nlende
Zoeken

Calamiteiteninstructies

Wat zijn calamiteiteninstructies

Calamiteiteninstructies of veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk te begrijpen informatiekaarten die weergeven wat er moet gebeuren in geval van een calamiteit. Calamiteiteninstructies geven specifieke instructies voor hoe te handelen in geval van brand, ontruiming of een ongeval. Ze geven ook de belangrijke telefoonnummers weer voor de betreffende hulpdiensten.

In combinatie met ontruimingsplattegronden worden alle relevante instructies vanuit het veiligheidsplan gecommuniceerd. Het integreren in de ontruimingsplattegronden is ook mogelijk wanneer het een hele eenvoudige instructie betreft.

“ Within the context of his responsibilities, the employer shall take the measures necessary for the safety and health protection of workers, including prevention of occupational risks and provision of information and training, as well as provision of the necessary organization and means” – European Directive 89/391/EEC, Article 6

Blomsma Signs & Safety ontwerpt en levert calamiteiteninstructies

Waarom calamiteiteninstructies

Vrijwel elk land heeft wetgeving welke voorschrijft dat werknemers, bezoekers en leveranciers duidelijk moeten worden geïnformeerd bij calamiteiten. De instructies dienen ook te informeren over het van hen gewenste gedrag, handelingen en actuele telefoonnummers van hulpdiensten. Deze informatie wordt beknopt weergegeven op een calamiteiteninstructie. Af te beelden veiligheidssymbolen worden uitgevoerd conform ISO 7010 en veiligheidskleuren volgens ISO 3864. Hierdoor kan de aansluiting worden gemaakt met het veiligheidssignaleringssysteem.

In Duitsland bijvoorbeeld is er de DIN 14096 welke de regels beschrijft voor het vormgeven en de uitvoering van brandbeveiligingsvoorschriften. Deze brandveiligheidsvoorschriften zijn afgestemd op de specifieke locatie en geeft een opsomming van regels voor brandpreventie en instructies voor wat te doen bij brand.

Blomsma Signs & Safety ontwerpt en levert calamiteiteninstructies

Blomsma Signs & Safety ontwerpt en levert calamiteiteninstructies ook voor de maritieme markt. Op schepen waarop een low location lighting systeem is aangebracht dienen safety instruction bills te worden geplaatst. De safety instruction bills worden in hutten en verblijfsruimtes geplaatst. Deze instructies geven informatie omtrent evacueren, scheepsalarmen, toegewezen reddingsboten en een uitleg van het low location lighting systeem.

“In all passenger cabins a placard explaining the LLL system should de installed on the inside of the cabin door. It should also have a diagram showing the location of, and the way to, the two closest exits with respect to the cabin” – IMO Resolution A.752(18) 4.6

LOW LOCATION LIGHTING

Blomsma Signs & Safety ontwerpt en levert calamiteiteninstructies

Plannen van locaties

Instructiekaarten worden normaliter in de nabijheid van ontruimingsplattegronden geplaatst, maar kunnen ook op zichzelf als informatievoorziening op strategische plaatsen worden herhaald, bijvoorbeeld in aparte ruimten zoals vergaderlokalen en kantoren. Het is ook aan te bevelen om calamiteiteninstructies buiten accommodaties en gebouwen te realiseren. Immers is de informatie ook relevant om weer te geven en te herhalen in industriële installaties en op terreinen. Wanneer de calamiteiteninstructies over een industrieel complex worden toegepast kunnen er zelfs vereenvoudigde situatieoverzichten worden geïntegreerd welke bijvoorbeeld de locaties van de verzamelplaatsen weergeven. Hiermee wordt de instructie een nog waardevoller middel als informatievoorziening en de aansluiting bij de vluchtroutesignalering.

Onze producten en diensten

Blomsma Signs & Safety ontwerpt en levert calamiteiteninstructies. Omdat een calamiteitenkaart zich bij voorkeur in de nabijheid van een ontruimingsplattegrond bevindt streven wij naar een uniforme grafische vormgeving. Zo creëren wij een rustig ontwerp voor een maximale informatieoverdracht. Indien de instructie beknopt is, kan deze in de ontruimingsplattegrond worden geïntegreerd. In dat geval is een aparte calamiteiteninstructiekaart niet benodigd. Ook als er nog geen veiligheidssignaleringssysteem aanwezig is, kunnen we de calamiteiteninstructies zo realiseren dat toekomstige uitbreidingen van veiligheidssignalisatie en ontruimingsplattegronden er eenvoudig op aansluiten.

Blomsma Signs & Safety verzorgt:

  • Ontwerp, vormgeving en tekenwerk
  • (Strategische) Planning, realisatie
  • Calamiteiteninstructies
  • Safety Instruction Placards
  • Station Bills

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.