signplan Blomsma Signs & Safety veiligheidssignalisatie Eneco

Blomsma Hoogezand realiseert veiligheidssignalisatie Eneco Bio Centrale Delfzijl

Blomsma Signs & Safety Hoogezand heeft van Eneco Bio Golden Raand Delfzijl de opdracht ontvangen voor het realiseren van de veiligheidssignalering.

Het project omvat de eerste fase vanuit een eerder ontwikkeld Signalisatieplan voor de gehele locatie. In deze fase wordt de vluchtwegsignalering, brandbestrijdingsmiddelensignalering en reddingsmiddelensignalering aangebracht. De vluchtwegsignalering zal voorzien in markeringen in gebouwen en installaties naar (nood)uitgangen en aansluiten op signaleringen op het buitenterrein welke bij de verzamelplaatsen uitkomen. De markeringen voor brandbestrijdings- en reddingmiddelen worden in een passend en leesbaar formaat uitgevoerd, en op een dusdanige wijze gemonteerd dat de locaties van de betreffende middelen duidelijk herkenbaar zijn.

Het in een eerder ontwikkeld Signplan is leidend voor de realisatie en gebaseerd op bepalingen uit wet en regelgeving, zoals onder andere de Arbeidsomstandighedenregeling (hoofdstuk 8). De gebruikte symboliek wordt uitgevoerd conform ISO 7010 om zodoende de uniformiteit en herkenbaarheid te borgen.

Eneco Bio Golden Raand is de grootste bio-energiecentrale in Nederland. In het Delfzijlse havengebied heeft Eneco een bio-energiecentrale gebouwd met een capaciteit van 135 MW thermisch en 49,9 MW elektrisch. In Eneco Bio Golden Raand worden houtsnippers van afvalhout omgezet in groene stroom èn groene stoom. Jaarlijks verwerkt de centrale circa 300.000 ton afvalhout dat per schip en vrachtwagen aankomt in Delfzijl vanuit Nederland en omliggende landen. Ten opzichte van de elektriciteitsproductie van een gemiddelde centrale bespaart deze houtcentrale 210.000 ton per jaar aan CO2-uitstoot.

Meer weten over Eneco Bio Golden Raand?