nlende
Zoeken

Low Location Lighting

Wat is Low Location Lighting?

Low Location Lighting is een elektrisch aangedreven verlicht- of een fosforescerend (nalichtend) systeem welke laag bij de grond is aangebracht en de vluchtroutes en (nood)uitgangen weergeeft. Blomsma is specialist op het gebied van installatie, metingen en certificering van LLL systemen.

“The purpose of such a system is given by IMO resolutions A.752(18) and SOLAS regulation II-2/13.3.2.5: i.e. it shall enable passengers and crew to clearly identify the routes of escape and the relevant exits when the normal emergency lighting is less effective due to smoke” – ISO 15307:2021

MEER OVER ISO15370:2010

De term Low Location Lighting is een specifieke term voor vluchtroutegeleidingssystemen in de maritieme sector, welke verplicht is voor verschillende schepen naar de voorschriften van IMO en SOLAS. Vluchtroutegeleidingssystemen voor gebouwen wijken op meerdere punten af van de maritieme versie, vanuit het wettelijk kader en de vluchtroutefilosofie. Zie hiervoor onze productpagina vluchtroutegeleidingssystemen.

Een LLL systeem kenmerkt zich door een zo min mogelijk onderbroken markering in gangen en trappenhuizen. Het LLL systeem geeft de vluchtroutes weer, richtingsveranderingen van de vluchtroute, markeringen van trappen en uitgangen en de locaties van brandpreventie- en reddingsmiddelen. Het systeem voorziet tevens in instructiepanelen in verblijfsruimten en hutten die de werking van het LLL systeem weergeeft aan de gebruikers.

“low-location lighting system : electrically powered lighting or phosphorescent guidance lines or indicators and relevant signs placed as continuous as practicable along the escape routes relevant to passenger and crew accommodation spaces to readily identify such routes when the normal or the emergency light is less effective due to smoke” – ISO 15370:2021

Meer over ISO15370:2010

Werking van Low Location Lighting Systeem

Low Location Lighting wordt laag bij de grond aangebracht, op maximaal 300mm van de vloer. Bij lichtuitval wordt het systeem zichtbaar door het activeren van de interne verlichting of door zijn nalichtende werking. In geval van brand en rookontwikkeling is er nauwelijks zicht op de reguliere noodverlichtingssystemen als gevolg van de rook. Door de positionering laag bij de grond blijft de vluchtroutegeleiding ook zichtbaar bij rookontwikkeling.

Het gebruik van nalichtend materiaal voor deze systemen heeft als voordeel dat er geen elektrische systemen aangelegd hoeven worden. Ook vindt er geen stroomgebruik plaats. Om te voorzien in een kwalitatief systeem bestaan er ISO normen zoals de ISO15370 (LLL on Passenger Ships) en de ISO17398 (Classification, performance and durability of safety signs).

De vluchtroutes en locaties van brandpreventie- en reddingsmiddelen worden weergegeven met symbolen conform IMO / ISO 24409 (shipboards safety signs). Het systeem dient in overeenstemming te zijn met het escape route plan en/of safety plan. De vluchtroutes worden in primaire en secundaire routes weergegeven, waar primair naar verzamelplaatsen worden verwezen.

Wettelijk kader voor een Low Location Lighting systeem

Een LLL systeem is verplicht voor schepen met meer dan 36 passagiers volgens IMO Resolutie A.752(18) en SOLAS (1974) II-2/28 paragraaf 1.10 en II-2/41-2 paragraaf 4.7. Schepen die voldoen aan de criteria zoals beschreven in Resolutie MSC. 266(84) Code Of Safety For Special Purpose Ships – Chapter 8 Life-Saving Appliances worden voorzien van LLL. Mobiele offshore boorinstallaties (Mobiel Offshore Drilling Units) dienen te zijn voorzien van Low Location Lighting zoals beschreven in de IMO A/1023(26) 9.4 Means of Escape (9.4.1.4).

Naast het wettelijke kader wordt vrijwel elke accommodatie- en verblijfsruimte op offshore platforms voorzien van een LLL systeem.

Implementatie van Low Location Lighting systeem

De implementatie van een Low Location Light-systeem begint met het vervaardigen van een (LLL) signplan dat overeenkomt met de vluchtroutefilosofie en ter goedkeur aan de controlerende instantie word aangeboden. Vervolgens wordt het gehele systeem met gecertificeerd materiaal door Blomsma Signs & Safety geïnstalleerd. Na de installatie vindt de Low Location Lighting-meting plaats zodat deze gemeten kan worden op de prestatie van de lichtopbrengst. De meting wordt onder toezicht van de inspectie uitgevoerd door getraind en gecertificeerd Blomsma personeel.

Meting en certificering

Een Low Location Lighting systeem dient elke vijf jaar te worden geïnspecteerd op volledigheid en de lichtopbrengst. Onze getrainde engineers voeren op locatie een inspectie en metingen uit en rapporteren de bevindingen. Het meten van de lichtopbrengst vindt plaats met gekeurde en gekalibreerde apparatuur.

Blomsma Signs & Safety is door DNV geaccrediteerd om Low Location Lighting systemen te inspecteren. Wij bieden installatie, metingen en certificering van Low Location Lighting systemen. Ons certificaat is te vinden onder Downloads.

Onze diensten

Blomsma Signs & Safety is een volledige serviceverlener voor Low Location Lighting systemen; van engineering tot en met de installatie. Daarnaast verzorgen wij ook de inspecties, metingen en onderhoud van uw LLL systeem.

  • Ontwerp LLL systeem / Signplan
  • Levering PL en LED LLL systemen
  • Installatie LLL systemen
  • Tekenen en ontwerpen LLL instructies
  • Inspectie en meting
  • Onderhoud

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over Low Location Light in uw gebouw, schip of offshore installatie.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.