nlende
Zoeken

Health Safety and Environment (HSE)

HSE en ongevalsvrij werken

Veilig werken is één van de belangrijkste speerpunten van het bedrijfsbeleid van Blomsma Signs & Safety. Als leverancier van veiligheidssignalering zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie. HSE maakt deel uit van ons bedrijfsbeleid, net zoals de doelstelling ‘werken zonder ongevallen’ (zero accidents) en het volgen van de beleidsregels van onze opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld het ExxonMobil uitgangspunt ‘nobody gets hurt’, de BP Golden Rules of de Shell Life Saving Rules.

Respect voor het milieu

We zijn ons ervan bewust de aarde te leen te hebben van onze kinderen. Waar mogelijk passen we milieuvriendelijke en verantwoorde materialen toe. Onze afvalstoffen worden maximaal op recycling van grondstoffen gesplitst. Op het gebied van brandstofverbruik en energieverbruik voeren we een duurzaam energiebeleid. U leest meer hierover op onze pagina over ‘Duurzaamheid’.

VCA-VOL, BHV en H2S

Onze medewerkers werken conform de op locaties geldende veiligheidsvoorschriften van onze opdrachtgevers. Vrijwel al onze monteurs zijn in het bezit van VCA-VOL en onze uitvoerders op locatie zijn tevens BHV-geschoold. Diverse medewerkers behaalden hoogwerkercertificaten en volgden specifieke trainingen zoals H2S. Blomsma Signs & Safety is VCA gecertificeerd.

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001-2015

In een wereldwijde markt met veel typen aanbieders aanbieders is het belangrijk om bepaalde zekerheden te hebben omtrent de kwaliteitsmaatstaven die aanbieders hanteren. Zonder dit soort standaarden is kwaliteit een relatief begrip dat snel aan waarde kan verliezen. Internationale standaarden helpen hierin om het speelveld overzichtelijk en gelijk te houden en één van de belangrijkste organisaties hierin is ISO.

Om onze kwaliteit van dienstverlening te waarborgen naar zowel klanten als leveranciers heeft Blomsma Signs & Safety een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001-2015 geïmplementeerd. Dit betekent dat we aan een lange lijst van eisen moeten voldoen wat u de zekerheid biedt dat een project bij ons in goede handen is en dat we lat hoog leggen.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op beheersing en verbetering van onze bedrijfsvoering en processen binnen de organisatie met als doel het continu verbeteren van onze producten en diensten. Blomsma Signs & Safety is ISO 9001-2015 gecertificeerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op locatie zijn onze medewerkers voorzien van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo beschikken alle monteurs over een eigen PBM pakket met standaard middelen, maar ook over specifieke stofmaskers en valgordels.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.