nlende
Zoeken

Duurzaamheid

Duurzaamheid en MVO

Het is onze missie om op maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Zoals we veiligheidsbeleid en duurzaamheid vertalen naar effectieve veiligheidssignalering, zo vertalen we ons MVO-beleid naar de drie speerpunten People, Planet en Profit.

 • People: De mens staat centraal in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom investeert Blomsma in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en hun omgeving. Meer dan 10% van het werknemersbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast participeren we actief in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit resulteert in het feit dat we zeer frequent stageplekken aanbieden, training-on-the-job bieden en werken & leren trajecten doen.
 • Planet: Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeert Blomsma Groep op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen en kapitaal. Zorgvuldig beheer van afvalstromen, gebruik van verantwoorde en duurzame materialen, maar ook energiebeheer zijn speerpunten van dit beleid. Daardoor kunnen wij verantwoord omgaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving.
 • Profit: Blomsma Groep vertaalt de term profit ook wel in ‘prosperity’ (welvaart). Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering en continuïteit wat moet resulteren in maatschappelijke winst. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving.

Duurzaamheid in de praktijk

Wanneer we nauwkeuriger kijken naar ons principe ‘Planet’, komen we bij onze bijdrage aan een duurzame bedrijfsvoering. Dit beleid wordt concreet gemaakt door:

 • Zorgvuldig scheiden van afvalstromen
 • Gebruik van duurzame materialen
  • Printen op FSC papier
  • Gebruik van PVC vrije materialen voor signs/bewegwijzering
  • UV technologie voor printen
 • Energiebeheer & CO2 uitstoot
  • Onze productiehallen zijn geconditioneerd tegen energie verlies
  • Vluchtroutesignalering wordt door middel van nalichtende borden gedaan in plaats van elektrisch aangestuurd, waar mogelijk
  • Een gedeelte van ons wagenpark is elektrisch

Onze bijdrage aan een circulaire keten

Als onderdeel van ons beleid op het gebied van duurzaamheid, willen we bijdragen aan het bereiken van een circulaire keten van grondstoffen en eindproducten die gerecycled worden. Hierin nemen we de volgende stappen:

Stap 1: Een flexibel en demontabel ontwerp waarbij men duurzame materialen inzet

Voor bewegwijzeringsborden gebruiken we bij Blomsma het materiaal ‘pet-g’, dit is een PVC vrij materiaal en wordt aangeboden in een gescheiden afvalstroom. De basis panelen zijn vervaardigd uit geschuimd PVC en worden via de reguliere, mechanische, manier gerecycled (omgesmolten).

Stap 2: Afspraken over het hergebruik

In het geval dat bestaande, huidige signage kwalitatief nog in orde is, kunnen we alleen de opdruk wijzigen, hierbij behouden we het bord wat zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk.

Stap 3: Garanties van het hergebruik van materialen

Om vast te kunnen stellen of een materiaal in aanmerking komt voor hergebruik, is het belangrijk dat we in beeld brengen welk materiaal we in handen hebben. De onderzoeksmethode en de mate waarin onderzoek dient te worden uitgevoerd zijn daarbij onder meer afhankelijk van de aard van de toepassing. Na een gedegen onderzoek kunnen wij vaststellen of het materiaal geschikt is voor hergebruik en binnen de eisen en garanties valt.

Stap 4: Proberen oneindige circulatie te realiseren

Pet-g is een materiaal dat in zeer veel verschillende producten opnieuw kan worden ingezet, denk hierbij aan de voedselindustrie als verpakkingen, de mobiliteitsindustrie als kunststof onderdelen en het kan worden verwerkt in elektronica. Dit zijn maar een paar voorbeelden, de mogelijkheden zijn eindeloos met dit materiaal. Dit zorgt ervoor dat er elke keer opnieuw gerecycled kan worden.

Social Return

Social Return is een kernwaarde van ons bedrijf en onze directie en staat nauw aan het hart van iedereen bij Blomsma. Meer dan 10% van het werknemersbestand behoort tot de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast participeren we actief in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit resulteert in het feit dat we zeer frequent stageplekken, training-on-the-job en werken & leren trajecten aanbieden.

Dit alles heeft ertoe geleid dat Blomsma al vele jaren het ‘SEBO-keurmerk’ mag voeren. De Blomsma Groep was een van de Zoetermeerse bedrijven die na een uitgebreide audit opnieuw het SEBO-keurmerk heeft ontvangen (2021).

 

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.