nlende
Zoeken

Veiligheidstekeningen

De rol van veiligheidstekeningen

Veiligheidstekeningen zijn een integraal onderdeel van een veiligheidsbeleid. Ze hebben een informatieve, operationele en beheersfunctie en kunnen in specifieke gevallen voorschreven zijn vanuit wet- en regelgeving en onderhevig aan controles en inspecties. Veiligheidstekeningen kunnen essentieel zijn voor het (vergund) gebruik van een terrein, gebouw, object, en/of installatie. Blomsma biedt een groot assortiment veiligheidskundig tekenwerk. Er zijn diverse toepassingen van veiligheidstekeningen; ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden, bluswaternettekeningen, brandweeraanvalsplannen, reddingsmiddelentekeningen enz. Veiligheidstekeningen staan aan de basis van een veiligheidsfilosofie, de kracht van goed opgezette tekeningen is een snelle informatieoverdracht, inzicht en overzicht.

Veiligheidstekeningen geharmoniseerd

Gezien de cruciale rol die veiligheidstekeningen hebben is het gebruik van normen en voorschriften voor een geharmoniseerde weergave essentieel. Hiermee wordt een voor de gebruiker begrijpelijke informatieoverdracht gewaarborgd. En dat is waar het om draait; veiligheidstekeningen hebben een doel, en dat is bovenal dat zij begrepen worden en leesbaar zijn.

Wetgeving

De wet- en regelgeving voor geografische gebieden, landen en maritieme objecten verschilt. Zo ook de wetten, regels en normen voor land- en offshore-objecten. Op schepen en offshore-platforms zijn de omstandigheden anders dan in gebouwen, op fabrieksterreinen, in werkplaatsen en andere publieke ruimten op het land. Onze adviezen en projecten voldoen aan gestelde (inter)nationale richtlijnen, wetgeving welke veelal vertaald is in normen voor een praktische en uniforme aanpak.

Blomsma biedt een groot assortiment veiligheidskundig tekenwerk. Onze specialisten kennen de voorschriften van elke norm en weten de voorgeschreven informatiebehoeften en -eisen te vertalen naar begrijpelijke tekeningen.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.