier over te lezen in onze White Paper ‘Kwaliteitsaspecten van leidingmarkering’.

Tanks, vaten en procesequipment worden gemarkeerd met tagnummers en specifieke technische gegevens. Een ruim assortiment aan beproefde materialen wordt toegepast in onze projecten voor procesidentificatie.

Een overzicht van onze praktische tapes in de Offshore & Marine sector staat in deze brochure.

Een compleet project waar zowel veiligheidssignalering als specialistische leidingmarkering (volgens NORSOK) en procesidentificatie is gerealiseerd is het Oseberg Vestflanken Topside.

Bekijk projectcase Oseberg Vestflanken

Antislip oplossingen

De offshore sector is een aanjager geweest in de ontwikkeling van duurzame antislip oplossingen. De antislip traptreden en de antislip walkway covers zijn op offshore installaties standaard voorzieningen. Lichte en ijzersterke FRP antislipoplossingen worden toegepast op roostervloeren traptreden. Een uitgebreide range van hoogwaardige 3M™ SafetyWalk™ antislip tapes helpen om incidenten door uitglijden en vallen te voorkomen.

Portfolio Offshore & Marine

In onze Portfolio Offshore & Marine zijn vele inspiratiebeelden te zien voor functionele signoplossingen en -toepassingen.

Portfolio Offshore & Marine Signage

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.