nlende
Zoeken

Normen en Wetten

Het verschil tussen normen en wetten

Wetten zijn voorschriften en/of regels welke zijn uitgevaardigd door overheidsinstanties. De regels en voorschriften gebieden of verbieden, ze verplichten ons een actie of gewenst gedrag uit te voeren. Normen zijn op zichzelf geen wetten, eerder ‘best practices’. Iedereen kan hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren. Normen kunnen door verwijzing in een wetgeving dezelfde status krijgen. Blomsma Signs & Safety is met haar kennis en ervaring actief betrokken bij de ontwikkeling en toetsing van nieuwe normen, scherp op de actualiteit, toepassing en inhoud van bestaande normen en wetten voor veiligheidssignalering.

Normenoverzicht

Er zijn, afhankelijk van de toepassing en sector, verschillende normen en wetgeving van toepassing. In het grote normenland zijn er flinke stappen in harmonisatie gemaakt. Het synchroniseren van symbolen en ontwerprichtlijnen voor zowel de ISO 3864, ISO 7010, ISO 24409, ISO 16069 en een technische specificatie ISO TS 20559 zijn hier sprekende voorbeelden van. Maar met alle normen en wetten die er zijn kan het wel eens lastig zijn om de juiste te kiezen. Om een inzicht te geven in de beschikbare en relevante wetten en normen hebben we voor u een overzicht samengesteld.

Ons overzicht toont de belangrijkste normen en wetten per sector, waar Blomsma Signs & Safety zich aan conformeert bij het uitvoeren van veiligheidssignaleringsprojecten. Ook hebben we voor een aantal vaak voorkomende normen een uiteenzetting geschreven, welke via de betreffende tegels zijn te benaderen.

Deze normen en wetten voldoen aan uw zoekopdracht:
Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV Verordening inzake werkplekken ARBO Besluit Hoofdstuk 8 Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 8.4 ASR A1.5/1,2 Vloeren ASR A3.4/7 Veiligheidsverlichting, optische veiligheidsbegeleidingssystemen 1999/92/EG (ATEX 153) Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 92/58/EEG Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 89/654/EEG Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen BABW Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BGV A8 Veiligheids- en gezondheidssigns op de werkplek BS 1710:2014 Specificatie voor de identificatie van pijpleidingen en diensten CAP 437 Offshore helikopterlandingsplaatsen - Richtlijnen voor normen Codex Boek III, titel 6 Codex over het welzijn op het werk DECC 04/11 Ministerie van Energie en Klimaatverandering - Standaardmarkeringsschema voor offshore-installaties DIN 2403:2018-10 Markering van pijpleidingen volgens de doorstromende stof DIN 4844-1:2012-06 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Deel 1: Herkenningsbereiken en kleur- en fotometrische eisen DIN/TR 4844-4:2020-07 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 4: Richtlijnen voor het gebruik van veiligheidsmarkering DIN 14096:2014-05 Brandbeveiligingsvoorschriften - Regels voor de opstelling en plaatsing ervan FSS-Code – Resolution MSC.98(73) Code brandveiligheidssystemen GefStoffV Verordening inzake gevaarlijke stoffen IMO A.752(18) Low Location Lighting op passagiersschepen NEN-ISO 3864-2:2016 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 2: Ontwerpbeginselen voor productveiligheidsetiketten NEN-ISO 3864-3:2012 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik op veiligheidssignalering NEN-ISO 3864-4:2011 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 4: Colorimetrische en fotometrische eigenschappen van materialen voor veiligheidssignalering NEN-ISO 14726:2008 Schepen en maritieme technologie - Identificatiekleuren voor de inhoud van leidingsystemen NEN-ISO 16069:2017 Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen NEN-ISO 17398:2004 Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Classificatie, uitvoering en duurzaamheid van veiligheidstekens NEN-ISO 17631:2002 Scheepsbouw en maritieme techniek - Veiligheidsplannen aan boord van schepen voor brandbescherming, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen NEN-ISO 20560-1:2020 Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingen en tanks - Deel 1: Pijpleidingen NEN-ISO 20560-2:2023 Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingsystemen en tanks - Deel 2: Tanks NEN-ISO 20712-2:2007 Waterveiligheidsaanduidingen en strandveiligheidsvlaggen - Deel 2: Specificaties voor strandveiligheidsvlaggen - Kleur, vorm, betekenis en prestatie NEN-ISO 20712-3:2020 Waterveiligheidsaanduidingen en strandveiligheidsvlaggen - Deel 3: Richtlijnen voor gebruik ISO 23601:2020 Veiligheidsidentificatie - Vlucht- en evacuatieplanborden NEN-ISO 24409-1:2020 Schepen en maritieme technologie - Ontwerp, plaatsing en gebruik van veiligheidssignalering aan boord van schepen, brandbeveiligingsplannen, veiligheidsberichten en veiligheidsmarkeringen - Deel 1: Ontwerpbeginselen NEN-ISO 24409-2:2014 Scheepvaart en maritieme technologie - Ontwerp, locatie en gebruik van veiligheidssignalering aan boord, veiligheidsgerelateerde signalering, veiligheidsberichten en veiligheidsmerktekens - Deel 2: Catalogus NEN-ISO 24409-3:2014 Schepen en maritieme technologie - Ontwerp, plaatsing en gebruik van veiligheidssignalering aan boord, veiligheidsgerelateerde signalering, veiligheidsberichten en veiligheidsmerktekens - Deel 3: Praktijkcode NEN-ISO 28564-1:2010 Systemen voor navigatie van openbare informatie - Deel 1: Ontwerpprincipes en elementvereisten voor locatieplannen, kaarten en schema's NEN-ISO 28564-2:2016 Systemen voor navigatie van openbare informatie - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerp en gebruik van plaats- en richtingborden NEN 1414-1:2019 NL Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten NEN3011:2021 NL Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens StVO Verkeersregels TRGS 201 Indeling en etikettering van activiteiten met gevaarlijke stoffen UK 1995 no. 738 Regulation 19 De Offshore-installaties en pijpleidingwerken (beheer en administratie) voorschriften van 1995

