nlende
Zoeken

Veiligheidssignalering: werk voor specialisten

Geplaatst op 17 januari 2020

Dit artikel begint enkele honderden kilometers boven Nederland, in Noorwegen en viel ons op vanwege dit bericht op de website van marineschepen.nl: https://marineschepen.nl/nieuws/Nieuw-Noors-bevoorradingsschip-onveilig-en-mag-niet-varen-271219.html

Het grootste schip van de Noorse marine is de KNM Maud en kostte grofweg €203 miljoen (2 miljard NOK). Dit logistieke schip zal hopelijk in 2020 in gebruik genomen worden. De ingebruikname van dit 184 meter lange schip had eigenlijk al in 2016 moeten plaatsvinden. Vier jaar, vele kosten en evenzovele frustraties bij de klant en bouwer later is het dan in 2020, hopelijk, eindelijk zover. De reden: het schip kwam niet door de inspecties. Het werd als onveilig bestempeld door DNV GL, die onder andere moesten constateren dat “er problemen zijn met borden die vluchtwegen moeten aanduiden”. Na wat verder spitten bleek het om het vluchtroutegeleidingssysteem te gaan (low location lighting system). Het ontwerpen en implementeren van een doeltreffend veiligheidssignaleringssysteem is werk van vakmensen. Met het inhuren van een specialist had dit voorkomen kunnen worden.

Specialisme op het snijvlak van regelgeving en design

Dat er op de KNM Maud geen specialist aan het werk is geweest, is duidelijk. Zelfs wanneer de problematiek zich alleen tot het vluchtroutegeleidingssysteem zou beperken, zijn de daarvoor beschikbare wetgeving (IMO/Solas) en normen (ISO 15370) niet voldoende om een logisch systeem voor de markering van vluchtroutes te ontwerpen en aan te brengen. De wetgeving en normen bieden zeker uitgangspunten, kwaliteitswaardes (fosforescentie) en meetkaders, echter is het conceptueel denken en de samenhang met alle andere veiligheidssignalisatie geen eenvoudige taak. Het specialisme op het gebied van veiligheidssignalering is niet om zoveel mogelijk borden op te hangen (of juist weg te laten). Een veiligheidssignalering specialist heeft het vermogen om conceptueel te denken, heeft kennis van wetgeving, (internationale) normen, materiaalsoorten en weet door praktijkervaring hoe veiligheidssignalering als een samenhangend systeem ontworpen dient te worden. We zien het jammer genoeg nog dagelijks op onshore, offshore en maritieme locaties: het ontbreken van signalering of juist een wirwar van borden en stickers die allemaal om aandacht schreeuwen, soms met tegenstrijdige berichten, waarbij een gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Het resultaat van een houding die enerzijds gedreven kan zijn door kostenbesparing en anderzijds een houding die het beste te omschrijven is als ‘bordjes ophangen, hoe moeilijk kan dat nu zijn?’

Veiligheidssignalering: werk voor specialisten. KNM Muad. Blomsma Signs & Safety

Veiligheidssignalering als systeem en onderdeel van het beleid

Hoe dan wel vraagt u zich nu af, hoe gaat een specialist te werk? Bij het ontwerpen van een veiligheidssignaleringssysteem zal een specialist te allen tijde als doel hebben dat de veiligheids- en gezondheidssignalering primair middels grafische symbolen een uniforme vertaling van het veiligheidsbeleid communiceert. De werking en effectiviteit worden bepaald door een consistent ingericht veiligheidssignaleringssysteem.

Markeringen, uitingen en instructies worden harmonieus ontworpen en geïmplementeerd waarbij de begrijpelijkheid en herkenbaarheid van groot belang is. Het consistent gebruiken van internationale standaards voor de onderdelen van het systeem bevordert de uniformiteit en begrijpelijkheid.

Samengevat: alle onderdelen van het systeem voor veiligheidssignalering passen in het veiligheidsbeleid en sluiten aan bij de veiligheidstrainingen van een organisatie. Wanneer veiligheidssignalering als een systeem is geïmplementeerd is de effectiviteit optimaal en zal het systeem de organisatie ondersteunen bij het voldoen aan wettelijke vereisten.

Implementatie en montage door gecertificeerd personeel

Specialisme is ook terug te zien bij het implementeren en monteren van veiligheidssignalering. Bij het aanbrengen van veiligheidsborden, leidingmarkering, tankmarkering en ontruimingsplattegronden denken we aan de juiste hoogte, positie (is de uiting zichtbaar) en de juiste bevestigingsmaterialen. Een juiste montage is hiermee net zo essentieel als het ontwerp van het systeem. Dit is voor Blomsma Signs & Safety de reden om al onze montage teams regelmatig te trainen in montagetechnieken en –materialen waarmee we het predicaat ‘3M™ Certified Safety Sign Installer’ mogen dragen.

Conclusie

Veiligheidssignalering is al met al meer dan een verzameling bordjes en ook meer dan alleen het hoognodige doen om te voldoen aan de eisen van een keurings- of classificatiebureau. Effectieve en consistente veiligheidssignalering is het werk van een specialist die kostenbewust streeft naar een situatie waar werknemers en bezoekers op een uniforme en duidelijke manier worden geïnformeerd over belangrijke informatie voor hun persoonlijke veiligheid.

Wilt u ook stappen zetten naar een doeltreffend signaleringssysteem, of ondervind u dezelfde problematiek in uw project? Neem gerust contact op: 079 330 10 90 of stuur een email naar: contact@blomsma-safety.com.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.