nlende
Zoeken

ATEX signalering voor omgevingen met explosiegevaar

Geplaatst op 7 mei 2024

Wat is ATEX signalering?

ATEX staat voor ATmosphères EXplosible, oftewel ‘EXplosieve ATmosferen’. Een explosieve atmosfeer is een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof met lucht, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele onverbrande mengsel. Simpel gezegd: kans op explosies.

ATEX signalering bevat essentiële informatie over zones met explosie risico’s en welke stoffen mogelijk explosieve atmosferen kunnen vormen. Deze veiligheidssignalering, zoals vastgesteld in Europese richtlijnen, helpt personeel en andere bevoegden duidelijkheid te geven over de apparatuur en de locatie zelf in explosiegevaarlijke omgevingen.

Het belang van ATEX signalering

Het markeren van Explosiegevaarlijke zones met ATEX signalering is essentieel voor de veiligheid en bovendien een wettelijke vereiste die helpt om duidelijk te geven over waar EX zones zich bevinden.

De Europese Commissie biedt een niet-bindende gids voor de implementatie van richtlijn 1999/92/EEG. Deze adviseert dat, als alleen een deel van een ruimte explosiegevaar loopt, dit deel gemarkeerd moet worden met geel-zwarte arcering. Bovendien kunnen aan het standaard EX waarschuwingsbord aanvullende toelichtingen worden toegevoegd die meer details geven over de aard en frequentie van de explosiegevaarlijke atmosfeer.

Verder is het belangrijk om andere risico’s, zoals verstikkingsgevaar bij de aanwezigheid van gassen, aan te geven. Dit sluit aan bij de richtlijnen van ISO/TS 20559 voor het opzetten van een effectief veiligheidssignaleringssysteem. Blomsma Signs & Safety zorgt voor de implementatie van dergelijke signalering door middel van EX zone en ATEX signalering, waaronder ATEX borden, belijning en afbakening. Hiermee wordt iedereen op het terrein – werknemers, bezoekers en leveranciers – geïnformeerd over de locaties van EX zones.

Wat is het verschil tussen EX zones en ATEX?

EX zones, of explosiegevaarlijke zones, verwijzen naar specifieke gebieden waar een hoog risico bestaat op explosies door de aanwezigheid van brandbare gassen, dampen, nevels of stof. Deze zones zijn internationaal geclassificeerd in verschillende categorieën (Zone 0, 1, 2 voor gassen en Zone 20, 21, 22 voor stof) afhankelijk van de frequentie en duur van de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer.

ATEX (ATmosphères EXplosible) daarentegen, is een set van Europese richtlijnen die veiligheidseisen stellen aan apparatuur en werkomgevingen in deze explosiegevaarlijke zones.

Het voornaamste verschil tussen EX zones en ATEX zones is dat EX zones breder zijn en internationaal worden gebruikt, terwijl ATEX specifiek verwijst naar de regelgeving binnen de Europese Unie. Beide terminologieën volgen echter vergelijkbare criteria voor zone-indeling op basis van het risiconiveau van een explosieve atmosfeer.

Verschillende soorten ATEX zones

Samengestelde ATEX borden

Bij het aanduiden van EX zones passen wij vooral samengestelde EX/ATEX borden toe. In de praktijk brengen explosiegevaarlijke zones vaak extra risico’s met zich mee. In dergelijke situaties kunnen samengestelde waarschuwingsborden ook attenderen op deze bijkomende gevaren. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidssymbolen welke het gebruik van specifieke apparatuur verbieden of voorschrijven zoals radioapparatuur, mobiele telefoons of het gebruik van explosiemeter. Aanvullend kunnen belijningen en afbakeningen worden aangebracht om de grens van de zone duidelijk te markeren en ongewenste verkeerstromen in die gebieden te mijden.

ATEX impressieborden

Om de overdracht van cruciale informatie te optimaliseren, ontwikkelen we bij Blomsma Signs & Safety informatieve borden die de aanwezige explosiegevaarlijke zones duidelijk weergeven door middel van grafische elementen. Door gebruik te maken van zowel 2D- als 3D-tekeningen, bovenaanzichten en eenvoudige grafische illustraties wordt nauwkeurig aangegeven waar zich de diverse explosiegevaarlijke zones bevinden. Driedimensionale afbeeldingen en foto’s worden vaak als intuïtiever en duidelijker ervaren dan tweedimensionale representaties. Deze EX zone en ATEX signaleringsborden bevatten bovendien de wettelijk vereiste veiligheidssymbolen, in overeenstemming met richtlijn 1999/92/EEG en ISO 7010.

Het implementeren van EX Signalering en ATEX zones

De effectiviteit van het markeren van explosiegevaarlijke zones ligt in de gecombineerde toepassing van strategisch geplaatste signalering, duidelijk zichtbare veiligheidssymbolen, en de implementatie van belijning en afbakening. Een gestructureerde aanpak wordt mogelijk gemaakt door het opstellen van een uitgebreid signaleringsplan tijdens de voorbereidende fase.

Blomsma Signs & Safety verzorgt complete projecten voor EX zone signalering; dit begint bij een gedetailleerde inventarisatie, gevolgd door het ontwerpen van een signaleringsplan en eindigt met de productie en installatie ter plaatse.

  • Advies en ontwerp van signaleringsoplossingen
  • Installatie en onderhoud van signaleringssystemen
  • Ontwikkeling van signalisatieplannen
  • Productie van EX gebied- en EX zoneborden
  • Realisatie van 3D geïllustreerde ATEX borden
  • Plaatsing van afzettingen en afbakeningen, zoals afzetpalen en kettingen
  • Aanbrengen van belijning

Gratis toegangskaarten voor ATEX & Process Safety 2024

Tijdens het jaarlijkse ATEX & Process Safety congres staat kennisdeling en interactie tussen vakgenoten centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van explosieveiligheid en procesveiligheid en biedt een uitgebreid, veelzijdig en hoogwaardig congresprogramma. En Blomsma Signs & Safety is natuurlijk aanwezig!

Bezoek ons op stand nummer 26! Claim hier uw gratis toegangskaarten!
(Volg de link en lees de voorwaarden om uw gratis kaarten te ontvangen)

Meer informatie over de beurs of ATEX signalering? Mail dan naar ron.briede@blomsma.nl

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.