Normen & Wetten


Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV

Verordening inzake werkplekken

Deze verordening dient ter uitvoering van de EG-richtlijn 89/654 / EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvereisten voor de veiligheid en de gezondheid op de werkplek en de richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende minimumvereisten voor veiligheids- en gezondheidssignalering op de werkplek en bijlage IV (minimumvereisten voor veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen) van Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen geldende minimale gezondheids- en veiligheidseisen.

Naar de website

ARBO Besluit Hoofdstuk 8

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 8.4

De Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 8, afdeling 2, Artikel 8.4 beschrijft de algemene vereisten voor veiligheids- en gezondheidssignalering.

Naar de website

ASR A1.5/1,2

Vloeren

In deze Duitse ASR A1.5/1.2 worden de eisen van de Verordening inzake arbeidsplaatsen binnen het toepassingsgebied gespecificeerd. Indien aan de technische voorschriften is voldaan, kan de werkgever ervan uitgaan dat aan de desbetreffende voorschriften van de verordening is voldaan. Indien de werkgever voor een andere oplossing kiest, moet hij ten minste hetzelfde niveau van bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bereiken. De bijlagen bij deze technische regel zijn gebaseerd op BGR/GUV-R 181 Vloeren in werkruimten en werkplekken met slipgevaar” van het vakgebied “Bouwkundige voorzieningen en handel” van het vakgebied “Handel en logistiek” van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Het Comité voor de arbeidsplaatsen heeft de basisinhoud van de bijlagen bij BGR/GUV-R 181 als ASR overgenomen in zijn verordeningen ter uitvoering van het samenwerkingsmodel (zie oriëntatienota1 over de reorganisatie van het corpus van regels en voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk van 31 augustus 2011).

Naar de website

ASR A3.4/7

Veiligheidsverlichting, optische veiligheidsbegeleidingssystemen

Deze Duitse ASR is van toepassing op de installatie en het gebruik van veiligheidsverlichting en optische veiligheidsbegeleidingssystemen op werkplekken. Er worden voorbeelden gegeven van werkplekken waarvoor veiligheidsverlichting of een veiligheidsbegeleidingssysteem nodig kan zijn. Het bevat de verlichtingseisen voor veiligheidsverlichting en veiligheidsgeleidingssystemen, alsmede informatie over de werking ervan.

