nlende
Zoeken

Herziening NEN 1414,  symbolen veiligheidsvoorzieningen

Geplaatst op 14 juni 2019

De norm NEN 1414-1 “Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden – Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten” is onlangs herzien en gepubliceerd.

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten.

De norm is ontwikkeld voor 2 verschillende functies,

  • de ontruimingsplattegrond; hoe informeren we het object veilig te ontvluchten in het geval van een calamiteit,
  • de bereikbaarheidskaart; hoe informeren we de hulpverleningsdiensten veilig naar binnen te gaan in geval van een calamiteit.

Daarom bevat deze norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Bouwtekeningen zijn niet geschikt. Die bevatten veel overbodige details die niet essentieel zijn voor de doelgroep. Ontruimingsplattegronden moeten eenvoudig maar duidelijk zijn. Elementen uit een ontruimingsplattegrond hoeven daarom niet op schaal te worden weergeven, bijvoorbeeld een trap die een vluchtwegfunctie heeft moet wat groter en eenvoudiger worden getoond als de plattegrond daardoor overzichtelijker en duidelijker wordt. Oriëntatie van verhoudingen en posities is natuurlijk wel heel belangrijk.

De norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Formeel zijn nu alle symbolen identiek aan de ISO 7010, “Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs”. Dit was al eerder geregeld middels een wijzigingsblad maar is nu onderdeel van de uitgave zelf. Verder zijn de richtlijnen voor de (brandweer) aanvalsplannen gewijzigd. Die worden nu bereikbaarheidskaarten genoemd en er zijn vakgerichte symbolen bij gekomen.

Blomsma Signs & Safety heeft, samen met andere marktpartijen en belanghebbenden, intensief meegewerkt aan het tot stand brengen van deze uitgave. Zo zagen wij er vanuit onze betrokkenheid bij de ISO TC145/SC2 erop toe dat er geen conflicterende elementen met de internationale ISO standards zijn. En andersom passen wij onze kennis en ervaring binnen de normcommissies op nationaal en internationaal niveau toe om normen praktisch en doelgroepgericht te houden.

Er wordt binnen de NEN commissie momenteel gewerkt aan de herziening van NEN 1413. Dit zal NEN 1414-2 “Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s” worden. Verwacht wordt dat deze in 2020 definitief zal zijn.

 

U leest meer hierover in deze publicatie op de website van de NEN.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.