nlende
Zoeken

Veiligheidszone- en samengestelde borden

Wat zijn samengestelde borden en veiligheidsborden?

Samengestelde borden, ook bekend als veiligheidsborden, zijn borden met gecombineerde informatie over gevaren, verboden en geboden. Samengestelde borden of veiligheidsborden informeren werknemers, leveranciers en bezoekers over gevaren, verboden en geboden. Zijn er meerdere gevaren, verboden en geboden te communiceren, dan is een samengesteld bord het meest effectief. De informatie wordt toegankelijk gerangschikt op een op de situatie afgestemd bord. De borden kunnen worden aangevuld met praktische, beknopt weergegeven informatie, zoals een titel met de naam van een gebied, installatie of ruimte die van een samengesteld bord wordt voorzien.

“Multiple sign formats combine two or more ISO 7010 safety signs and associated supplementary on the same rectangular carrier to convey safety information about two or more potential hazards on a single sign” - ISO/TS 20559

Meer over ISO/TS 20559

Vrijwel iedere locatie heeft zijn risicogebieden of ruimtes, installaties en omgevingen waar specifieke regels gelden. Bijvoorbeeld een ruimte met elektrische spanning of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Hier mag niet worden gerookt of getelefoneerd. De intensiteit en mate van risico’s van deze gebieden zijn in de industrie en chemie anders dan bij een waterzuivering, op een schip of in een kantooromgeving.

Het is mogelijk om de veiligheidszone- of samengestelde borden volgens een bedrijfshuisstijl vorm te geven. Echter is huisstijlgebruik ondergeschikt aan de veiligheidsboodschap. Het toepassen van huisstijlelementen zoals een bedrijfslogo en kleuren kan bijdragen aan een koppeling met het veiligheidsbeleid en uitstraling van het bedrijf.

Toegangsborden voor fabrieksterrein door Blomsma Signs & Safety

Bij aankomst op een locatie is er vaak een toegangsbord aanwezig waarop primaire huisstijlkenmerken zijn gecombineerd met route informatie en symbolen voor het weergeven van de buitenste schil van veiligheidsinformatie, bijvoorbeeld een maximumsnelheid.

Meer over Toegangsborden

Op ieder bord is de sortering in volgorde van belangrijkheid nodig; eerst de gevaarsymbolen, dan verboden en vervolgens de geboden, conform ISO 3864 richtlijnen. Vervolgens eventuele aanvullende informatie zoals een stofherkenningsnummer of specifieke bijkomende instructies.

Samengestelde borden en veiligheidssignaleringssysteem

Samengestelde borden zijn een essentieel element van het veiligheidssignaleringssysteem. Door het weergeven van de verschillende grenzen van risicogebieden met verwante verboden en geboden met samengestelde borden kan er gericht relevante informatie worden gecommuniceerd. Hiermee kan een overdaad aan veiligheidssymbolen per bord worden voorkomen. Zeker bij industriële en complexe omgevingen is dit schillenprincipe een voorname methode om duidelijke veiligheidssignalering te realiseren. Het ontwerp van het systeem wordt bij voorkeur vastgelegd in een signplan.

Toepassingen

Veiligheidszone- en samengestelde borden of veiligheidsborden kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Ook kunnen ze worden gecombineerd met afzettingen en belijning. Samengestelde borden worden gebruikt voor onder andere:

Toegangen en terreinbetreding: borden bij toegangen van een terrein of installatie;
Verlaadplaatsen: verlaadplaatsborden bij laad- en lospunten van chemicaliën;
Chemicaliën en gasflesopslagen: borden bij opslagen van chemicaliën en gasflessen, gecombineerd met GHS;
Veiligheidszones: borden die specifieke veiligheidszones of gebieden aangeven;

  • Besloten ruimte borden
  • Risicogebied borden
  • Technische en elektraruimte borden
  • Dak betreding borden
  • Battery limit borden
  • Hygiëne gebied borden
  • (Plot/zone) Impressie borden
  • Explosiegevaarlijke zones / EX zone borden

Bij een systeemontwerp waar de bewegwijzering wordt geïntegreerd wordt een optimale situatie bereikt. Een uniforme stijl, gecombineerd in begrijpelijk vormgegeven signalering leidt tot focuspunten van informatievoorziening. Een overdaad aan informatiepunten of borden kan hiermee worden voorkomen; duidelijk, pragmatisch, efficiënt en beheersbaar.

Van levering tot systematische implementatie

Blomsma Signs & Safety is gespecialiseerd in het vormgeven van veiligheidszone- en samengestelde borden, het ontwerpen van veiligheidssignaleringssystemen en het in-huis produceren van samengestelde borden. Het monteren en onderhouden van veiligheidsborden wordt door meerdere teams van getrainde en gecertificeerde monteurs gerealiseerd.

We zorgen ervoor dat uw samengestelde borden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, en dat de beoogde veiligheidsinformatie zo helder mogelijk wordt weergegeven .

We besteden gepaste aandacht aan het materiaalgebruik van de borden in relatie tot hun gebruik en omgeving. Zo gebruiken we vooral hoogwaardige retro-reflecterende folies om de zichtbaarheid van de borden aanzienlijk te verhogen, zowel in dag- als nachtsituaties.

We staan klaar, voor leveringen van een enkel veiligheidsbord tot aan complete implementatie en onderhoud van samengestelde borden in een veiligheidssignaleringssysteem.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.