nlende
Zoeken

Geschiedenis

De geschiedenis van Blomsma  illustreert sinds de oprichting in 1979 een niet aflatende toewijding aan visuele communicatie; veiligheidssignalering, een passie voor het vertalen van veiligheidsbeleid naar effectieve signalering en een vermogen om ons aan te passen aan een dynamische markt.

 

2021

Start project veiligheidssignalering voor Delamine, Chemie Park Delfzijl

Delamine, gevestigd op het Chemie Park Delfzijl, heeft Blomsma Signs & Safety ingeschakeld om de ‘Oranje zone gebieden’, losplaatsen en EX-zones te markeren en signaleren en verder het gehele terrein te voorzien van verkeersborden en bewegwijzering.

Lees meer over dit project

De impact van Corona op Blomsma Signs & Safety

De impact van het Coronavirus op de wereld is onmiskenbaar, het raakt vele facetten van ons bestaan en zo ook bij Blomsma Signs & Safety. Met de gezondheid van onze teams en onze klanten als eerste prioriteit, zijn wij in de 'Coronajaren' 2020 en 2021 in staat geweest om onze continuïteit te waarborgen en zelfs groei te bewerkstelligen, ondanks uitgestelde projecten als gevolg van de economische onzekerheid en toegangsbeperkende maatregelen voor diverse sites.

2020

ISO 20560, de nieuwe wereldwijde norm voor Leidingmarkering

Op 24 september 2020 is een nieuwe internationale norm voor leidingmarkering, de ISO20560-1 officieel gepubliceerd. Deze norm voorziet in de behoefte voor een uniforme identificatie van veiligheidsinformatie van leidingsystemen. Deze wereldwijde standaard voor het markeren van leidingen en opslagtanks is de allereerste in zijn soort.

Lees meer over de ISO20560 norm

ISO TS/20559: een ontwerprichtlijn voor de ontwikkeling en het gebruik van een veiligheidssignaleringssysteem

ISO heeft de in 2020 ISO/TS 20559:2020 gepubliceerd. Deze technische specificatie is een ontwerprichtlijn voor de ontwikkeling en het gebruik van een veiligheidssignaleringssysteem. De ISO/TS 20559:2020 voorziet in een raamwerk voor het systematisch gebruiken van verschillende categorieën veiligheidssignalering, om zo risico’s te verminderen door deze accuraat te communiceren.

2019

120 medewerkers

De Blomsma Groep is inmiddels gegroeid tot een bedrijf met meer dan 120 medewerkers.

Blomsma viert 40-jarig bestaan

In 2019 vierde Blomsma haar 40-jarig bestaan door middel van een drukbezocht Open Huis. Met presentaties van partners als 3M en Canon en een toespraak van de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, kregen meer dan 300 gasten een kijkje in de keuken van Blomsma.

Start project veiligheidssignalering BP Raffinaderij Rotterdam

In 2019 werd gestart met het implementeren van een volledig nieuw en compliant veiligheidssignaleringssysteem voor de BP raffinaderij in Rotterdam. De scope van dit grote project betreft site surveys en sign plannen, het ontwikkelen van een technische standaard, veiligheidssignalering, leidingmarkering en tankmarkering.

Start project veiligheidssignalering en ontruimingsplattegronden voor Nordenhamer Zinkhütte Nordenham, Duitsland

Voor Nordenhamer Zinkhütte GmbH (een Glencore bedrijf) mogen wij sinds 2019 de veiligheidssignalering en ontruimingsplattegronden verzorgen.

Lees meer over dit project

2018

110 medewerkers

Er werken in 2018 110 medewerkers voor Blomsma.

Overname van T-ISS Safety Suppliers en SafeSign Products B.V.

Met de overname van T-ISS Safety Suppliers en SafeSign Products B.V. uit Dinxperlo breiden we ons bereik en portfolio uit in met name de maritieme en offshore sector op het gebied van (nalichtende) veiligheidssignalering, low location lighting en maritieme veiligheidsproducten.

