nlende
Zoeken

Verkeersborden

Wat zijn verkeersborden

Verkeersborden zijn borden langs en boven wegen welke instructies of informatie geven aan deelnemers van het verkeer. Borden in het verkeer zijn een begrip en nauwelijks weg te denken uit het straatbeeld. Vanwege de harmonisatie en structurele toepassing zijn verkeersborden onderdeel van onze dagelijkse gewoonten. Zelfs als we er niet direct op letten nemen we ze waar wanneer we aan het verkeer deelnemen. De kracht van verkeersborden ligt in de eenvoudige en gestileerde weergave van de boodschap. Een sterk visueel symbolisch communicatiemiddel met een consequent kleurgebruik om snel informatie tot de gebruikers over te dragen.

“Vertical signage (commonly referred to as traffic signs) is an essential element of a modern and well maintained road infrastructure. It helps regulate traffic, provide crucial visual guidance, can alert drivers to potential hazards on the road and give drivers important preview time during night-time conditions” - European Union Road Federation ERF

LEES MEER OVER ERF

Verkeersborden beïnvloeden gewenst gedrag

Verkeersborden voor verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer dat wordt verbeterd door duidelijke informatie. Bij reguliere en complexe, overzichtelijke verkeerssituaties zijn verkeersborden een ultieme manier om snel informatie en instructies over te brengen.

De combinatie van het verkeersaanbod, de eigenschap van de weg en de omgeving van de weg levert ontelbare verschillende situaties op. De wegbeheerder heeft de taak om de aanwezige infrastructuur te ondersteunen met verkeerstekens, zodat de weggebruiker weet welk gedrag er van hem/haar verwacht wordt. Het gewenste verkeersgedrag draagt bij aan de verkeersveiligheid en doorstroming.

Fabrikant van verkeersborden voor verkeersveiligheid en doorstroming

Verkeersborden reflecterend en duurzaam

De functionaliteit van verkeersborden hangt af van hun zichtbaarheid en herkenbaarheid gedurende dag- en nachtsituaties. Overdag is het van belang dat een verkeersbord kleurvast is, voorzien van een uniforme vormgeving en van voldoende formaat is om deze tijdig te herkennen. Aansluitend is het van belang dat de verkeersborden retro-reflecterend worden uitgevoerd voor de zichtbaarheid in avond- en nachtsituaties. Blomsma Signs & Safety voert een complete range van retro-reflecterende materialen voor de vervaardiging van verkeersborden, zoals de 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische reflecterende folie. Verkeersborden zijn een informatiesysteem waar op vertrouwd moet kunnen worden; een degelijke kwaliteit in de uitvoering voor een lange levensduur en kleurvastheid is een basisvereiste. Onze verkeersborden worden met de grootste zorg gefabriceerd.

Verkeersborden voor verkeersveiligheid en doorstroming

Type verkeersborden

Er zijn verschillende typen verkeersborden met elk een specifieke functie en betekenis. De verkeersborden voor verkeersveiligheid en doorstroming worden ingedeeld naar tijdelijk en permanent gebruik. Bij tijdelijk gebruik worden borden voor de rijrichting en omleidingen vaak in een andere kleursamenstelling uitgevoerd dan bij de permanente borden. In Nederland zijn de verkeerstekens en hun toepassing vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “RVV1990”. In België in het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg B.S. 09.12.1975.

Verkeersborden omvatten onder andere de volgende series:

  • Snelheid
  • Voorrang
  • Geslotenverklaring
  • Rijrichting
  • Parkeren en stilstaan
  • Waarschuwing, geboden en verboden overig
  • Bewegwijzering
  • Informatie

Naast borden voor het wegverkeer zijn er ook verkeersborden voor vaarwater, welke van toepassing zijn op de waterwegen. Dit zijn specifieke verkeerstekens om het verkeer over water te informeren. In Nederland zijn de geldende verkeersborden voor waterwegen bepaald in het Binnenvaartpolitiereglement.

Verkeersborden voor verkeersveiligheid en doorstroming

Plannen van verkeersborden

Met een goede planning vooraf kan een gestructureerd systeem worden bereikt. Een verkeersplan waarin zowel verkeersborden als bewegwijzering, belijning en eventueel verkeersmeubilair (doorrijhoogte beveiliging,  rijbaanscheidingen en afzettingen) is weergegeven, en gebaseerd op de lokale situatie. Bij het opstellen van een verkeersplan worden onderwerpen als logistieke routes, looppaden en doorstroming verwerkt om een optimaal signaleringssysteem te realiseren. Het samenspel met belijning, veiligheidssignalering en bewegwijzering leidt tot een vereenvoudiging en praktische samenstellingen welke de werking van het systeem bevorderen. Plannen is een onmisbaar onderdeel bij de implementatie of reconstructie van de verkeersborden voor verkeersveiligheid en doorstroming

Verkeersborden industrieterrein en bedrijfsterrein

De route naar verbetering van de verkeersveiligheid

Blomsma Signs & Safety leidt de route van de verbetering van de verkeersveiligheid in de juiste banen. Van het leveren van verkeersborden tot reconstructie en optimalisatie van verkeersborden en verkeersinformatiesystemen. Wij voorzien in complete trajecten met de ontwikkeling van een verkeers(informatie)plan en realisatie op locatie. In de meest uiteenlopende omgevingen passen we onze kennis van wetgeving, materiaalsoorten en best practices toe. Op waterzuiveringen, industrie- en chemiecomplexen, raffinaderijen, tankterminals, logistieke terrein en openbare gebieden weten we hoe er een zichtbaar verschil gemaakt kan worden en slimme oplossingen leiden tot een verhoging van de veiligheid en doorstroming.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.