NEN 1414 herzien voor ontruimingsplattegronden

NEN 1414-1, de norm voor ontruimingsplattegronden is gepubliceerd als normontwerp

De norm NEN 1414 is bijna gereed voor publicatie. Deze norm beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Deze norm geldt voor ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Ontruimingsplattegronden vs. bereikbaarheidskaarten

Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in het geval van nood moeten verlaten. Bereikbaarheidskaarten daarentegen worden gebruikt door de overheidsbrandweer.

Omdat de doelgroepen van deze twee soorten plattegronden zo verschillend zijn, worden ze apart behandeld in de NEN 1414-1. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is om alle aanwezigen in het gebouw die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, te informeren over de vluchtmogelijkheden. De doelstelling van bereikbaarheidskaarten is om de primair benodigde informatie te verstrekken die in de eerste plaats de overheidsbrandweer en daarnaast andere externe hulpverleners helpt bij de acties die zij moeten uitvoeren in het geval van een calamiteit.

Verbetering t.o.v. huidige versie; tegenstrijdigheden weggehaald

ISO 7010, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs is overgenomen als Europese norm. Nederland is verplicht alle met deze norm strijdige nationale normen te herzien. NEN 1414:2007 is een van die normen. In NEN 1414-1:2018 (ontwerp) zijn de strijdigheden van NEN 1414:2007 met ISO 7010 weggehaald maar zijn ook gelijk vele uit de praktijk gebleken praktische aanpassingen verwerkt.

Vanwege ontwikkelingen bij de brandweer, waar aanvalsplannen steeds meer worden vervangen door bereikbaarheidskaarten die meer en meer digitaal worden gebruikt, zijn aanpassingen en uitbreidingen opgenomen in NEN 1414-1. Omdat er veel overlap bestaat met de huidige NEN 1413 “Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s”, zal deze medio 2019-2020 als deel 2 aan NEN 1414 worden gekoppeld (1414-2). NEN 1413 wordt ingetrokken zodra NEN 1414-2 is gepubliceerd.

Blomsma participatie

Blomsma Signs & Safety vervult het voorzitterschap van de NEN commissie Grafische symbolen en is actief vertegenwoordigd in meerdere ISO normcommissies die zich bezighouden met veiligheidssignaleringen, zowel voor land toepassingen als ook maritiem. Hiermee heeft u als Blomsma relatie indirect ook invloed op de normontwikkeling. Immers onze ervaringen met onze opdrachtgevers vormen de input voor een passende aansluiting van de NEN en ISO standards op de praktijk van de dag.

Reacties en feedback op NEN 1414-1

U bent van harte uitgenodigd om input en feedback te geven op deze norm via de website van NEN Normontwerpen. Dat kan tot 1 maart 2019 via deze website van NEN.