Start veiligheidssignaleringsproject InfraServ Wiesbaden, Duitsland

InfraServ Wiesbaden heeft Blomsma Signs & Safety GmbH de opdracht gegund voor het markeren van de leidingen op de waterzuiveringsinstallatie gelegen op het Kalle-Albert Industrie Park. De waterzuivering is door Blomsma voorzien van PolyesPro® leidingmarkering. Hierbij zijn de meest recente en actuele normen en regelgeving voor gehanteerd, zoals de EU92/58, TRGS 201, ASR A1-3 en de DIN2403.

Lees meer over dit project

2017

Opening vestiging in Oldenburg, Duitsland

Door de toenemende vraag vanuit de tankopslag, (petro)chemie- en industriebranche, is de vraag naar de dienstverlening van Blomsma Signs & Safety sterk gestegen. Om nog efficiënter en slagvaardiger te kunnen opereren in de Duitse markt, is besloten een Duitse vestiging te openen in Oldenburg.

2016

Start van project veiligheidssignalering voor ExxonMobil Chemicals en Raffinaderij Rotterdam

ExxonMobil had zichzelf tot doel gesteld om de veiligheidssignalering op de raffinaderij en chemieplant Europoort volledig op orde te krijgen en in lijn met de geldende normen en wetten. De uitgangspunten en voorschriften op het gebied van safety dienden te worden vertaald naar effectieve signalering die ook, waar van toepassing, in de huisstijl van ExxonMobil diende te worden uitgevoerd. Blomsma Signs & Safety heeft hiervoor een standaard geschreven die als uitgangspunt is gaan fungeren.

DNV Certificering voor het uitvoeren van metingen van Low Location Lighting

In dit jaar heeft Blomsma voor het eerst het DNV certificaat behaald om de verplichte, 5-jaarlijkse metingen van nalichtende Low Location Lighting op schepen uit te voeren. Met deze certificering kunnen scheepseigenaren en werven zeker zijn dat alle inspecties en metingen van Low Location Lighting door Blomsma, voldoen aan Class Program DNV-CP-0484.

2015

Start project veiligheidssignalering Storag Etzel, EKB Storage, Crystal Uniper Storage, Duitsland

In 2015 werd Blomsma Signs & Safety het project gegund voor de signalering van cavernes en de processing plants van Storag Etzel in Duitsland. Na de start op basis van site surveys en een opgesteld signplan, werd gestart met de implementatie van veiligheidssignalering, leidingmarkering en tankmarkering. Dit project is sinds 2015 meerdere keren uitgebreid en als gevolg is Blomsma nog steeds actief voor Storag Etzel.

Lees meer over dit project

Veiligheidssignalering voor Marathon Oil Alba B3 Platform

In 2015 hebben we het Marathon Oil Alba B3 platform na een gedegen survey en op basis van een signplan voorzien van veiligheidssignalering, vluchtwegmarkering, low location lighting, cabin safety instructions, platform ID signs en leidingmarkering. Dit platform is in 2016 voor het eerst gas gaan produceren voor de kust van Equatoriaal Guinee en is door Heerema Fabrication Group gebouwd.

Start van implementatie veiligheidssignalering voor MSD (Organon) & Aspen

2015 startte het grote project voor de implementatie van veiligheidssignalering voor MSD (Organon) en Aspen. De 1e fase bestond uit het markeren van tanks en leidingen op het terrein van MSD in Oss. Doelstelling van het project was/is om alle leidingmarkeringen en tankmarkeringen op strategische en logische posities aan te brengen, en direct te voorzien van alle relevante informatie en GHS symbolen. De tankmarkeringen worden tevens voorzien van een NFPA diamant en GEVI/UN nummering.