Naar de website

1999/92/EG (ATEX 153)

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999

De richtlijn ATEX 153 (voorheen ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. De richtlijn wordt toegepast op de omgeving, de procedures en de instructies van medewerkers en is opgenomen in de Arbo-wet.

Naar de website

92/58/EEG

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992

Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk.

Naar de website

89/654/EEG

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen

In deze richtlijn, die de eerste bijzondere richtlijn is in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG, worden minimumvoorschriften vastgesteld inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen als gedefinieerd in artikel 2.

Naar de website

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

In BABW Hoofdstuk II staan eisen omschreven aangaande verkeerstekens, in hoofdstuk IIa staan eisen aangaande bewegwijzering.

Naar de website

BGV A8

Veiligheids- en gezondheidssigns op de werkplek

Deze Duitse verordening ter voorkoming van ongevallen dient ter uitvoering van Richtlijn 92/58/EEG van de Raad betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk.

Naar de website

BS 1710:2014

Specificatie voor de identificatie van pijpleidingen en diensten

BS 1710 beschrijft de eisen voor kleuren voor het identificeren van leidingen die vloeistoffen vervoeren in bovengrondse en ondergrondse installaties. Hieronder vallen ook ventilatiekanalen en leidingen voor elektrische leidingen. Verbeterde voorschriften van de watervoorzieningsindustrie vereisen nu expliciete inhoud met betrekking tot verschillende leidingen, om elke vorm van verontreinigd drinkwater te voorkomen.

Naar de website

CAP 437

Offshore helikopterlandingsplaatsen - Richtlijnen voor normen

De CAP 437 bevat onder andere voorschriften ten aanzien van de platform identificatie signs en eisen ten aanzien van het markeren van obstakels welke een gevaar vormen voor helikopters.

Naar de website

Codex Boek III, titel 6

Codex over het welzijn op het werk

Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk.

Naar de website

DECC 04/11

Ministerie van Energie en Klimaatverandering - Standaardmarkeringsschema voor offshore-installaties

De DECC 04/11 beschrijft de vereisten voor de aangelichte of retro-reflecterende identificatiepanelen voor offshore bouwwerken, installaties en vaartuigen.

Naar de website

DIN 2403:2018-10

Markering van pijpleidingen volgens de doorstromende stof

Deze Duitse norm is van toepassing op de markeringen van niet-geïnstalleerde pijpleidingen volgens de doorstromende stof.

Naar de website

DIN 4844-1:2012-06

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Deel 1: Herkenningsbereiken en kleur- en fotometrische eisen

Deze Duitse norm specificeert de veiligheidskleuren en fotometrische eisen voor verlichte en van achteren verlichte veiligheidssignalering die op werkplekken en in openbare ruimten worden gebruikt ter voorkoming van ongevallen, bescherming tegen brand, bescherming tegen gezondheidsrisico’s en vluchtwegen.

Naar de website

DIN/TR 4844-4:2020-07

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 4: Richtlijnen voor het gebruik van veiligheidsmarkering

Dit technisch rapport is een aanvulling op de basisnormen voor veiligheidsmarkering: normenreeks DIN 4844, normenreeks DIN EN ISO 7010, normenreeks DIN ISO 3864 en normenreeks DIN ISO 23601. Dit technisch rapport bevat aanbevelingen en toelichtingen voor de praktische toepassing van veiligheidsmarkeringen.

Naar de website

DIN 14096:2014-05

Brandbeveiligingsvoorschriften - Regels voor de opstelling en plaatsing ervan

De DIN 14096 Brandbeveiligingsvoorschriften – Voorschriften voor de voorbereiding en de weergave is een samenvattende regeling voor het gedrag van personen binnen een gebouw of bedrijf in geval van brand, alsmede voor maatregelen ter voorkoming van brand.

Naar de website

FSS-Code – Resolution MSC.98(73)

Code brandveiligheidssystemen

Het doel van de FSS-code is te voorzien in internationale normen voor brandveiligheidssystemen die vereist zijn krachtens het herziene SOLAS-hoofdstuk II-2, op grond waarvan de code verplicht wordt gesteld. De FSS-code bestaat uit 15 hoofdstukken, die elk betrekking hebben op specifieke systemen en voorzieningen. Zij beschrijft delen van de vereiste veiligheidssignalisatie en Low Location Lighting.

