nlende
Zoeken

Terrein bewegwijzering

Wat is terrein bewegwijzering

Terrein bewegwijzering is een systeem van bebording en markeringen die inzage geeft aan verkeersstromen over de bestemmingen en de optimale route om de bestemmingen te bereiken. Op bedrijfsterreinen hechten we veel waarde aan het efficiënt en veilig bereiken van die bestemmingen, rekening houdend met andere verkeersstromen en bewegingen. Terrein bewegwijzering is een fundamenteel onderdeel van een visueel communicatie informatie systeem. Het is ook een middel om de identiteit en de toewijding aan efficiëntie, ervaring en veiligheid te etaleren.

Functionele bewegwijzering

Een bewegwijzeringssysteem functioneert optimaal wanneer deze begrepen wordt door de gebruikers. Standaard criteria voor begrijpelijkheid is het kennen van de doelgroep. De behoefte van bijvoorbeeld bezoekers van een medisch centrum verschillen in veel opzichten met die van een vrachtwagen chauffeur die chemicaliën komt lossen bij een chemische fabriek. Functionele bewegwijzering draagt bij aan een efficiënte en veilige bedrijfsvoering. Het goed begeleiden van uw bezoekers, leveranciers en intern verkeer naar hun bestemmingen voorkomt het dwalen over een locatie en bespaart daarmee tijd. Ook kunnen hiermee onnodige risico’s worden voorkomen. Functioneel is herkenbaar, begrijpelijk en logisch; functionele bewegwijzering is investering die op vele facetten rendeert.

De bewegwijzering begint vaak met een aanduiding bij de toegang van het terrein; toegangsborden. Op industriële locaties zijn deze toegangsborden vaak aangevuld met veiligheidssymbolen.

Meer over toegangsborden

Bewegwijzeringsborden parkeerterrein

Terreinbewegwijzering en identiteit

De terreinbewegwijzering kan worden gebruikt om uw merk en cultuur te versterken. Het gebruik van (begrijpelijke, leesbare) huisstijl lettertypen, huisstijlkleuren en logogebruik zijn eenvoudige toe te passen in de bewegwijzering. Gecombineerd met herkenbare internationale symbolen en filosofieën voor de opzet en inrichting van een bewegwijzeringssysteem geven ze een uniek en praktisch resultaat. Zo kan nationale verkeerswetgeving of een internationale ISO norm voor bewegwijzering worden toegepast. Hiermee wordt een eigen identiteit gekoppeld met herkenbare tekens voor een uniek en doeltreffend bewegwijzeringssysteem.

“The purpose of this part of ISO 28564 is to provide guidance on the design and use of location and direction signs to enable users to assimilate required information swiftly and accurately and act upon the information shown safely and conveniently” – ISO 28564-2:2016

Meer over ISO 28564-2:2016

Bewegwijzering fabrieksterrein

De voordelen van duidelijke terreinbewegwijzering

Naast het voordeel van het praktisch informeren van gebruikers over de locatie en haar bestemmingen, heeft een duidelijke terreinbewegwijzering meer voordelen:

  • Stimuleer terugkombezoeken: Het gemak waarmee gebruikers kunnen parkeren en toegang krijgen tot uw pand(en) en faciliteiten zal de kans op frustratie verminderen, hun tevredenheid verhogen en de kans op herhaalde bezoeken vergroten.
  • Vergroot de branding: Door consistent uw huisstijl met uw logo, bedrijfskleuren en lettertype in uw bewegwijzering te gebruiken, versterkt u uw identiteit. Bezoekers zullen uw merk tijdens een bezoek vaak zien, waardoor hun ervaring met uw merk wordt verbeterd en hun algemene indruk van het bezoek op een positieve manier wordt versterkt.
  • Verbeter de efficiëntie: Door bewegwijzering kunnen gebruikers sneller hun bestemming bereiken, waardoor het aantal mensen dat over uw locatie dwaalt en andere verkeersstromen kan frustreren tot een minimum worden beperkt.
  • Verhoog de productiviteit: Goed geplaatste bewegwijzering kunnen bezoekers en leveranciers naar hun bestemming leiden zonder dat ze uw personeel hoeven te onderbreken voor hulp.

Op de pagina 'ons werk' staan mooie voorbeelden van terrein bewegwijzeringprojecten die Blomsma Signs & Safety heeft uitgevoerd. Bekijk bijvoorbeeld eens onze terreinrouting voor DSM:

Terreinrouting en veiligheidsborden voor DSM

Praktische voorbeelden en toepassingen van een terrein bewegwijzeringssysteem zijn aankomstborden, parkeerborden,  opstelplaats borden, bebording met routes voor goederenverkeer, losplaatsroute markeringen, losplaats- en baainummer aanduidingen, poortnummers, rijroute bebording in parkeergarages, gebouwcoderingen en looproute bebording. Overzichtsborden zijn een sterk visueel ondersteuningsmiddel in een bewegwijzeringssysteem wanneer deze gedegen zijn vormgegeven en rekening houden met leesafstand en snelheid van passanten. Hier kan tevens de ISO 28564 een sturende rol in betekenen.

Aan de slag met terreinbewegwijzering

Als bewegwijzering niet uw dagelijkse werk is, kan het uitdagend zijn om te bepalen welke bewegwijzering nodig is en waar. Beschikbare materialen, classificeren van doelgroepen, internationale bezoekers en leveranciers, de invloed van veiligheidssignalering op uw bewegwijzering, meerdere interne of externe stakeholders met wensen en eisen. Kortom, een complexe aangelegenheid zonder de hulp van bevlogen specialisten. Wij kennen uw uitdagingen en kunnen u voorzien van het juiste advies, productie en montage van uw bewegwijzering. Het is onze toewijding om een sterk visueel systeem te realiseren, vanuit een stijlconcept en wanneer relevant, een uitgewerkt bewegwijzeringsplan.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.