Lees meer over dit project

Veiligheidssignaleringsproject start bij Nouryon (Akzo Nobel) op meerdere locaties

In 2015 gaf Nouryon (toen nog AkzoNobel geheten) Industrial Chemicals Rotterdam aan Blomsma de opdracht om een signplan te maken voor meerdere locaties in Rotterdam, Arnhem en Herkenbosch. Het plan omvatte het aanbrengen van veiligheidssignalering, veiligheidszoneborden, leidingmarkering, tankmarkering, ATEX markering, belijning en het plaatsen van afzetpalen voorzien van ketting.

Lees meer over dit project

Blomsma Signs & Safety behaalt ISO9001 certificering

In dit jaar heeft Blomsma het traject van ISO9001 certificering succesvol doorlopen en mag zich sindsdien ISO9001 gecertificeerd noemen. De scope van dit certificaat is het inventariseren, on-site engineeren, monteren en onderhouden van veiligheids- en gezondheidssignalering, ontruimingsplattegronden, bewegwijzering en industriële signalering.

2014

Start project veiligheidssignalering voor TAQA Energy

In 2014 gaf TAQA Energy Blomsma Signs & Safety de opdracht voor het implementeren van een veiligheidssignaleringsysteem op alle sites: gasopslag en E&P sites. Het project startte op basis van door Blomsma gemaakte site surveys en signplannen, waarna op basis hiervan de scope van het project werd uitgerold: veiligheidssigalering, reguliere signalering, leidingmarkering, tankmarkering en equipment en process identificatie.

Lees meer over dit project

Gate Terminal B.V. ; vertalen van veiligheidsbeleid naar signalering

Gate terminal hecht veel belang aan milieu, veiligheid en gezondheid en voert een strikt beleid. Blomsma Signs & Safety is om die reden begin 2015 begonnen met een inventarisatie bij Gate terminal B.V., met als doel het in kaart brengen van welke veiligheidssignalering aanwezig en benodigd is. Vanuit deze studie is een signaleringsplan opgesteld en zijn prioriteiten bepaald voor de reconstructie van de veiligheidssignaleringen.

Lees meer over dit project

2013

Vermilion Oil & Gas Nederland: in één jaar tijd 60 onshore locaties voorzien van veiligheidssignalering

In 2013 hebben we in opdracht van Vermilion Oil & Gas in een recordtijd alle 60 locaties (well/treatment sites) voorzien van veiligheidssignalering. Op basis van een survey en signplannen, zijn al deze 60 locaties voorzien van veiligheidssignalering, leidingmarkering, low location lighting en evacuatie plannen.

Lees meer over dit project

Eerste offshore wind project voor Heerema: de DolWin Alpha

Ons eerste veiligheidssignaleringsproject op een offshore windplatform kwam in 2013, toen we in opdracht van Heerema Fabrication Group de DolWin Alpha hebben voorzien van veiligheidssignalering, leidingmarkering, valve tagging, low location lighting/vluchtroutesignalering, ID signs en ontruimingsplattegronden.

Lees meer over dit project

2012

Eerste FPSO Gryphon van Maersk Oil Ltd UK voorzien van veiligheidssignalering

In een recordtijd hebben we in 2012 onze eerste FPSO van Maersk Oil Ltd. UK genaamd 'Gryphon' voorzien van veiligheidssignalering en anti slip materialen. Na deze FPSO zijn nog vele FPSO's en platforms door Blomsma Signs & Safety voorzien van veiligheidssignalering zoals de Western Isles, Stena Don en vele platformen van Petrogas, GDF Suez, Paragon, Vermillion, Engie, ABB, Dana, Marathon en Statoil.

Lees meer over dit project

Blomsma verzorgt eerste leidingmarkeringsproject voor een tankerminal (BP Amsterdam)

In 2012 hebben we in nauw overleg met de overheid een eerste leidingmarkeringsproject op een tankterminal uitgevoerd. Dit betrof de BP tankopslag terminal in Amsterdam. Na dit project hebben we op basis van deze best practice nog vele andere terminals voorzien van veiligheidssignalering, leidingmarkering en tankmarkering; Rubis, Odfjell (Koole), Oiltanking, Storag Etzel, Gate, OCI Terminal, Vopak, Nustar en Zenith onder andere.

