nlende
Zoeken

IMO Resolutie A.1116(30) vluchtroutesignalering en markeren equipment

Geplaatst op 8 juni 2018

De conventie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is overeengekomen om de veiligheidssymbolen vanuit ISO 7010 en ISO 24409-1 te hanteren vanaf 1-1-2019.

Ruime vele decennia zijn zowel in de IMO alsmede de SOLAS voorschriften (regels), bijlagen en afbeeldingen opgenomen voor vluchtroute signaleringen en markeringen van equipment. De markeringen van equipment zijn voornamelijk signaleringen voor brandpreventiemiddelen, reddingsmiddelen en brandbeheersingsequipment. Hier waren ook symbolen benoemd voor op veiligheidsplannen en vluchtwegplannen. In specifieke gevallen waren er verschillen te vinden voor symbolen die gebruikt worden als sign en symbolen voor op tekening.

IMO Resolutie A.1116(30) vluchtroutesignalering en markeren equipment

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de symbolen voor brandblusmiddelen.

 

Vanuit de ISO Commissie Grafische Symbolen wordt er al jaren gewerkt om een consistent systeem te ontwikkelen voor veiligheidssignalisatie. Voor maritieme als land toepassingen.

Om te beginnen is er een algemene norm met uitgangspunten, de ISO 3864. Deze beschrijft onder andere kleurgebruik en herkenbaarheid (grootte en opmaak van symbolen). Vervolgens zijn er normen met specifieke geregistreerde symbolen voor landtoepassingen (ISO-7010) en maritieme toepassingen (ISO-24409).

De conventie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft nu RES A.1116(30) uitgevaardigd waarin zij de symbolen vanuit ISO710 en ISO24409 adopteren. Het is de bedoeling dat het gebruik van vluchtroutesignalering en het markeren van brandpreventie en reddingsmiddelen zal worden toegepast op schepen welke worden gebouwd, modificaties en of reparaties ondergaan binnen de scope van SOLAS Hoofdstuk II-2 en/of III, in combinatie met resolutie A.952(23) voor het bijwerken van de ‘fire control’ plannen volgens SOLAS II-2/15 2.4.

Zie ook de publicatie in het IMO News Magazine op bladzijde 12-14 en de samenvatting van de 30e samenkomst van IMO.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.