nlende
Zoeken

Blomsma vervolgt reconstructie veiligheidssignalering Gate terminal

Geplaatst op 23 december 2019

Gate terminal B.V. heeft Blomsma Signs & Safety de vervolgfasen van de reconstructie van de veiligheidssignalering gegund.

Gate terminal hecht veel belang aan milieu, veiligheid en gezondheid en voert een strikt beleid. Blomsma Signs & Safety is om die reden begin 2015 begonnen met een inventarisatie bij Gate terminal B.V., met het doel om in kaart te brengen welke veiligheidssignalering aanwezig en benodigd is. Vanuit deze studie is een signaleringsplan opgesteld en zijn prioriteiten bepaald voor de reconstructie van de veiligheidssignaleringen.

De reconstructie is nodig vanwege teruglopende prestaties van de signalering welke in de bouwfase van de terminal zijn aangebracht. Er is een optimalisatie wenselijk ten aanzien van het materiaalgebruik, kleurvastheid van de signalering en een duurzame en veilige montagewijze, waarbij de zichtbaarheid van de veiligheidssignalering centraal staat.

Ook bij deze laatste fasen van het project worden materialen gebruikt voor de veiligheidssignalering die geschikt zijn voor de kustomgeving. Het project omvat het vervangen en aanbrengen van signalering van blusmiddelen, reddingsmiddelen en vluchtwegen volgens de arbeidsomstandighedenrichtlijn en ISO 3864 en ISO 7010:2019 normen. Ook zullen diverse ontruimingsplattegronden worden herzien conform de meest recente versie van de betreffende normen (NEN1414-1:2019, ISO 23601:2009).

Meer over Gate terminal weten? https://www.gateterminal.com/en/

Meer weten over eerdere projecten bij Gate terminal? Zie ook onze Gallery:

 

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.