Lees meer over dit project

2010

ISO 24409 gepubliceerd: Scheepsbouw en maritieme techniek - Ontwerp, positie, en gebruik van brandveiligheidtekens aan boord van schepen, levensbeschermende toestellen en vluchtwegen

In de aanloop naar de publicatie van de ISO 24409 norm in 2010, heeft Blomsma actief meegewerkt aan de totstandkoming van deze norm. Door de groei van het internationale scheepsverkeer is de behoefte ontstaan om mensen die reizen en werken aan boord van schepen te voorzien van borden en bijbehorende systemen die consistente en effectieve veiligheidsinformatie communiceren. Deze internationale norm specificeert een systeem van veiligheids- en veiligheidsgerelateerde tekens op schepen en andere installaties op zee dat in het algemeen overeenstemt met gestandaardiseerde tekens waarmee velen in andere toepassingen vertrouwd zullen zijn geraakt.

2009

ISO 23601 gepubliceerd: Veiligheidsaanduidingen - Tekens voor vluchten en ontruiming

Blomsma heeft actief meegewerkt bij de totstandkoming van de ISO 23601 norm. ISO 23601 stelt ontwerpprincipes vast voor getoonde vluchtplannen die informatie bevatten die relevant is voor de brandveiligheid, ontsnapping, evacuatie en redding van de gebruikers van een locatie. Deze plannen kunnen ook worden gebruikt doorhulpdiensten in geval van nood. Deze plannen zijn bedoeld om te worden weergegeven als borden in openbare ruimten en werkplekken.

2008

Blomsma Signs & Safety behaalt VCA certificaat

In 2008 heeft Blomsma Signs & Safety succesvol het certificeringstraject voor VCA doorlopen. De scope van ons VCA certificaat betreft het inventariseren, on-site engineeren, monteren en onderhouden van veiligheids- en gezondheidssignalering, ontruimingsplattegronden, bewegwijzering en industriële signalering. Met dit certificaat mag iedere klant erop rekenen dat Blomsma Signs & Safety de nodige expertise aan de dag legt wat betreft het uitvoeren van de opdracht, maar ook op het niveau van het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het milieu.

2007

Focus op verbeteren normeringen in veiligheidssignalering

Blomsma Signs & Safety is medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie en heeft een actieve rol bij het standaardiseren en normeren van veiligheidskundige symbolen en de toepassing daarvan in de praktijk. Namens de NVVS wordt een bijdrage geleverd aan de NEN, commissie Grafische symbolen. Bij de ISO vertegenwoordigt Blomsma Signs & Safety NEN Nederland in de commissie Safety symbols (TCS 145/SC2/WG 1). Tevens zijn wij actief lid van de PSPA (Photoluminescent Safety Products Association). Door onze betrokkenheid zijn we snel geïnformeerd over internationale ontwikkelingen op het vakgebied.

Opening vestiging in Hoogezand, Nederland

Naast de vestiging in Zoetermeer is er sinds 2007 ook een vestiging in Hoogezand. De operationele managers van Blomsma Signs & Safety zijn Brian Lenos en Corstiaan Heijboer. Willem Heijboer is algemeen directeur van de Blomsma Groep en vakinhoudelijk nauw betrokken bij Blomsma Signs & Safety. De locatie van Blomsma Signs & Safety in Hoogezand is gevestigd aan de Julianastraat 14, 9701 LR, Hoogezand.

2006

Grote signaleringsprojecten voor onze oudste klant NAM

Voor onze grote klant van het eerste uur, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), mogen we op alle sites (Sour gas, West, North en OneGas) de veiligheidssignalering verzorgen. Vanuit een nieuw opgesteld raamcontract, zijn we op basis van site surveys en signplan tekeningen sindsdien continu voor NAM actief met veiligheidssignalering, leidingmarkering, tankmarkering en equipment- en process signalisatie.

