nlende
Zoeken

Afzettingen en slagbomen

Afzettingen en slagbomen

Met afzettingen en slagbomen worden wegen en gebieden afgezet om voertuigen en mensen te weren. Deze barrières worden ingezet voor verkeerswegen en gebieden waar er potentiële risico’s aanwezig zijn. Ook kunnen afzettingen worden gebruikt om naastgelegen verkeerswegen vrij te houden. Afzetpalen worden gebruikt langs voetpaden en trottoirs om te voorkomen dat er geparkeerd wordt. Slagbomen en (verwijderbare) afzetpalen zijn een ultiem middel om verkeer op bijvoorbeeld fabriekswegen te weren.

Afzettingen en slagbomen

Gebiedsafbakening met afzetpalen

Risicovolle gebieden op industriële en petrochemische locaties zoals H2S en CO gebieden kunnen worden afgebakend met afzetpalen. Dit is een effectief middel om verkeerstromen te weren en ongeoorloofd parkeren en materiaalopslag in en rondom en die zones tegen te gaan. Vaste of verwijderbare afzetpalen eventueel voorzien van duurzame ketting kunnen hiervoor worden ingezet. Langs de looppaden door de gebieden kan bij een uitsparing worden voorzien in veiligheidszoneborden die de regels voor betreden van het betreffende gebied weergeven. Ook bij waterzuiveringsinstallaties kunnen afzetpalen en obstakelblokken worden toegepast om verkeer en materiaal te weren uit explosiegevaarlijke zones, in combinatie met voorgeschreven veiligheidssignalering.

Afzetpaaltjes voor bedrijfsterreinen

Aanrijdbeveiliging

Ter voorkoming van aanrijdingen met mens en materieel worden aanrijdbeveiligingen geplaatst. Van robuuste aanrijdpalen tot wieldwingers bij overhead deuren, al deze middelen dragen bij ter voorkoming van incidenten en schade. Aanrijdbeveiligingen gaan hand in hand met het scheiden van verkeersstromen en het weergeven van verkeerwegen met belijningen. Deze middelen worden standaard uitgevoerd in genormeerde veiligheidskleuren en waar nodig met reflecterende onderdelen om de zichtbaarheid te verbeteren.

Afzettingen en markeringen voor bedrijfshal en fabrieken

Handbediende slagbomen

Langs wegen waar er tijdelijk toegang verleend bieden handbediende slagbomen een praktische uitkomst. Eenvoudig te bedienen en een goed zichtbare barrière om ongewenst verkeer te weren. Ook bij normaal toegankelijke wegen tot fabrieken kunnen permanent slagbomen worden geplaatst welke tijdens turn-arounds, startups en calamiteiten worden ingezet om verkeer te weren. Slagbomen worden verder ook ingezet bij verlaadplaatsen van gevaarlijke stoffen en inritten naar tankputten.

Leverancier van slagbomen voor bedrijfsterrein en industrie

Slagbomen voor bedrijfsterreinen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.