Naar de website

GefStoffV

Verordening inzake gevaarlijke stoffen

Verordening bescherming tegen gevaarlijke stoffen § 4 Classificatie, etikettering, verpakking.

Naar de website

IMO A.752(18)

Low Location Lighting op passagiersschepen

IMO-Resolutie A.752(18) beschrijft de richtlijnen voor evaluatie, testen en toepassingen van Low-Location Lighting op passagiersschepen.

Naar de website

NEN-ISO 3864-2:2016

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 2: Ontwerpbeginselen voor productveiligheidsetiketten

NEN-ISO 3864-2:2016 stelt aanvullende principes vast aan ISO 3864‑1 voor het ontwerp van veiligheidslabels voor producten, d.w.z. alle artikelen die worden vervaardigd en te koop worden aangeboden in het normale handelsverkeer, inclusief maar niet beperkt tot consumentenproducten en industriële apparatuur. Het doel van een productveiligheidslabel is om personen te wijzen op een specifiek gevaar en om vast te stellen hoe het gevaar kan worden vermeden.

Naar de website

NEN-ISO 3864-3:2012

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik op veiligheidssignalering

NEN-ISO 3864-3:2012 geeft principes, criteria en richtlijnen voor het ontwerp van grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens zoals gedefinieerd in ISO 3864-1 en voor het veiligheidstekenelement van productveiligheidslabels zoals gedefinieerd in ISO 3864-2.

Naar de website

NEN-ISO 3864-4:2011

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en veiligheidssignalering - Deel 4: Colorimetrische en fotometrische eigenschappen van materialen voor veiligheidssignalering

NEN-ISO 3864-4:2011 stelt de colorimetrische en fotometrische eisen en testmethoden vast voor de kleuren van veiligheidssignalering die op werkplekken en openbare ruimtes moeten worden gebruikt. Het biedt de colorimetrische en fotometrische specificaties voor de genoemde veiligheids- en contrastkleuren voorgeschreven in ISO 38641. De fysieke eisen waaraan veiligheidsborden moeten voldoen, hebben voornamelijk betrekking op kleur overdag en normaal verlichte omgevingen. ISO 3864-4:2011 omvat ook de colorimetrische vereisten en testmethoden voor veiligheidssignalering en nalichtend materiaal die ook in onverlichte omgevingen werken.

Naar de website

NEN-ISO 14726:2008

Schepen en maritieme technologie - Identificatiekleuren voor de inhoud van leidingsystemen

NEN-ISO 14726:2008 specificeert hoofdkleuren en aanvullende kleuren voor het identificeren van leidingsystemen in overeenstemming met de inhoud of functie aan boord van schepen en maritieme constructies.

Naar de website

NEN-ISO 16069:2017

Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen

NEN-ISO 16069:2017 beschrijft de principes voor het ontwerp en de toepassing van visuele componenten die worden gebruikt om een ​​Safety Way Guiding System (SWGS) te creëren. NEN-ISO 16069:2017 bevat algemene principes die gelden voor zowel elektrisch aangedreven als voor fosforescerende componenten. Speciale informatie met betrekking tot het type component wordt gegeven om te helpen bij het definiëren van de gebruiksomgeving, materiaalkeuze, lay-out, installatie en onderhoud van SWGS.

Naar de website

NEN-ISO 17398:2004

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens - Classificatie, uitvoering en duurzaamheid van veiligheidstekens

NEN-ISO 17398:2004 specificeert eisen voor een prestatiegerelateerd classificatiesysteem voor veiligheidssignalering volgens de verwachte serviceomgeving, belangrijkste materialen, fotometrische eigenschappen, verlichtingsmiddelen, bevestigingsmethoden en oppervlak. Prestatiecriteria en testmethoden zijn gespecificeerd in NEN-ISO 17398:2004, zodat eigenschappen met betrekking tot duurzaamheid en verwachte levensduur kunnen worden gekarakteriseerd en gespecificeerd op het moment van levering van het product aan de koper.

Naar de website

NEN-ISO 17631:2002

Scheepsbouw en maritieme techniek - Veiligheidsplannen aan boord van schepen voor brandbescherming, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen

Deze internationale norm specificeert de inhoud, het type, het ontwerp, de lay-out en het gebruik van plannen aan boord voor brandbeveiligingsmiddelen, structurele brandbeveiliging, reddingsmiddelen en -voorzieningen en ontsnappingsmiddelen. Het specificeert ook grafische symbolen en illustraties die in dergelijke plannen worden gebruikt.

