nlende
Zoeken

Belijning

Doel van belijning

Belijning en wegmarkering voor bedrijfsterreinen en magazijnen is een krachtig middel om verkeersstromen te geleiden. Goed zichtbare belijning geeft verkeersdeelnemers snel zicht op  de verkeerswegen, obstakels, vrij te houden gebieden en ook afbakeningen van speciale gebieden zoals risico zones. Belijning en vloermarkering wordt ook toegepast voor logistieke en productie processen, zoals het omkaderen voor het plaatsen van goederen, waarmee een bijdrage aan een efficiënte goederen en productiestroom en de housekeeping wordt bevorderd. En goede housekeeping verbetert op zijn beurt de werkomgeving en veiligheid. Er zijn veel voordelen te benoemen waar belijning, wegmarkering en vloermarkeringen een bijdrage aan kunnen leveren. Belijning en wegmarkering stelt een beheerder in staat om op afstand de verkeersstromen in gewenste banen te leiden.

“Where the use and equipment of rooms so requires for the protection of workers, traffic routes must be clearly identified” – European Directive 89/654/EEC

LEES MEER OVER EUROPEAN DIRECTIVE 89/654/EEC

Belijning en wegmarkering voor bedrijfsterreinen en magazijnen

Toepassingen van belijning, wegmarkering en vloermarkering

Belijning en wegmarkering voor bedrijfsterreinen en magazijnen wordt toegepast voor het weergeven van grenzen van verkeerswegen, oppervlakken en gebieden. Ook gevaarlijke omgevingen en obstakels worden gemarkeerd met belijning en vloermarkering. Door het gebruik van doorlopende lijnen in helder zichtbare kleuren wordt snel een visuele scheiding zichtbaar gemaakt. Wij adviseren om het kleurgebruik aan te laten sluiten bij de veiligheidskleuren zoals in de ISO 3864 staan omschreven. Hiermee wordt het gehele (veiligheids)signaleringssysteem verder versterkt en geharmoniseerd. Praktische voorbeelden van belijning, wegmarkering en vloermarkering welke zowel in binnen en buitenomgeving toegepast worden zijn onder andere;

  • Belijnen van verkeerswegen en scheidingen in verkeerswegen
  • Belijnen van looproute paden
  • Belijnen van grenzen van gebieden met een verhoogd risico
  • Markeren van obstakels en gevaarlijke locaties
  • Markeren van verkeerskruisingen
  • Horizontaal markeren van verkeerstekens
  • Horizontaal markeren van veiligheidssymbolen
  • Belijning en markering voor opstellen goederen
  • Markeringen voor vrij te houden gebieden

Belijning en wegmarkering voor bedrijfsterreinen en magazijnen

“Where the use and equipment of rooms so requires for the protection of workers, traffic routes for vehicles must be clearly identified by continuous stripes in a clearly visible color” – European Directive 92/58/EEC

LEES MEER OVER EUROPEAN DIRECTIVE 92/58/EEC

Materialen en uitvoering van belijning

Belijning bevindt zich op de vloer en kan in veel gevallen belopen worden. Naast de zichtbaarheid en levensduur is het van essentieel belang dat de belijning, wegmarkering en vloermarkeringen geen risico vormen voor slipgevaar. Materialen die gebruikt worden voor markering op vloeren en wegen worden uitgevoerd zodat deze niet glad zijn en voldoende grip bieden. In specifieke situaties worden additieven aan coatings toegevoegd om een antislip oppervlak te bereiken. Wanneer er paden, kleine oppervlakken en speciale ondergronden zowel gemarkeerd en een antislip oppervlakte nodig hebben kunnen antislip tapes en antislip panelen uitkomst bieden.

2-Componenten vloercoating

De 2-componenten coatings zijn er op Epoxy en PU basis. Afhankelijk van de type en staat van de ondergrond wordt een keuze gemaakt voor de toe te passen type coating. Deze 2-componenten coatings zijn geschikt voor bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen, parkeergarages en logistieke centra. Deze coating kan worden gebruikt als een coating voor de gehele vloer, paden, lijnen, symbolen en teksten. De coating wordt machinaal aangebracht voor deklagen en lijnen. Middels blanke lak of UV lakken kan de levensduur aanzienlijk worden verlengd.

Thermoplast (buiten toepassing)

Thermoplast is een duurzaam en hoogwaardig materiaal dat gebruikt wordt voor belijning en figuratie. Thermoplast wordt zowel machinaal als handmatig aangebracht op asfalt, beton en bestrating. Deze duurzame belijning is in een hoog reflectie uitvoering verkrijgbaar, waarmee een optimale zichtbaarheid in verschillende weersomstandigheden wordt bereikt.

Belijning en wegmarkering voor bedrijfsterreinen en magazijnen

Zelfklevende folies

Zelfklevende folies worden gebruikt voor tijdelijke en semipermanente vloermarkeringen. De folies kunnen worden voorzien van UV-remmende en antislip laminaten. Zelfklevende folies hebben veel mogelijkheden in de uitvoeringen en afbeeldingen.

3M™ Stamark™ (verwijderbare) wegmarkeringstape

De 3M™ Stamark™ wegmarkeringstape is een flexibel markeringsmateriaal voor het aanbrengen van verkeerslijnen bij werken waar (tijdelijke) belijning nodig is en te verwijderen is. Deze tape kan op de meeste asfalt en betonoppervlakken worden aangebracht middels basisapparatuur en automatische aanbrengstoestellen. De 3M™ Stamark™ heeft een hoge stroefheid en kan in standaard en met hoog reflecterende eigenschappen worden geleverd.

Belijningsplan en standaards

Wanneer het belijnen meer omvat dan een enkele lijn op locatie adviseren wij om vooraf een belijningsplan te maken. Een belijningsplan geeft duidelijk weer waar welke belijningen aangebracht moet worden met kleuren, afmetingen en specificaties. Veelal is het belijningsplan onderdeel van het verkeersplan of wayfinding plan. Bij het opstellen van en belijningsplan gaat een inventarisatie vooraf. Tijdens deze inventarisatie worden de wensen opgenomen, gekeken naar de (logistieke) processen en verkeersstromen, de mogelijkheden en onmogelijkheden en de type ondergronden. Een belijningsplan biedt de mogelijkheid om de belijning als een systeem op te zetten en te visualiseren voordat er op locatie een streep is getrokken. Een technische (bedrijf)standaard met vastlegging van de type belijningen, kleuren, uitvoering en formaten kan separaat of als onderdeel van het belijningsplan worden ontwikkeld.

professionele belijning fabriekshal

Belijningsproject uitgestippeld

De impact van een goed uitgevoerd belijningssysteem is direct merkbaar, de kleuren en afbakeningen hebben een sterk visueel karakter en beïnvloeden menselijk gedrag. Een belijningsproject kan een hele opgave lijken, maar wanneer het zorgvuldig is voorbereid wordt het al snel simpeler en haalbaar. Wij begeleiden het gehele traject voor belijning en wegmarkering voor bedrijfsterreinen en magazijnen van A-Z en delen de uitvoering in praktische stappen op; ontwerp, planning, compliance toetsing met wetgeving, materiaaladvies, begeleiding en applicatie. Hiermee maken we de stap naar een zichtbaar verschil zo eenvoudig mogelijk. Een enkele lijn of een complete vloercoating met looppaden en verkeerswegen, wij lijnen het op.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.