nlende
Zoeken

Vijf redenen waarom u leidingmarkering aan de experts over laat

Geplaatst op 26 februari 2024

Leidingmarkering is een visueel identificatiesysteem dat gebruikt wordt om verschillende soorten leidingen te identificeren. Het primaire doel van leidingmarkering is het bevorderen van de veiligheid, door operators, onderhoudsmedewerkers, technici en hulpverleners te helpen om de inhoud, risico’s, stromingsrichting en functie van de leidingen te begrijpen. Met een leidingmarkeringssysteem kunnen operators en technici snel en eenvoudig de leidingen identificeren waarmee de efficiëntie van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden wordt verbetert en het risico op ongevallen vermindert. In vrijwel alle voorkomende situaties en omgevingen is het voorzien van leidingmarkering vereist vanuit wet- en regelgeving.

Waarom leidingmarkering laten doen door experts – 5 redenen

Het laten uitvoeren van leidingmarkering door experts als Blomsma Signs & Safety biedt verschillende voordelen, met name op het gebied van ontzorging. Wanneer u de implementatie van leidingmarkering laat uitvoeren door professionals, bent u er zeker van dat uw leidingmarkering voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Zo voldoet uw locatie aan de (inter)nationale normen, en daarmee aan de wettelijke eisen. Met leidingmarkeringen als onderdeel van een veiligheidsinformatiesysteem wordt een hoger veiligheidsniveau  bereikt.  Een mooie bijkomstigheid is dat u voorbereid bent op handhavende- en inspectiediensten, u mogelijke boetes voorkomen worden.

Experts op het gebied van leidingmarkering beschikken over de benodigde deskundigheid,ervaring en toeweiding om leidingen correct en efficiënt te markeren. Het correct identificeren en markeren van leidingen vermindert het risico op ongelukken en incidenten.

Het uitbesteden van uw leidingmarkering bespaart u bovendien waardevolle tijd, omdat het markeren van leidingen een tijdrovende klus kan zijn, zeker zonder de juiste kennis en materialen.

Reden 1: Kennis van materialen en omgeving

In de complexe wereld van industrie & chemie, terminals, schepen, offshore platforms en waterzuiveringsinstallaties,  is de noodzaak voor een heldere en uniforme communicatie van de eigenschappen van de verschillende leidingen met de juiste materialen onbetwistbaar. Experts beschikken over de kennis van de verschillende materialen en applicatieoplossingen van leidingmarkeringen en hoe deze reageren op verschillende omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid, ondergrond, oppervlaktespanning en blootstelling aan chemicaliën. Al deze factoren spelen een rol bij het selecteren van de juiste leidingmarkeringsproducten.

Het ontbreken van deze kennis van experts bij het markeren van leidingen kan leiden tot diverse problemen, zoals onjuiste materiaalkeuze (CUS als gevolg), gebrek aan duurzaamheid (ontkleuring van de markering), inconsistentie in markeringen, loslaten van markeringen en het niet kunnen naleven van wettelijke vereisten. Het inhuren van een expert verzekert u van nauwkeurige en betrouwbare leidingmarkering die voldoet aan alle vereisten en bijdraagt aan een veilige werkomgeving.

Reden 2: Conform wet en regelgeving

In vrijwel alle landen zijn er wetten en normen die voorschrijven dat leidingen met gevaarlijke stoffen gemarkeerd moeten worden. Deze markeringen zijn onderdeel van de veiligheids- en gezondheidssignalering welke op de werkplek aanwezig moeten zijn. In wetgeving zoals de 95/58/EEG, Arbeidsomstandighedenregeling, Arbeitsstätten Regel (ASR) A1.3  staan vereisten omgeschreven, normen geven meer diepgang en handvatten voor de praktische uitvoerig en vormgeving, De meest belangrijke normen hiervoor zijn de ISO 20560-1; een wereldwijde norm om consistentie te brengen in het markeren van leidingen en de ISO 14726 voor de scheepvaart. Andere regelmatig gebruikte normen zijn o.a. de DIN2403 (Duitsland), ASME A13.1-2015 (Verenigde Staten), BS1710 (Verenigd Koninkrijk) en de NORSOK L-004 (offshore Scandinavië).

ISO 20560 is een wereldwijde norm die zorgt voor consistentie, om het proces van leidingmarkeringen en tankmarkeringen zo duidelijk mogelijk te maken en de veiligheid op de werkplaats te optimaliseren. Hoewel ISO 20560 een belangrijke norm is, is het belangrijk op te merken dat er ook lokale, nationale of regionale regels en wetgeving van toepassing kunnen zijn bij het markeren van leidingen. Deze regels en wetten kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied, de industrie en de toepassing van leidingmarkering.

Bij Blomsma Signs & Safety zorgen we er altijd voor dat uw leidingmarkering voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, en aan normen als ISO 20560, ISO14726 en DIN2403.

