nlende
Zoeken

Signalering van Veiligheidszones en EX-zones op rioolgemalen en waterzuiveringsinstallaties

Geplaatst op 11 maart 2022

Veiligheidszones en EX (ATEX) zones zijn voor waterzuiveringsinstallaties een ‘hot topic’. Veiligheid, kwaliteit en milieu staan aan de basis van ieder proces in deze sector en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een hoge mate van hygiëne en uiteenlopende risico’s zijn continue aanwezig; explosiegevaarlijke zones, ruimtes en gebieden met hoge H2S concentraties, gladde vloeren door polymeren, diverse chemicaliën zoals logen en zuren en zelfs ozon installaties. Begrijpelijke en effectieve veiligheidssignalering, vooral ook voor EX-zones,  is dan ook onmisbaar voor deze kritische sector.

ATEX richtlijn

Reeds in 1996 is de ATEX-richtlijn (Atmosphere Explosible) van kracht geworden en sinds 2006 dienen bestaande installaties in de watersector te voldoen aan deze ATEX richtlijn. Dit geldt voor RWZI’s en aanverwante installaties.

Alle installaties op waterzuiveringen dienen in overeenstemming te zijn met de Europese Richtlijnen voor:

  • een veilige en gezonde werkomgeving van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen,
  • apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Deze regelgeving wordt kortweg aangeduid met ATEX 153 Richtlijn 1999/92/EG (voorheen ATEX 137), respectievelijk ATEX 114 (voorheen ATEX 95).

 

EX-zone signalering op een waterzuiveringsinstallatie

Op rioolwaterzuiveringen, drinkwaterzuiveringen en gemalen zijn er verschillende gebieden en installaties met uiteenlopende risico’s. Deze risico’s en beheersmaatregelen dienen te worden gemarkeerd met veiligheidsborden, samengestelde borden welke gevaren, verboden en geboden gesorteerd weergeven. Bij het plannen van veiligheidszone borden komt een ‘schillenprincipe’ de begrijpelijkheid en duidelijkheid ten goede. Dit voorkomt het onnodig blijven herhalen van veiligheidssymbolen. Het is bijvoorbeeld overbodig om een symbool veiligheidsschoenen weer te geven op de toegang van een gebouw wanneer men reeds veiligheidsschoenen draagt vanwege de draagplicht die eerder is aangegeven bij het betreden van een gebied of terrein. Veiligheidszoneborden worden onder andere gebruikt voor toegang tot productiegebieden en -gebouwen, besloten ruimten, onderstations, pompenruimten en vele andere ruimten met specifieke gevaren en vereisten.

EX zones zijn specifieke veiligheidszones, gebieden met een verhoogd risico op explosiegevaar. Deze gebieden komen vooral voor bij slibgisting- en biogasinstallaties op afvalwater- en rioolwaterzuiveringen. Ook opslagen van chemicaliën en ontvangstations van aardgas kunnen EX zones zijn. Vanuit wettelijke vereisten dienen deze gebieden duidelijk te worden aangegeven.

Naast veiligheidssymbolen worden hiervoor ook  belijningen en afzettingen voor toegepast. Om een overzichtelijke weergave van de aanwezige EX zones weer te geven worden ATEX- of EX zone impressieborden geplaatst. De impressieborden zijn illustratieve 2D, 3D of fotografische weergaven met de verschillende EX gebieden als gekleurde contouren afgebeeld.

In onderstaande illustratie ziet u een weergave van de meest voorkomende typen veiligheidssignalering op een waterzuiveringsinstallatie.

 

 

Onze expertise en ervaring in de watersector

Onze ervaring in de watersector is terug te zien in de innovatie, toewijding, deskundigheid en zorgvuldigheid van ons team. Een continue groeiende groep aan tevreden opdrachtgevers stimuleert harmonisatie en optimalisatie van veiligheid en signalisatie binnen deze sector. Wij versterken onze dienstverlening met onze ISO 9001-certificering voor kwaliteit en onze VCA-certificering voor veilig werken.

Voor een overzicht van onze diensten en referenties in de watersector, download u hier onze brochure watersector.

Wij hebben al vele organisaties in de watersector mogen voorzien van EX-zone signalering. Wilt u direct contact om meer informatie aan te vragen of een offerteaanvraag? Neem dan contact op met ons team: contact@blomsma-safety.com.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.