nlende
Zoeken

Internationale norm tankmarkering ISO20560-2 officieel gepubliceerd

Geplaatst op 9 maart 2023

Op 6 maart 2023 is de nieuwe internationale norm voor tankmarkering, de ISO20560-2, officieel gepubliceerd. Deze norm zal voorzien in de behoefte voor een uniforme identificatie van veiligheidsinformatie van (opslag)tanks.

In dit document wordt een veiligheidsinformatiesysteem voor tanks gespecificeerd. Door verschillende elementen te verwerken in één markering wordt veiligheidsinformatie duidelijk en begrijpelijk weergegeven, om ongevallen te voorkomen.

Mogelijke toepassingen van ISO20560-2 zijn onder meer:

  • markeringen geïnstalleerd op of nabij vaste bovengrondse tanks;
  • markeringen geïnstalleerd op of nabij tanks die gebruikt worden in productie-installaties, maritieme installaties, offshore platforms en schepen;
  • markeringen aangebracht op of nabij verwisselbare containers met vaste aansluiting
  • markeringen aangebracht op of nabij bovengrondse elementen van ondergrondse tanks.

Dit document bevat aanvullende informatie op ISO 3864-1, met het oog op de ontwikkeling van ontwerpbeginselen voor de weergave van veiligheidsinformatie op tanks die gewoonlijk worden aangetroffen op werkplekken, in de industrie en in andere faciliteiten met tanks en containers. De norm heeft alleen betrekking op veiligheidsinformatie voor tanks en is niet bedoeld voor gebruik op productverpakkingen.

Blomsma Signs & Safety is actief betrokken geweest in de ontwikkeling van deze norm. Samen met in Nederland gevestigde internationaal opererende bedrijven hebben wij namens NEN voorzien in een expert commissie lid en het voorzitterschap van deze ISO-werkgroep die de norm heeft ontwikkeld.

“Wij zijn erg content met het resultaat van deze norm. We bieden de industrie en haar werknemers een handleiding voor een geharmoniseerde informatievoorziening van tankmarkeringen, in aansluiting op de reeds eerder gepubliceerde norm voor leidingmarkering. Hiermee kan de veiligheid op de werkvloer behoorlijk verbeteren. Immers, beeldtaal is bewezen effectiever dan schriftelijke of mondelinge instructies en procedures. Dit wordt nu verder versterkt door het uniforme en internationale karakter en toepassingsgebied van deze norm”. Aldus Brian Lenos, actief expert lid van de ISO commissie TC 145/SC 02/WG 06 “Safety identification for the content of piping systems and tanks”.

 

Meer informatie over ISO20560-2 leest u op de website van ISO.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.