Reden 3: Risicobeheer en aansprakelijkheid

Het correct markeren van leidingen gaat verder dan alleen het voldoen aan wettelijke voorschriften; het is een cruciaal onderdeel van effectief risicobeheer en aansprakelijkheidspreventie. Een fout in de leidingmarkering kan niet alleen leiden tot potentiële gevaren voor werknemers en de omgeving, maar ook tot juridische complicaties en financiële verantwoordelijkheid voor bedrijven.

We lichten u graag toe hoe leidingmarkering door experts helpt om risico’s te beheren en aansprakelijkheidskwesties te voorkomen:

1. Wettelijke naleving en voorkoming van boetes: Verschillende wet- en regelgevingen vereisen specifieke markeringen voor leidingen, afhankelijk van de inhoud en de omgeving waarin ze zich bevinden. Het niet voldoen aan deze voorschriften kan leiden tot boetes en sancties van toezichthoudende instanties.

2. Verhoogde veiligheid en risicobeheer: Correct gemarkeerde leidingen helpen bij het verminderen van verwarring en het voorkomen van ongevallen op de werkplek. Hierdoor worden risico’s geminimaliseerd en kunnen bedrijven aansprakelijkheidsclaims als gevolg van letsel of schade voorkomen.

3. Reputatiebescherming: Het naleven van wet- en regelgeving door professionele leidingmarkering laat zien dat u zich inzet voor veiligheid, een belangrijk onderdeel van uw reputatie. Zo voorkomt u mogelijke negatieve publiciteit die kan ontstaan door incidenten en/of juridische geschillen.

4. Juridische bescherming: In het betreurenswaardige geval dat er toch een incident plaatsvindt op uw werkplek waarbij leidingmarkering een rol speelt, kan het hebben van professioneel gemarkeerde leidingen als bewijs dienen dat het bedrijf alle redelijke stappen heeft ondernomen om de veiligheid te waarborgen.

Reden 4: Efficiëntie en kostenbesparing op lange termijn

Het lijkt misschien een goedkopere oplossing om zelf uw leidingmarkering te verzorgen, maar op de langere termijn is dit meestal niet het geval. Bij Blomsma Signs & Safety hebben we de juiste kennis en ervaring om het werk correct uit te voeren vanaf het begin. Dit minimaliseert de kans op fouten, zoals onjuiste kleurcodes, onleesbare markeringen of verkeerde symbolen. Hierdoor worden herstelwerkzaamheden en aanpassingen tot een minimum beperkt, wat zowel tijd als geld bespaart. Bovendien gaat kwaliteit leidingmarkering langdurig mee.

Bij Blomsma hebben we jarenlange ervaring met complexe projecten, waarbij we altijd beginnen met een inventarisatie op locatie, uitgevoerd door specialisten met de juiste ervaring. Door een zorgvuldige planning op basis van verschillende principes, creëren we voor u een overzichtelijk en effectief leidingmarkering systeem met een duidelijke, uniforme uitstraling. Als opdrachtgever houdt u bij ons altijd inzicht en controle over de verschillende stappen in het project. Onze focus als aannemer van het werk is gericht op de realisatie van de leidingmarkering. Wij zijn taakgericht en worden niet zoals operators, civiel aannemers of onderhoudsmedewerkers afgeleid door andere taken en werkzaamheden. Met deze toewijding wordt de kwaliteit en doorlooptijd zo optimaal mogelijk.

Kortom, door te investeren in de expertise van Blomsma Signs & Safety voor leidingmarkering kan uw organisatie profiteren van een efficiënter proces, verminderde operationele kosten en een verbeterde naleving van de regelgeving, wat uiteindelijk leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen op lange termijn.

‘U laat uw schilder toch ook niet uw badkamer betegelen?’

Reden 5: Blijvende ondersteuning en onderhoud

Wanneer u kiest voor leidingmarkering door experts van Blomsma Signs & Safety profiteert u altijd van onze blijvende ondersteuning en onderhoudsdiensten aan uw locatie. Zo zorgen we er samen voor dat uw leidingmarkering up-to-date blijft en altijd voldoet aan de veranderende wet- en regelgeving. Dit verzekert u van een consistente en betrouwbare leidingmarkering op de lange termijn.

Immers is elke leidingmarkering een onderdeel van een visueel veiligheidsinformatiesysteem, een systeem waarop men moeten kunnen vertrouwen dat deze voldoende aanwezig en functioneel herkenbaar is. Zo zijn preventief onderhoud en een proces bij modificaties en uitbreidingen van de installaties noodzakelijk voor de instandhouding van leidingmarkeringen.

Wilt u ook leidingmarkering volgens wet- en regelgeving, geplaatst door professionals met de juiste kennis, om zo tijd te besparen en risico’s te beperken, mét kwaliteitsgarantie? Kies dan voor Blomsma Signs & Safety!

Als u contact met ons opneemt, nemen onze projectengineers u aan de hand en leiden u door het hele proces heen. Liever zelf de touwtjes in handen houden? Dat kan! We kunnen op verschillende manieren met u samenwerken, van alleen de levering van de leidingmarkering tot en met een full-service implementatietraject met engineering en installatie.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.