nlende
Zoeken

ISO 14726

Wat is ISO 14726

De ISO 14726 is een internationale norm voor identificatie van kleuren voor de inhoud van leidingsystemen d.m.v. leidingmarkering.

De norm specificeert een kleurenschema voor hoofd- en steunkleuren welke de inhoud of functie van leidingsystemen op schepen en maritieme installaties identificeert.

In de ISO 14276 staat beschreven welke kleuren en kleurcombinaties als leidingmarkering worden gebruikt om systemen te identificeren, van Bilge Water tot aan Lubrication Oil. Deze kleurenmarkeringen worden vaak als banden om de leidingen uitgevoerd en zijn beter bekend als IMO leidingmarkering. De norm beschrijft verder hoe de markeringen aangebracht moeten worden, de posities en aantallen en aanvullende indicaties zoals de stromingsrichting. Zie ook onze maritieme tapes catalogus voor de standaard IMO leidingmarkeringen.

“This International Standard specifies main colours and additional colours for identifying piping systems in accordance with the content or function on board ships and marine structures” – ISO 14726:2008

Waarom is er ISO 14726

De ISO 14726 is er om op een uniforme wijze informatie over te brengen van de inhoud van leidingsystemen aan specifieke doelgroepen op schepen en maritieme installaties. De technische insteek van de norm dient om inzicht te verschaffen in de installaties en processen. Met name aan de bemanning en onderhoudsdiensten.

Voor wie is de ISO 14726

De ISO 14726 is er voor eigenaren en beheerders van leidingsystemen op schepen en maritieme installaties.

Wat betekent ISO 14726 voor u

De ISO 14726 betekent voor u de mogelijkheid om een gestandaardiseerd informatiesysteem te realiseren op leidingsystemen aan boord van schepen en maritieme installaties. De ISO 14726 biedt de mogelijkheid om installaties efficiënter te laten opereren en onderhouden doordat leidingsystemen snel te herkennen zijn. Naast de standaard kleurenbanden worden eventueel additionele kleuren toegevoegd welke de inhoud of functie van de leiding verduidelijken. Concreet betekent dit minder zoeken en een kleinere kans op vergissingen en incidenten.

Aan de slag met ISO 14726

Ook aan de slag met leidingmarkering volgens ISO 14726? Blomsma Signs & Safety voorziet in de levering van materiaal en ook projectmatige realisatie van leidingmarkering volgens deze norm op nieuwbouw projecten, renovatieprojecten en varend materieel. Alle leidingmarkeringen fabriceren we zelf op onze locaties. We fabriceren standaard materiaal voor normaal gebruik en ook markeringen voor extreme omstandigheden, zoals in arctische gebieden.

Met onze kennis over normen, toegewijde engineers, getrainde Safety Sign Installers en materiaalkennis van sign toepassingen ontzorgen wij onze opdrachtgevers. De ISO 14276 implementeren we op een pragmatische, economische wijze.

De ISO 14726:2008 is o.a. verkrijgbaar bij:

ISO: https://www.iso.org/standard/44744.html

Beuth: https://www.beuth.de/de/norm/din-iso-14726/133855446

NEN: https://www.nen.nl/nen-iso-14726-2008-en-124959

Summary

  • ISO 14276 : Identificatie kleuren voor de inhoud van leidingsystemen
  • Internationale norm, voor schepen en maritieme installaties
  • Voor eigenaren, rederijen, bemanning en beheerders van leidingen (op schepen)
  • Helpt bij efficiënt opereren en onderhouden van installaties
  • Ter voorkoming van vergissingen en incidenten
  • Blomsma levert materiaal en realiseert volledige implementatie ISO 14726 markeringen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.