2004

ISO 16069 gepubliceerd: Grafische symbolen - Veiligheidstekens - Systemen voor vluchtwegaanduidingen

De NEN-ISO16069 is een internationale standaard welke de grondbeginselen omschrijft ten aanzien van een vluchtroutegeleidingssysteem opgebouwd uit zowel elektrisch aangestuurde, alsmede fosforescerende (nalichtende) vluchtroute markeringen. Er is door Blomsma in de persoon van Directeur Willem Heijboer actief meegewerkt bij de totstandkoming van deze norm.

2001

75 medewerkers

Er werken in 2001 75 medewerkers voor Blomsma.

Blomsma betrekt nieuw hoofdkantoor in Zoetermeer, Nederland

Na een verhuizing van de Industrieweg naar de Storkstraat, is Blomsma Signs & Safety sinds 2001 gevestigd aan de Storkstraat 1-3 in Zoetermeer, Nederland. Op deze locatie is er de fysieke ruimte beschikbaar om de ambities van het zijn van een full service veiligheidssignaleringsleverancier waar te maken met een eigen productie- en montagehal.

1999

Oprichting van Blomsma Signs & Safety

In 1999 was Blomsma met circa 75 werknemers actief met zeer uiteenlopende bezigheden. Uit strategisch oogpunt werden de activiteiten van het opstellen van de diverse veiligheidsplannen onder de naam Blomsma Consultants verkocht en zijn de overige activiteiten waaronder de veiligheidskundige sign- en tekenactiviteiten binnen de Blomsma Groep gebleven. De veiligheidskundige know-how, gecombineerd met tekenactiviteiten en veiligheidssignaleringen, hebben geleid tot de start van Blomsma Signs & Safety.

1995

Start project veiligheidssignalering Zr. Ms. Van Amstel, Nederlandse Marine

In 1995 heeft Blomsma haar eerste Nederlandse marineschip mogen voorzien van veiligheidssignalering en low location lighting. Dit multipurposefregat (M-fregat) is inzetbaar voor oppervlakteoorlogsvoering en onderzeebootbestrijding en heeft een eigen luchtverdediging aan boord. Na de Zr. Ms. van Amstel zijn nog vele marineschepen gevolgd die we hebben mogen voorzien van veiligheidssignalering en low location lighting op basis van nalichtend materiaal.

1991

Blomsma verzorgt eerste veiligheidssignalering op passagiersschepen

In 1991 heeft Blomsma voor het eerst in haar bestaan twee passagiersschepen mogen voorzien van (tweetalige) veiligheidssignalering en low location lighting. Deze twee schepen, genaamd Iris en Tulp, werden gebouwd door de toenmalige Scheepswerf De Merwede en waren bestemd voor China. Sindsdien hebben we zeer veel schepen (ferries, cruiseschepen, vrachtschepen, baggerschepen) voorzien van veiligheidssignalering, voor opdrachtgevers en werven uit het binnen- en buitenland.

1989

Doorstart en overname van Blomsma door Willem Heijboer

In 1989 is het bedrijf met 17 werknemers overgenomen door de huidige eigenaar Willem Heijboer en doorontwikkeld naar de huidige vorm. Medio 1989 werd voor het eerst tekenwerk digitaal gedaan. Bij de introductie van de eerste grootformaat full color electrostaat printers, investeerde Blomsma al snel in deze nieuwe techniek. Al snel kwam er software beschikbaar waarmee ook grafische bestanden geprint konden worden. De veiligheidskundige tekenwerkzaamheden waren ondertussen doorontwikkeld tot een zelfstandig veiligheidskundig adviesbureau, Blomsma Consultants. Blomsma Consultants was destijds een toonaangevend en trendsettend adviesbureau op het gebied van allerhande calamiteitenplannen. Dat daarbij al het tekenwerk, tekst opmaak en de reproductie in eigen huis werd gedaan sprak voor zich.

1985

Verhuizing van Fokkerstraat naar de Industrieweg, Zoetermeer

In 1985 was Blomsma dermate gegroeid dat een verhuizing van Fokkerstraat naar de Industrieweg noodzakelijk was om de gewenste groei te faciliteren.

