nlende
Zoeken

DIN 2403

Wat is DIN 2403

De DIN 2403 is een nationale norm (Duitsland) welke de leidingmarkering voor bovengrondse leidingen beschrijft in relatie tot de inhoud van de leidingen en bijkomende gevaren ter voorkoming van incidenten en calamiteiten;

DIN 2403 – Identificatie van pijpleidingen volgens de getransporteerde stof in de leiding.

De DIN 2403 beschrijft de vereisten van de markeringen op leidingen. Leidingmarkering volgens DIN 2403 wordt minimaal op de voorgeschreven posities op de leidingen aangebracht (waar productcontact mogelijk is, bij wandoorvoeringen, richtingsveranderingen en splitsingen). De DIN 2403 omvat een kleurcoderingssysteem met groepsmedium kleuren en steunkleuren. Toe te passen steunkleuren in de markeringen geven visueel weer wanneer de inhoud van de leiding een brandbaar of niet brandbaar gas of vloeistof betreft. De markeringen dienen te zijn voorzien van een indicator voor de stromingsrichting, en een tekstuele weergave van de functie of inhoud van de leiding. In de DIN 2403 is ook het gebruik van GHS gevarensymbolen beschreven.

De DIN 2403 is een complete nationale handleiding voor de realisatie van het uniform markeren van leidingsystemen in Duitsland.

Waarom is er DIN 2403

De DIN 2403 is er om een duidelijk inzicht te bieden welke bijdraagt aan veiligheid, onderhoud, dagelijks opereren en een effectieve hulpverlening bij calamiteiten zoals brandbestrijding. De markeringen op leidingen volgens DIN 2403 geven mogelijke gevaren weer om ongevallen en schade aan de gezondheid te voorkomen.

Voor wie is de DIN 2403

De DIN 2403 is er voor eigenaren en beheerders van installaties en processen welke bovengrondse leidingen en tanks bevatten. De verantwoording van het voorzien in veiligheidsmarkeringen ligt bij deze partijen. Deze norm is als instructie en handleiding voor het realiseren van leidingmarkering tevens functioneel voor beleidsmakers, handhavers en veiligheidsmanagers en -functionarissen.

Wat betekent DIN 2403 voor u

Het markeren van leidingen met gevaarlijke stoffen is vanuit nationale wetgeving en internationale richtlijnen verplicht. In Duitsland is de TRGS 201 (Classificatie en etikettering voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. Technische regelgeving voor gevaarlijke stoffen) en de ASR A1.3 (Veiligheids- en gezondheidssignalering) hoofdstuk 7 (Markering van opslagruimten, containers en pijpleidingen met gevaarlijke stoffen).

De DIN 2403 betekent voor u de mogelijkheid om een gestandaardiseerd, nationaal informatiesysteem te realiseren op leidingsystemen. Ook biedt de DIN 2403 met zijn elementen de mogelijkheid om installaties efficiënter te opereren en onderhouden. Naast de standaard elementen kan aanvullende procesinformatie worden toegevoegd wat bijdraagt tot een snellere identificatie van het proces. Dit betekent concreet minder zoeken en een kleinere kans op vergissingen en incidenten. Naast de DIN 2403 is er inmiddels een internationale norm voor het markeren van leidingsystemen en tanks; de ISO 20560. Met de ISO 20560 is er een grotere harmonisatie mogelijk wegens zijn internationale karakter.

DIN 2403 en Blomsma Signs & Safety

Vanuit onze vestiging in Oldenburg Duitsland realiseren we projecten en leveren we leidingmarkering volgens de DIN 2403. We hanteren een praktische aanpak voor de implementatie van markeringen naar de gestelde eisen. Blomsma Signs & Safety hanteert een scherpe blik bij het realiseren van projecten met leidingmarkeringen, waarbij eerst naar de wettelijke eisen wordt gekeken, welke eisen relevant zijn voor de betreffende locatie of installatie en hoe de DIN 2403 wordt toegepast. We hebben een model vervaardigd voor het markeren van tanks, welke gebruik maakt van de kleurstellingen en gegevens zoals beschreven in de DIN 2403 voor het markeren van leidingen. Zo kan een compleet en sluitend system worden gerealiseerd.

Aan de slag met DIN 2403

Ook aan de slag met leidingmarkering volgens DIN 2403? Blomsma Signs & Safety voorziet in de realisatie van markeringen volgens deze normen in nieuwbouw projecten en op bestaande locaties. Met de combinatie van onze kennis over de norm, onze visie op pragmatische visuele communicatie, toegewijde engineers, getrainde Safety Sign Installers en materiaalkennis van sign toepassingen ontzorgen wij onze opdrachtgevers. We helpen om eenvoudige en complexe installaties te voorzien van de vereiste markeringen, duurzaam, zichtbaar en vakkundig.

De DIN 2403 is o.a. verkrijgbaar bij:

European Standards: https://www.en-standard.eu/din-2403-identification-of-pipelines-according-to-the-fluid-conveyed/

Beuth: https://www.beuth.de/en/standard/din-2403/291022660

Summary

  • DIN 2403 markeringen op (bovengrondse) pijpleidingen (leidingmarkering)
  • Nationale norm (Duitsland)
  • Voor eigenaren en beheerders van installaties en processen met leidingen
  • Detailuitwerking voor nationale wetgeving
  • Ter voorkoming van vergissingen en incidenten
  • Helpt bij efficiënt opereren en onderhouden van installaties
  • Blomsma realiseert volledige implementatie DIN 2403 markeringen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.