Naar de website

NEN-ISO 20560-1:2020

Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingen en tanks - Deel 1: Pijpleidingen

Dit document specificeert veiligheidsinformatie voor bovengrondse leidingsystemen met betrekking tot de inhoud van het leidingsysteem en de bijbehorende gevaren met het oog op het voorkomen van ongevallen, het verminderen van gezondheidsrisico’s en het verstrekken van informatie voor gebruik in geval van nood.

Naar de website

NEN-ISO 20560-2:2023

Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingsystemen en tanks - Deel 2: Tanks

Dit document specificeert een veiligheidsinformatiesysteem voor tanks door verschillende elementen samen te voegen op een enkele markering om gezondheids- en gevarenveiligheidsinformatie en informatie in geval van nood te communiceren met als doel het voorkomen van ongevallen.

Naar de website

NEN-ISO 20712-2:2007

Waterveiligheidsaanduidingen en strandveiligheidsvlaggen - Deel 2: Specificaties voor strandveiligheidsvlaggen - Kleur, vorm, betekenis en prestatie

NEN-ISO 20712-2:2007 specificeert eisen voor de vorm en kleur van strandveiligheidsvlaggen voor het beheer van activiteiten op kust- en binnenstranden, te gebruiken voor het geven van informatie over wind- en watercondities en andere gevaarlijke omstandigheden, en om de locatie van zwem- en andere wateractiviteitenzones die zich uitstrekken van het strand in het water. Het specificeert ook de colorimetrische en fotometrische eigenschappen en de fysieke eigenschappen, waaronder sterkte en kleurechtheid, van de materialen waarvan strandveiligheidsvlaggen moeten worden gemaakt.

Naar de website

NEN-ISO 20712-3:2020

Waterveiligheidsaanduidingen en strandveiligheidsvlaggen - Deel 3: Richtlijnen voor gebruik

Dit document geeft richtlijnen voor de selectie en het gebruik van waterveiligheidsborden zoals gespecificeerd in ISO 7010 en strandveiligheidsvlaggen zoals gespecificeerd in NEN-ISO 20712-2 in aquatische omgevingen. Het geeft richtlijnen over hun locatie, montageposities, verlichting en onderhoud. Het biedt ook richtlijnen voor het ontwerp en de locatie van meerdere borden.

Naar de website

ISO 23601:2020

Veiligheidsidentificatie - Vlucht- en evacuatieplanborden

Dit document stelt ontwerpprincipes vast voor weergegeven vluchtplannen die informatie bevatten die relevant is voor brandveiligheid, ontsnapping, evacuatie en redding van de bewoners van de faciliteit. Deze plannen kunnen ook worden gebruikt door interventietroepen in geval van nood.

Naar de website

NEN-ISO 24409-1:2020

Schepen en maritieme technologie - Ontwerp, plaatsing en gebruik van veiligheidssignalering aan boord van schepen, brandbeveiligingsplannen, veiligheidsberichten en veiligheidsmarkeringen - Deel 1: Ontwerpbeginselen

Dit document specificeert algemene ontwerpprincipes voor veiligheidssignalering aan boord, borden met vuurleidingsplan, markeringen en mededelingen die bedoeld zijn om veiligheidsgerelateerde informatie door te geven aan personen aan boord van schepen.

Naar de website

NEN-ISO 24409-2:2014

Scheepvaart en maritieme technologie - Ontwerp, locatie en gebruik van veiligheidssignalering aan boord, veiligheidsgerelateerde signalering, veiligheidsberichten en veiligheidsmerktekens - Deel 2: Catalogus

NEN-ISO 24409-2:2014 schrijft gestandaardiseerde tekens en veiligheidsmededelingen voor specifiek voor gebruik aan boord van schepen. Elk bord is gecategoriseerd en geïndexeerd volgens de veiligheidsboodschap die moet worden overgebracht. Elk bord is voorzien van relevante informatie over het geprefereerde gebruiksformaat, de context waarin het wordt gebruikt en weergegeven, evenals een beschrijving van het beoogde publiek. De vorm en kleur die voor elk teken moeten worden gebruikt, zoals voorgeschreven door NEN-ISO 3864-4, worden samen met de grafische symbolen in elk teken vermeld.