Eerste veiligheidssignaleringsproject op offshore platform L13-FA-1

NAM/Shell's eerste onderzeese installatie, L13-FA-1, was een enkele put installatie die door middel van een 10 km lange stalen pijpleiding verbonden was met het K15-FA-1 productieplatform. Dit was de eerste keer dat Blomsma de volledige locatie mocht voorzien van alle vormen van veiligheidssignalering. Dit project luidde het begin in van jaren waar Blomsma zeer veel offshore en onshore locaties mocht voorzien van veiligheidssignalering in opdracht van NAM/Shell.

Focus op verbeteren Wet- & Regelgeving

Al sinds de beginjaren van Blomsma zijn we, in de persoon van Willem Heijboer, actief in meerdere samenwerkingsverbanden om te lobbyen voor meer eenduidigheid voor het vastleggen van 'best practices' rondom grafische symbolen en veiligheidssignalering. Deze drijfveer is een rode draad in de gehele geschiedenis van Blomsma Signs & Safety en geeft ook goed het onderscheid tussen Blomsma en andere signmakers weer: naast het produceren en monteren van veiligheidssignalering, houden we ons actief bezig met het ontwikkelen van (internationale) normen die de herkenbaarheid en effectiviteit van veiligheidspictogrammen voor ogen heeft.

1982

Eerste projecten voor Brandbestrijdings- en Reddingsplannen en Calamiteitenplannen voor onshore en offshore locaties

Rond 1982 maakten we, vanuit de eis zoals geformuleerd in de Mijnwet, voor meerdere klanten in de olie & gas sector Brandbestrijdings- en Reddingsplannen en Calamiteitenplannen. Dit voor zowel onshore als offshore locaties. In deze zogenaamde BB&RP's werd een beschrijving in beeld en tekst gegeven van de layout en techniek van de lokatie en werd vastgelegd welke procedures er gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten.

Van tekenbureau naar engineersbureau

Naast de (technische) tekeningen en illustraties die door Blomsma gemaakt werden (en die te zien waren in zeer veel handleidingen, technische beschrijvingen en andere boeken), werd er ook steeds meer kennis gedeeld over veiligheidssignalering. Onze klanten konden niet alleen worden voorzien van signalering maar ook van gedegen plannen voor het visueel maken van veiligheidsvoorschriften.

1981

Eerste veiligheidsplattegronden geleverd aan NAM/Shell

Het gas producerende platform K7-FA-1 van de NAM is door Blomsma voorzien van veiligheidsplattegronden. Dit platform is in oktober 1982 gestart met het produceren vanuit de Upper Rotliegend formatie in de Noordzee. Deze K7-FA-1 had van origine 6 producerende gasputten.

1980

Maken van veiligheidsplattegronden

De expertise en het producten- en dienstenaanbod van Blomsma werd verbreed en in deze tijd verzorgden we veel Veiligheidsplattegronden voor klanten in uiteenlopende sectoren. Deze plattegronden werden gemaakt om, vooruitlopend op een eventuele calamiteit, kennis van het gebouw/de locatie te verspreiden onder de vaste gebruikers. Veiligheidsplattegronden bevatten uitgebreide informatie over veiligheidszaken binnen het gebouw en worden gebruikt om heldere en eenduidige communicatie over het gebouw te kunnen voeren.

1979

Oprichting van Blomsma als teken- en adviesbureau

Blomsma is in 1979 in Zoetermeer gestart als Teken- en Adviesbureau. Het ontwikkelde technisch tekenwerk, technisch illustratief tekenwerk en veiligheidsplattegronden. Binnen enkele jaren ontwikkelde dit zich tot het volledig opstellen van veiligheidskundige documentatie zoals bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen en calamiteitenplannen. Voor mijnbouwinstallaties werden brandbestrijdings- en reddingsplannen opgesteld die vervolgens werden geïntegreerd in calamiteitenplannen.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.