nlende
Zoeken

Brandpreventie en Reddingsmiddelen

Wat is brandpreventie en reddingsmiddelensignalering?

Signalering van brandpreventie en reddingsmiddelen zijn componenten uit een veiligheidssignaleringssysteem welke bestaan uit permanente visuele markeringen die de locatie aangeven van de betreffende veiligheidsmiddelen. Reddingsmiddelen en brandpreventiemiddelen zoals brandblussers, noodknoppen en blusdekens dienen goed zichtbaar en herkenbaar te zijn. Adequaat uitgevoerde signalering, in een uniforme stijl zijn de aangewezen middelen om dit te realiseren.

Voor het markeren van deze middelen worden primaire aanduidingen gebruikt met veiligheidssymbolen conform ISO 7010 – Veiligheidskleuren en tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. De ISO 7010 is een geharmoniseerde norm die de herkenbaarheid van de symbolen internationaal bevordert; Standaardisatie. In combinatie met contourmarkeringen (volgens ISO 3864) kan er zelfs een extra accent worden gegeven aan de signalisatie.

Brandpreventie- en reddingsmiddelensignalering wordt gebruikt voor het markeren van brandblusmateriaal (brandblussers, slanghaspels), handbrandmelders, EHBO middelen, noodstoppen en reddingsmaterialen.

“The purpose of safety colours and safety signs is to draw attention rapidly to objects and situations affecting safety and health and to gain rapid understanding of a specific message” – ISO 3864-1:2011

Meer over ISO3864-1:2011

Waarom goede signalering cruciaal is

Opvallend gemarkeerde brandblussers, brandmelders en reddingsmiddelen zijn belangrijk op het moment dat een calamiteit plaatsvindt. Maar ook uit preventief oogpunt is duidelijke identificering van groot belang. Doordat mensen al in normale werk- of bezoeksituaties de signalering waarnemen kunnen zij deze locaties en middelen in het geheugen opslaan. Op het moment van de calamiteit weten zij, ook onder stress, direct te handelen doordat zij de blussers, melders en reddingsmiddelen snel weten te vinden.

De minimale leesafstand is de maatstaf voor het bepalen van de grootte van de markeringen en signalering van brandpreventie en reddingsmiddelen. In combinatie met borden die de zichtbaarheid verhogen door de vorm (vlak, haaks, panoramisch) en lichttechnische eigenschappen zoals fosforescerende (nalichtende) materialen voor binnen en retro-reflectie materiaal voor buitenomgevingen wordt een optimaal signaleringssysteem bereikt. De wijze en positie van plaatsing is in combinatie van passend materiaalgebruik cruciaal om de effectiviteit, toegevoegde waarde aan de veiligheid en de investering te borgen.

Signalering en markering van brandpreventie en reddingsmiddelen

Onze diensten en producten

Onze opdrachtgevers beschouwen signalering niet alleen als een uit wet- of regelgeving voortkomende verplichting. Dit elementaire onderdeel van veiligheidssignalering is onderdeel van het veiligheidsbeleid en een communicatiemiddel. Op deze signalering dient vertrouwd te kunnen worden. Signalering van Blomsma Signs & Safety voorziet in deze kwaliteit. Onze signalering voorziet in functionaliteit en vertrouwen.

We leveren en implementeren brandpreventiemiddelensignalering, van advies tot het gebruik van wet- en regelgeving, materiaalgebruik en plaatsingswijze. We verzorgen Quick scans, inventarisaties, vervaardigen signaleringsplannen, produceren, monteren en onderhouden brandpreventie en reddingsmiddelensignalering. Ook kunnen wij als geïntegreerde specialist direct de koppeling maken met het beheer en vervaardigen van verwante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden en veiligheidskundige tekeningen.

  • Advisering
  • Productie en levering
  • Totaal- en deelprojecten
  • Montage en onderhoud
  • Inventarisatie en signplan
  • Compliance scans

Uw situatie

U ontwikkelt een (nieuwbouw)project? Of zijn de brandpreventie en reddingsmiddelen op uw locatie niet voldoende gemarkeerd? Wellicht wilt u weten of uw huidige markeringen wel aan de geldende wet- en regelgeving voldoet? Neem dan contact met ons op voor een passend advies, indicatie of een Quick scan van uw situatie. Wij kunnen uw signalering verbeteren en in lijn brengen met wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.