nlende
Zoeken

Procesidentificatie

Wat is procesidentificatie

Procesidentificatie of procestagging is het markeren van equipment en installaties. Het markeren wordt gebruikt om alle vaste en bewegende onderdelen van een proces te kunnen identificeren gedurende hun levenscyclus. Een duidelijke informatievoorziening van procesequipment is een essentieel onderdeel om een installatie te opereren, onderhouden en storingen te voorkomen. De markeringen geven in de meeste situaties het specifieke asset nummer weer, overeenkomstig met de benaming in de processchema’s (P&ID’s). Ook zijn er inmiddels alternatieve intelligente methoden zoals QR codes, Barcodes en op afstand uitleesbare RFID tags.

Allerlei onderdelen van procesinstallaties kunnen worden voorzien van een tagmarkering, zoals nanometers, afsluiters, procesvaten en pompen. Ook kunnen leidingen worden voorzien van een leidingnummer (line-number), als een losse markering of geïntegreerd in de leidingmarkering.

De ISO 25060-1 biedt mogelijkheden om leidingnummers en technische informatie als een integraal onderdeel van leidingmarkering af te beelden:
“If additional technical information is required by the user, this information shall be the contrast colour black on a white background”- ISO 20560-1:2020

Meer over ISO 20560

Procesidentificatie voor het markeren van equipment en leidingen

Uiteenlopende materialen

Procesidentificatie of procestagging wordt middels uiteenlopende sign-methoden gerealiseerd. Zo wordt met behulp van diverse materiaalsoorten zoals bedrukte stickers of signs, gegraveerde kunststof- of rvs-plaatjes in combinatie met industriële bevestigingstechnieken een proces volledig gemarkeerd. Er zijn vele factoren die het gebruik en duurzaamheid van de procestags beïnvloeden; weersinvloeden wanneer deze buiten worden gebruikt, aantasting en corrosie door chemicaliën en oplosmiddelen en bijvoorbeeld extreem lage of hoge temperaturen. Er zijn een aantal categorieën uitvoeringen van procesidentificatie wanneer geclassificeerd naar materialen:

  • Zelfklevende etiketten/teksten
  • Kunststof platen
  • Staal en RVS platen
  • Kunststof en aluminium inschuifsystemen

De platen worden mechanisch of verlijmd bevestigd. Dit kan met beugelsystemen, (staal)draad, kunststof binders, speciale lijmen en kitten of direct vast gebout, geschroefd of genageld aan equipment.

QR code en barcode tagging

Procesidentificatie voor het markeren van equipment en leidingen kan met een alfabetische en numerieke code worden gerealiseerd. Wanneer er een intelligente markering nodig is, welke leesbaar is met een scanner, worden markeringen uitgevoerd met een scanbare code. QR code en barcode zijn gangbare codesystemen welke aan applicaties en database beheerssystemen gekoppeld worden. Het gebruik van markeringen met QR code en barcode past ook voor logistieke oplossingen in bijvoorbeeld magazijnen.

Procesidentificatie voor het markeren van equipment en leidingen

Line-nummering

Leidingen kunnen fysiek worden geïdentificeerd in relatie tot de positie in een proces. Line-nummering betreft zowel het daadwerkelijk aanbrengen van een nummer op de leiding alsmede het weergeven van het leidingnummer in tekening. Line-nummering kan een aanvulling zijn op wettelijk voorgeschreven leidingmarkering. Deze type markeringen kunnen afhankelijk van de omgeving, het gebruik en de leesafstand in een aantal wijzen worden aangebracht. Geprinte zelfklevende labels en contour gesneden vinyl of polyester teksten zijn de meest voorkomende markeringstypen wanneer deze als losse markeringen worden gerealiseerd. De kleur van de markering dient contrasterend te zijn om een optimale herkenning te borgen. De afwerking en materiaaltype van de leiding is van belang wanneer een type markering wordt geselecteerd. Bij RVS leidingen bijvoorbeeld, dient men rekening te houden met chloorvrije materialen en lijmsoorten.

RFID Tagging

Wanneer er meer eisen worden gesteld aan de intelligentie van de tagging en uitleesbaarheid via diverse hand-held apparaten kunnen RFID tags worden ingezet. RFID staat voor Radio Frequency IDentification en functioneren door het gebruik van detecteerbare frequenties. Een RFID chip kan informatie verzenden en ontvangen middels een microchip en antenne. RFID chips worden voorgeprogrammeerd met de door de gebruiker gewenste informatie. Het implementeren van RFID proces tagging vraagt om een grondige voorbereiding, planning en aansluiting met beheerssystemen en apparaten via geschikte applicaties en databases. RFID Chips en tags kunnen ook aan reguliere procestagging oplossingen worden bevestigd of geïntegreerd.

Procesidentificatie met RFID tags

Onze producten en diensten

Blomsma Signs & Safety voorziet in een compleet product- en serviceprogramma voor procesidentificatie en procestagging. Wij leveren materialen en realiseren complete procestagging projecten. Een gebruiksvriendelijke implementatie en duidelijk herkenbare markeringen staan aan de basis van elk project. Wij adviseren in materiaalgebruik, verzorgen opnames, monteren en onderhouden procesidentificatie. Ook hebben we een ondersteunende rol in het controleren van processchema’s en P&ID’s gedurende de realisatie van een procestagging project. Procesidentificatie voor het markeren van equipment en leidingen.

Wij leveren de volgende soorten procestagging:

  • Equipment (asset) identificatie/equipment nummers
  • Afsluiter tags/afsluiteridentificatie
  • Leidingnummer markeringen/Line numering
  • Logistieke identificatie tags en markeringen

Procesidentificatie voor het markeren van equipment en leidingen

Procesidentificatie voor het markeren van equipment en leidingen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.