nlende
Zoeken

Engineering

Engineering

Op basis van onze kennis en ervaring op het gebied van veiligheidssignalering, projectmanagement en de geldende regelgeving en normeringen in de verschillende markten waarin we actief zijn, kunnen wij onze klanten een compleet pakket aan engineering diensten bieden. Van site-survey en GAP-studie tot en met werkvoorbereiding en het uitvoeren van onderhoudsrondes voor uw signage, bieden onze afdeling engineering u maatwerk zodat wij uw vertrouwde partner zijn die niet alleen veiligheidsbordjes levert, maar ervoor zorgt dat uw locatie volledig ‘compliant’ is en blijft.

Site-survey en GAP studie

De start van een engineeringstraject is vaak een site-survey waarbij de huidige staat van uw veiligheidssignalering getoetst wordt aan de geldende wet- en regelgeving en normen in uw sector. Ons team doet een opname van uw huidige signalering qua posities, aantallen, typen en conditie. Deze uitkomst, uw wensen en de eisen vanuit wet- en regelgeving  zijn het startpunt van het signaleringsproject dat kan starten met een GAP-studie. In deze GAP-studie beschrijven we de gewenste situatie op het gebied van veiligheidssignalering, analyseren we de uitkomsten van de site-survey en vergelijken deze om zo te komen tot een gestructureerd plan voor het verbeteren en compliant maken van uw signalering.

Toetsing aan wet- en regelgeving en normeringen

Blomsma is niet alleen goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en normering voor veiligheidssignalering in uw sector, maar werkt ook actief mee aan de totstandkoming ervan. We zijn actief in meerdere ISO werkgroepen die als doel hebben om normen te ontwikkelen die de herkenbaarheid en wereldwijde harmonisering van veiligheidssymbolen (en -signalering) tot doel hebben. De door ons geleverde veilgheidssignalering voldoet dus aan alle geldende (inter)nationale standaarden.

Technische uitwerking, design en standaards

Op basis van de uitkomsten van de site-survey en uw wensen, worden de inventarisatieresultaten door onze tekenaars vertaald naar signplattegronden. Ook wordt er een vormgevingsmodel bepaald dat de basis vormt voor het design van de te leveren signalering. Waar van toepassing zullen we hier ook altijd aansluiten bij de vastgelegde huisstijl van uw onderneming of merk. De uitgangspunten voor het ontwerp en de typen signalering kunnen worden vastgelegd in een veiligheidssignalering Standaard. Deze standaard vormt de basis voor het consistent en harmonieus implementeren van de juiste veiligheidssignalering op meerdere locaties van uw onderneming.

Niet altijd zijn de wensen/eisen of omstandigheden standaard. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u maatwerk bieden waar nodig.

Materialen, montage en onderhoud

De keuzes voor de juiste materialen is een essentieel onderdeel van ieder succesvol veiligheidssignaleringsproject. Blomsma Signs & Safety werkt uitsluitend met de hoogst mogelijke kwaliteit materialen voor bevestigingsmaterialen, signalering en leidingmarkering. Kwaliteit vertaalt zich hier in herkenbaarheid, formaat, zichtbaarheid en de plaatsing ten opzichte van het gezichtsveld van de gebruikers. Een betrouwbare informatieoverdracht door veiligheidssignalering hangt dus volledig af van de kwaliteit en duurzaamheid van de gebruikte materialen.

Onze engineers kiezen op basis van de toepassing en gewenste levensduur de juiste materialen en zorgen voor een goede planning en werkvoorbereiding.

Teneinde ook na de oplevering van het project zeker te stellen dat uw veiligheidssignalering effectief en compliant blijft, bieden wij u onderhoudscontracten aan waarbij wij op basis van periodieke checks uw veiligheidssignalering updaten, aanvullen en desgewenste uitbreiden in het geval van nieuwe wensen/eisen.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.