rubis tank markering

Rubis Tank Terminal implementeert Blomsma tank markeringen

Rubis Tank Terminal Botlek heeft Blomsma Signs & Safety de opdracht gegund voor het markeren van de opslagtanks. De Tankterminal in Botlek is een dynamische terminal; de opslagtanks kunnen regelmatig van inhoud wisselen. Dit was tevens de uitdaging voor de gekozen praktische signaleringsmethode. Immers dienen de actuele gegevens van een opgeslagen stof in een tank te worden weergegeven.

Blomsma Signs & Safety heeft voor vele Tank Terminals oplossingen ontwikkeld. Deze ‘Best Practices’ worden nu ook bij Rubis toegepast. Voor de tankputten zullen overzichtsborden worden geplaatst met een 3D impressie van de tankput, een overzicht van de tanks met verwisselbare elementen van de mediums en eventueel een ingetekend overzicht van aanwezige EX zones.

Veiligheidssymbolen conform het Arbeidsomstandighedenbesluit zullen worden geïntegreerd in de overzichtsborden met het doel om één complete informatiedrager bij de toegangen van de tankputten aan te bieden. Op deze wijze wordt voorkomen dat er meerdere losse en onsamenhangende borden en signaleringen worden gebruikt.
Het markeren van opgeslagen gevaarlijke stoffen in reservoirs is verplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 8.12 en 8.13. Uiteraard worden de GHS (Globally Harmonized System) symbolen toegepast, conform CLP wetgeving.

Meer over Rubis : www.rubis-terminal.nl