Blomsma Signs & Safety partner voor veiligheidssignalering Waterschap Vechtstromen

Blomsma partner voor veiligheidssignalering Waterschap Vechtstromen

Blomsma Signs & Safety heeft van het Waterschap Vechtstromen de opdracht gekregen om een gestructureerd veiligheids- en gezondheidssignaleringssysteem te implementeren op de locatie Hengelo. Dit naar aanleiding van een grondige inventarisatie die in juni 2021 heeft plaatsgevonden.

Veiligheidssignalering speelt een cruciale rol in de beïnvloeding van gedrag. Symbolen geven risico’s weer in van een dynamische werkomgeving. Symbolen geven instructies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen uniform herkenbaar weer. Veiligheidssignalering gaat zelfs verder, het identificeert hele processen van complexe installatie en eventuele gevaren. Wanneer juist geprojecteerd en vormgegeven is veiligheidssignalering een communicatiesysteem.

Doelstelling

De doelstelling van het project is het realiseren van de benodigde veiligheids- en gezondheidssignalering welke zijn voorgeschreven in huidige wet- en regelgeving en bijdragen aan de veiligheid van werknemers, bezoekers, aannemers, omgeving en hulpdiensten.

Scope

De scope van het project omvat de realisatie van de volgende onderwerpen;

  • Vluchtwegsignalering
  • Brandbestrijdings- en reddingsmiddelensignalering
  • Aanvullende informatieve (veiligheids-) signalering
  • Samengestelde veiligheidszoneborden
  • Explosiegevaarlijke zones (ATEX)
  • Markeren van opslag (-tanks) van gevaarlijke stoffen
  • Gebouwcoderingen

 

In een tweede fase zullen er ook 3D ATEX borden en Leidingmarkering worden toegepast, zoals we eerder al op de locatie Emmen van Waterschap Vechtstromen mochten leveren enige jaren terug.

Blomsma Signs & Safety zal de reconstructie en optimalisatie van de veiligheidssignalering voor de locatie Hengelo van Waterschap Vechtstromen verzorgen. Voor dit project adviseren, engineeren en realiseren wij, in nauwe samenwerking met de veiligheidsafdeling, operaties en onderhoud. Het kader vanuit waar geopereerd wordt is wet- en regelgeving, waarbij alle recente wijzigingen en ontwikkelingen worden toegepast.

Lees hier meer over het Waterschap Vechtstromen: https://www.vechtstromen.nl/