Blomsma Signs & Safety ISO9001 VCA audit veiligheidssignalering

Succesvolle ISO9001/VCA audit Blomsma Signs & Safety

Afgelopen dagen heeft de jaarlijkse ISO9001 en VCA audit weer plaatsgevonden. Tijdens deze jaarlijkse audit werd zowel de ISO9001:2015 als de VCA*2008/5.1 getoetst. Blomsma Signs & Safety heeft deze jaarlijkse audit, die is uitgevoerd door DNV-GL, wederom succesvol afgerond.

De audit heeft als belangrijkste doel de conformiteit van het managementsysteem met de betreffende normen vast te stellen. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van het managementsysteem geëvalueerd om te verzekeren dat de organisatie in staat is de door de organisatie gespecificeerde doelstellingen te behalen en te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen.

Door de auditor van DNV-GL is op steekproefwijze management informatie getoetst, hebben interviews met directie en medewerkers plaatsgevonden en zijn werkplekken geobserveerd. Ook zijn er locatiebezoeken uitgevoerd bij onze opdrachtgevers. Om de werkwijze te toetsen aan de norm.

Wij hebben ook nu weer aangetoond te werken conform de ISO9001 kwaliteitsstandaard en de VCA* standaard voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. VCA* staat voor VCA voor onderaannemers.

Waarom ISO9001
Om onze kwaliteit van dienstverlening te waarborgen naar zowel klanten als leveranciers heeft Blomsma Signs & Safety een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001-2015 geïmplementeerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op beheersing en verbetering van de bedrijfsvoering en processen binnen de organisatie met als doel het continu verbeteren van onze producten en diensten. Blomsma Signs & Safety is ISO 9001-2015 gecertificeerd onder registratienummer 250384-2017-AQ-NLD-RvA

Waarom VCA*
Wij vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor het VGM-bewustzijn en –gedrag van onze medewerkers. Met het VCA certificaat tonen wij aan dat ons Veiligheid, Gezondheid en Milieu beheersysteem op orde is. Blomsma Signs & Safety is VCA* gecertificeerd onder registratienummer 250385-2017-ASCC-NLD-RvA