NEN-ISO 24409-2:2014 specificeert de originelen van borden die kunnen worden geschaald voor reproductie- en toepassingsdoeleinden. Het bevat tekens waarvoor aanvullende teksttekens nodig zijn om samen met hen te worden gebruikt om het begrip te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze catalogus voortdurend wordt herzien naarmate nieuwe borden en mededelingen aan boord worden toegevoegd, nieuwe vereisten worden geïdentificeerd en overeenkomstige veiligheidssignaleringen en mededelingen worden ontwikkeld en gestandaardiseerd. Waar een NEN-ISO 7010-referentienummer wordt gegeven in NEN-ISO 24409-2:2014, betekent dit dat het teken identiek is aan dat in NEN-ISO 7010.

Naar de website

NEN-ISO 24409-3:2014

Schepen en maritieme technologie - Ontwerp, plaatsing en gebruik van veiligheidssignalering aan boord, veiligheidsgerelateerde signalering, veiligheidsberichten en veiligheidsmerktekens - Deel 3: Praktijkcode

NEN-ISO 24409-3:2014 is bedoeld om te voorzien in het consequente gebruik van veiligheids- en brandbestrijdingsplanborden aan boord van schepen, richtlijnen voor de plaats en grootte ervan, en voor het gebruik van passende grafische symbolen en aanvullende tekst om aanvullende richtinggevende informatie te verstrekken. NEN-ISO 24409-3:2014 is niet van toepassing op Low Location Lighting Systemen (of onderdelen van dergelijke systemen), die in ISO 15370 worden behandeld.

Naar de website

NEN-ISO 28564-1:2010

Systemen voor navigatie van openbare informatie - Deel 1: Ontwerpprincipes en elementvereisten voor locatieplannen, kaarten en schema's

NEN-ISO 28564-1:2010 specificeert eisen en principes voor het ontwerp en de toepassing van locatieplannen, kaarten en diagrammen die worden gebruikt in openbare ruimtes en werkplekken om gebruikers te helpen de omgeving te begrijpen, faciliteiten te lokaliseren en geschikte routes te bepalen om die faciliteiten te bereiken. Deze locatieplannen, kaarten en diagrammen worden in NEN-ISO 28564-1:2010 locatieplannen genoemd.

Naar de website

NEN-ISO 28564-2:2016

Systemen voor navigatie van openbare informatie - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerp en gebruik van plaats- en richtingborden

NEN-ISO 28564-2:2016 geeft een reeks richtlijnen voor verschillende stadia van voorbereiding, ontwerp, constructie, inspectie, actualisering en testen die bestaan ​​uit een locatiebord of een richtingbord dat wordt gebruikt in openbare plaatsen en werkgebieden.

Naar de website

NEN 1414-1:2019 NL

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. Deze norm bevat ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Deze norm geldt voor ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Naar de website

NEN3011:2021 NL

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen.

Naar de website

RVV 1990

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

In Bijlage 1 van de RVV 1990 staat een overzicht van de in Nederland gebruikte verkeerstekens voor verkeersborden.

Naar de website

StVO

Verkeersregels

Dit Duitse reglement (StVO) regelt en begeleidt het verkeer en openbaar vervoer.

Naar de website

TRGS 201

Indeling en etikettering van activiteiten met gevaarlijke stoffen

De Duitse technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen (TRGS) weerspiegelen de stand van de techniek, de arbeidsgeneeskunde en de arbeidshygiëne, alsmede andere verzekerde arbeidswetenschappelijke bevindingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen, met inbegrip van de indeling en etikettering ervan. Zij worden gepubliceerd door de Comité voor gevaarlijke stoffen (AGS) en door het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken in het Gemeenschappelijk Ministerieel Mededelingenblad gepubliceerd.

Naar de website

UK 1995 no. 738 Regulation 19

De Offshore-installaties en pijpleidingwerken (beheer en administratie) voorschriften van 1995

Regulation 19 vereist de plicht houder van een offshore installatie te voorzien van duidelijk leesbare identificatie bij nadering over zee of door de lucht.

Naar de website

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.