nlende
Zoeken

ISO 20560: een nieuwe wereldwijde norm om consistentie te brengen in het markeren van leidingen en tanks

Geplaatst op 23 december 2019

De identificatie van de inhoud van leidingsystemen en opslagtanks in de industrie, chemie, maritieme en offshore markt is van cruciaal belang. Het minimaliseert misverstanden bij operationele en onderhoudswerkzaamheden en draagt daarmee bij aan de algehele veiligheid. ISO 20560 Leidingmarkering is de nieuwe wereldwijde norm.

Er zijn op dit moment verschillende nationale en internationale normen voor het markeren van leidingen en opslagtanks, maar niet één uniform, consistent systeem. Dat zal met de nieuwe ISO 20560 norm gaan veranderen.

Als voorzitter, projectleider en initiatiefnemer is Blomsma Signs & Safety in de persoon van directeur-eigenaar Willem Heijboer actief in de Technische Commissie 145, werkgroep 6 van ISO die heeft gewerkt aan een globale standaard voor leiding- en tankmarkering; de ISO 20560. De verwachting is dat de ISO 20560 medio 2020 gepubliceerd wordt.

Er zijn in totaal 9 landen actief betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe ISO20560 door deelname aan de werkgroep middels afgevaardigde specialisten.

 

Aanleiding en achtergrond
Een van de technische commissies van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) – ISO/TC 145 – standaardiseert de symbolen die op producten en voor gebruik in werkomgevingen voorkomen. ISO/TC 145 subcommissie 2 richt zich op veiligheidsidentificatie, borden, vormen, symbolen en kleuren. De hoofdtaak van de werkgroep 6 (WG 6) is de ontwikkeling van de nieuwe norm, ISO 20560-1 – Veiligheidsinformatie voor de inhoud van leidingsystemen en tanks – Deel 1 Leidingsystemen en ISO 20560-2 – Veiligheidsinformatie voor de inhoud van leidingsystemen en tanks – Deel 2 Tankmarkeringen

 

Eerste wereldwijde standaard ooit
Deze wereldwijde standaard voor het markeren van leidingen en opslagtanks is de allereerste in zijn soort. De genoemde ISO-werkgroep 6 (WG 6), waar Blomsma Signs & Safety in de persoon van Willem Heijboer, het initiatief voor heeft genomen en het voorzitterschap van heeft, heeft als belangrijkste doel het realiseren van een wereldwijd, geharmoniseerd systeem voor de herkenning van gevaren voor leidingsystemen en opslagtanks en -vaten. Deze uniformiteit van de grafische vormgeving, kleurcodering en formattering van veiligheidsinformatie zal zorgen voor consistentie, die op haar beurt de vertrouwdheid en het toegenomen begrip bevordert, wat een belangrijk onderdeel is van een effectief veiligheidssignaleringssysteem.

 

ISO 20560 in de praktijk
Door onze kennis en ervaring met leiding- en tankmarkeringsprojecten, kunnen wij uw locatie nu reeds voorzien van op de ISO 20560 norm gebaseerde leiding- en tankmarkering. Onder andere in het geothermie project van Trias Westland, Nederland, is de leidingmarkering gebaseerd op de ISO (DIS) 20560 norm. U bekijkt dit project in onze projectengalerie.

Wilt u meer informatie over de nieuwe ISO 20560 norm of direct een offerte laten opmaken voor leiding-of tankmarkering voor uw locatie? Neem dan contact met ons op.

 

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.