nlende
Zoeken

ISO 16069

Wat is ISO 16069

De ISO 16069 is een internationale norm die de principes beschrijft voor het ontwerp en de toepassingen van visuele componenten voor een vluchtroutegeleidingssysteem;

ISO 16069 –  Grafische symbolen – Veiligheidstekens – Systemen voor vluchtwegaanduidingen

De ISO 16069 beschrijft de scope, doelstelling, planningsstrategie, onderdelen en vereisten voor de implementatie van een vluchtroutegeleidingssysteem. De norm beschrijft uitvoeringsprincipes voor zowel elektrische als fosforescerende (nalichtende) componenten. Een vluchtroutegeleidingssysteem bestaat uit meerdere (lichtgevende) onderdelen die gezamenlijk een richting aangeven voor mensen die voor hun veiligheid een gebouw en/of locatie moeten verlaten.

“Safety way guidance systems (SWGS) shall provide the users of the building with consistent, coherent information so that they can be evacuated efficiently from any occupancy unit to a safe area” – ISO 16069:2017

Waarom is er de ISO 16069

Deze internationale norm staat voor een uniforme inrichting van een vluchtroute geleidingssysteem. De voordelen van een uniform systeem is dat deze door een groot publiek begrepen wordt. Daarnaast is het toepassen van een systeem een manier om gepland markeringen en informatieve elementen te realiseren, resulterend in een complete veiligheidsvoorziening. De ISO 16069 vult een mondiale behoefte in om op een eenduidige wijze een vluchtroutegeleidingssysteem in gebouwen en objecten te realiseren.

De ISO 16069 kan worden gezien als de ‘onshore’ tegenhanger van de maritieme norm voor Low Location Lighting systemen, de ISO 15370. Deze norm wordt vanuit maritieme wetgeving voorgeschreven voor schepen vanaf een bepaald aantal passagiers aan boord.

In het geval van rookvorming door brand in een gebouw wordt de werking van noodverlichting sterk beperkt. Een vluchtroutegeleidingssysteem wordt laag bij de grond geïnstalleerd en voorziet ook voor die situaties in een oriëntatie en geleiding naar een veilige situatie.

Voor wie is de ISO 16069

De ISO 16069 is er voor eigenaren en beheerders van gebouwen. De norm voorziet in duidelijke richtlijnen en hulpmiddelen voor de inrichting van een vluchtroutegeleidingssysteem. De ISO 16069 is er ook voor de specialisten die conform deze norm een vluchtroutegeleidingssysteem plannen en implementeren.

Wat betekent ISO 16069 voor u

De ISO 16069 betekent voor u een compleet informatiesysteem met als doelgroep de gebruikers van uw gebouw of locatie, ten behoeve van het ontruimen naar een veilige locatie. De ISO 16069 is een ultieme manier om strategisch met ontruimen en vluchtroute aanduidingen om te gaan. Het bevat instructies en uitgangspunten voor onder andere de positionering, werking, prestatie en samenstelling van de verschillende onderdelen. Onderdelen van een vluchtroutegeleidingssysteem volgens ISO 16069 zijn;

 • Geleidingslijnen (nalichtend of elektrisch verlicht)
 • Deurcontourmarkeringen
 • Vluchtroute signaleringen
 • Trapmarkeringen
 • Obstakelmarkeringen
 • Ontruimingsplattegronden (ISO 23601)

ISO 16069 en Blomsma Signs & Safety

Blomsma Signs & Safety is betrokken geweest bij de totstandkoming van de huidige ISO 16069. Vanuit onze rol als lid van de Technische Commissie ‘Grafische symbolen’ (ISO/TC145) leveren wij praktische en technische input, discussiëren we mee met ingezonden stukken en reacties en maken we deel uit van redactionele input. Zo is ons onderzoek naar de werking van nalichtend materiaal met metingen en proefopstellingen welke wij hebben uitgevoerd voor en namens de PSPA – Photoluminescent Safety Products Association – meegenomen als input voor het gebruik in de vluchtroutegeleidingssystemen.

In 2012 heeft Blomsma haar eerste (onshore) vluchtroutegeleidingssysteem gerealiseerd in een vorm welke de ISO 16069 nu beschrijft. Het project omvatte het verbeteren van de veiligheids- en vluchtwegsignalering in de onderstations van de toenmalige BP Tank Terminal te Amsterdam (nu Zenith Energy). BP was van mening dat de elektrische noodverlichting in de onderstations onvoldoende bescherming en begeleiding bood aan de gebruikers in geval van verschillende scenario’s die leiden tot een (geforceerde) ontruiming. Middels nalichtende stroken, deurcontourmarkeringen en corresponderende ontruimingsplattegronden is een sluitend systeem consistent in alle onderstations aangebracht. Het begin van projecten voor vluchtroutegeleidingssystemen voor onshore locaties stamt voor Blomsma echter al uit de jaren 90. Met het toepassen van nalichtende geleidingsstroken in de (service) keldergangen en -ruimtes van ESA - ESTEC Noordwijk. Hier hebben wij de link gelegd van maritieme wetgeving (IMO/Solas) en deze als best practice toe te passen in het desoriënterende gangenstelsel van ESA – ESTEC.

ESA - ESTEC

Aan de slag met ISO 16069

Ook aan de slag met een vluchtroutegeleidingssysteem volgens ISO 16069? Bepaal eerst uw scope en uitrolstrategie. Starten met een proefopstelling of pilot kan een goede indruk geven van het te verwachten resultaat. Voor zowel oriëntatietrajecten als de volledige implementatie kunnen we u van dienst zijn. Blomsma verzorgt de realisatie van vluchtroutegeleidingssystemen van A-Z, lichtmeting en lichtfrequentiemetingen van bestaande verlichting, inventarisatie en opstellen signalisatie plan, technisch en veiligheidskundig tekenwerk, productie en levering van vluchtroutesignalering en nalichtende geleidingssystemen, tot en met de prestatiemeting van het fosforescerend materiaal.

Indien uw project een schip betreft dient de ISO 15370 te worden gehanteerd. Bij mobiele offshore drilling units wordt ook deze norm worden gehanteerd, zoals voorgeschreven vanuit IMO resolutie A.1023(26), 9.4.1.4.

Met de combinatie van onze kennis over de norm, de raakvlakken vanuit andere sectoren met vergelijkbare toepassingen en best practices ontzorgen wij onze opdrachtgevers en realiseren wij de passende oplossing voor elke situatie.

De ISO 16069:2017 is o.a. verkrijgbaar bij:

ISO: https://www.iso.org/fr/standard/66837.html

Beuth: https://www.beuth.de/de/norm/iso-16069/282481332

NEN: https://www.nen.nl/en/nen-iso-16069-2020-en-274523

Summary

 • ISO 16069 norm voor vluchtroutegeleidingssysteem
 • Internationale norm, harmonisatie en uniformiteit
 • Gebruikt voor elektrische en fosforescerende materialen
 • Voor eigenaren en beheerders van gebouwen en objecten
 • Helpt bij oriënteren en ontruimen van gebouwen en objecten
 • Sluit aan met ISO 70710, ISO 23601 en ISO/TS 20559
 • Blomsma implementeert volledige ISO 16069 vluchtroutegeleidingssystemen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.