nlende
Zoeken

Veiligheidsplattegronden

Wat zijn veiligheidsplattegronden

Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond waarop veiligheidsinformatie over een terrein, installatie, platform, schip of gebouw staat. Waar ontruimingsplattegronden bedoeld zijn voor de aanwezige gebruikers van een gebouw, is een veiligheidsplattegrond van belang voor hulpverlenende instanties en preventieve en beheers doeleinden. Veiligheidsplattegronden bevatten meer informatie dan ontruimingsplattegronden. Zo worden bijvoorbeeld de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen weergegeven voor de aanduiding van gevaarlijke stoffen gebruik gemaakt van de NFPA gevarendiamant. Maar ook informatie over tankinhoud, primaire vluchtroutes, blusmiddelen en hydranten, aanrijroutes voor hulpdiensten, aansluitpunten voor blusleidingen etc. Veelal is de weergegeven informatie op een veiligheidsplattegrond gekoppeld aan een brandweeraanvalsplan of de gebruiksvergunning van een bedrijf. Blomsma vervaardigt veiligheidsplattegronden conform NEN1414. Een veiligheidsplattegrond biedt meer diepgang en specialistische informatie.

Safety plans conform NEN1414 by Blomsma Signs & Safety

Gebaseerd op risico’s en beheersing

Veiligheidsplattegronden worden gebaseerd op risico’s en de beschikbare middelen voor brandpreventie, brandbestrijding, calamiteitenbeheersing, vluchten en ontruimen. Deze informatie wordt verkregen uit de beheersplannen, veiligheidsbeleid en -plannen en een grondige planning, eventueel voorafgegaan door een inventarisatie.

“The structure and execution of the plans is the result of a thorough inventory of risks and the relevant facilities for fire control, damage control, escape and embarkation” – ISO 17631

Meer over ISO 17631

Vereenvoudigd en begrijpelijk

Veiligheidsplattegronden, brandweer aanvalsplannen en andere veiligheidstekeningen worden vervaardigd op basis van bouwkundige tekeningen. Deze tekeningen worden aangepast naar een vereenvoudigde en begrijpelijke stijl. Voor specifieke toepassingen worden deuren en wanden op een kenmerkende, onderscheidende wijze afgebeeld, zoals bijvoorbeeld op veiligheidsplannen en brandbestrijdingsplannen voor de maritieme sector. Het gebruik van teksten in de tekening wordt geminimaliseerd, alleen relevante informatie wordt weergegeven. Het symboolgebruik is in lijn met voorschriften vanuit wetgeving en normen, hiermee kan de aansluiting met fysieke veiligheidssignalering worden gemaakt.

Onze diensten

Blomsma Signs & Safety maakt veiligheidsbeleid zichtbaar conform nationaal of internationaal geldende normering. Blomsma vervaardigt veiligheidsplattegronden conform NEN1414, DIN- en ISO-normen en IMO / Solas Wetgeving. Met onze uitgebreide kennis over veiligheidssymbolen, vormgeving, technisch tekenwerk en de toepassing van het wettelijke kader dragen wij zorg voor optimale veiligheidskundige tekeningen.

  • Veiligheidsplattegronden
  • Gebruiksvergunningtekeningen
  • Bereikbaarheidskaarten
  • Aanrijroute tekeningen
  • Brandweeraanvalsplan tekeningen
  • Vluchtroute plan
  • Reddingsmiddelenplan
  • Damage control plans
  • Kill Cards

Safety plans conform NEN1414 by Blomsma Signs & Safety

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.