nlende
Zoeken

GHS deadline: wat te doen met veiligheidssignalering?

Geplaatst op 5 januari 2015

De GHS deadline nadert op korte termijn: 1 juni 2015. Wat voor invloed heeft dit nu op de veiligheidssignalering en is het allemaal verplicht? Welke voordelen bieden de GHS markeringen en waar zijn deze nu benodigd?

Wettelijk Verplicht? Ja

Het markeren van leidingen en tanks zijn wettelijke verplichtingen vanuit EU 92-58 en het ARBO Besluit (Art. 8.4) alsmede de ARBO Regeling (Art. 8.12 t/m 8.15). Het Globally Harmonized System (GHS) draagt op het gebied van signaleringen bij aan de uniformiteit van de toe te passen gevarensymbolen.

Waar benodigd?

GHS gerelateerde markeringen zijn voorgeschreven bij reservoirs en leidingen welke gevaarlijke stoffen bevatten. Tevens wordt het gebruik van GHS symbolen benoemd in de PGS 15 en PGS 29. Op alle verpakkingen van gevaarlijke stoffen dienen eveneens de GHS gevarensymbolen afgebeeld te zijn.

Welke voordelen zijn er te behalen?

Wanneer leidingen en tanks gemarkeerd worden met GHS symbolen, kan er direct een slag gemaakt worden met andere (voorgeschreven) informatie. Denk hierbij aan mediumnamen, stromingsrichtingen, equipment- en ‘line’-nummers, etc. Bij een overzichtelijk gemarkeerde installatie zijn voordelen te behalen door efficiënter en veiliger te kunnen opereren door een snellere herkenning van het proces en de gevaarlijke stoffen.

Globally Harmonized System (GHS)

Het Globally Harmonized System (GHS) is het wereldwijd systeem voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarlijke eigenschappen die op opslagen en leidingen dienen te zijn / worden aangebracht. Voor de invoering van de regels over het leveren en het gebruik van chemische stoffen in de EU heeft de Europese Commissie deze nieuwe verordening opgesteld: Regulation on Classification and Packaging (CLP), in het Nederlands aangeduid met de werknaam EU-GHS.

Door het invoeren van het GHS vermindert het aantal verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen.

Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. De gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU is in lijn met het GHS. Daartoe is de Verordening EC 1272/2008 op 20 januari 2009 van kracht geworden. Deze verordening vervangt de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EC stap voor stap.

De Europese Commissie heeft een tijdschema voor de invoering vastgesteld en men is verplicht de aanduiding duidelijk en zichtbaar aan te brngen op opslagen en leidingen:

  • Sinds eind 2010 dienen zuivere stoffen te worden ingedeeld volgens de EU-GHS
  • Voor mengsels geldt dit vanaf 1 juni 2015

Technische informatie

De Verenigde Naties passen de geharmoniseerde indelingscriteria van het VN GHS eenmaal per twee jaar aan. Op dit moment heeft de VN revisie 5 van het VN GHS gepubliceerd. Op dit moment is revisie 4 van het VN GHS overgenomen in de EU-GHS Verordening EC 1272/2008.

Blomsma helpt bij het implementeren van GHS markeringen

Wij staan klaar om u te helpen in het voorzien van GHS markeringen op leidingen en tanks. Dit kunnen wij vanuit materiaallevering tot volledige (VCA) montage op locatie. Onze adviseurs informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.