nlende
Zoeken

Vluchtroutegeleiding

Wat is een vluchtroutegeleidingssysteem?

Een vluchtroutegeleidingssysteem is een samenhangend geheel van verschillende signaleringscomponenten om personen uit een gebouw over de optimale vluchtweg te informeren. Op deze manier kan er zo snel mogelijk worden ontruimd. Deze componenten bestaan uit laag gemonteerde belijning en signaleringen die in alle omstandigheden (zoals rook of bij stroomuitval) zichtbaar zijn en blijven, gecombineerd met informatiepanelen over de vluchtwegen en (nood)uitgangen.

Dit systeem fungeert als aanvulling op noodverlichtingssystemen; vluchtroutegeleiding en vluchtroutemarkering dragen op een optimale manier bij aan de oriëntatie van uw personeel of bezoekers in geval van een calamiteit.

“Safety way guidance systems shall provide the users of the building with consistent, coherent information so that they can be evacuated efficiently from any occupancy unit to a safe area” – ISO 16069.

Lees meer over ISO16069

Het belang van een goed vluchtroutegeleidingssysteem

Bij brand verplaatst de rookontwikkeling zich naar boven. Hoger geplaatste vluchtwegmarkering is daardoor onzichtbaar en dit geldt ook voor de noodverlichting. Het ideale vluchtroutegeleidingssysteem wordt daarom laag bij de grond aangebracht, zodat deze goed zichtbaar is bij rookontwikkeling.

Er zijn diverse regels en normen voor vluchtroutegeleidingssystemen. Door een juiste interpretatie en correcte toepassing van deze richtlijnen draagt dit systeem bij aan de veiligheid van de gebruikers van het gebouw. Ook kan het systeem bijdragen aan de oriëntatie van hulpdiensten in geval van een calamiteit. De ISO 16069 (Vluchtroutegeleidingssystemen) is een internationale norm die een gestandaardiseerd gebruik van deze vluchtroutegeleidingssystemen in gebouwen bevordert. Deze norm beschrijft de randvoorwaarden, uitgangspunten en praktische richtlijnen en instructies voor het ontwerp en de realisatie van vluchtroutegeleiding en vluchtwegmarkering.

Voor schepen, maritieme objecten en offshore installaties zijn de vereisten voor het systeem beschreven in SOLAS en IMO resoluties. Hier wordt het vluchtroutegeleidingssysteem “Low Location Lighting” genoemd. Zie hiervoor ook onze productpagina over Low Location Lighting.

Onderdelen van een vluchtroutegeleidingssysteem

Een vluchtroutegeleidingssysteem bestaat uit lichtgevende geleiding lijnen die zo min mogelijk onderbroken zijn, contourmarkeringen bij nooduitgangen en markeringen bij bedieningen van deuren (deurhendels, noodontgrendelingen). Deze primaire componenten worden aangevuld met vluchtroutemarkeringen, markeringen van trappen en ladders en aanduidingen van nooduitgangen. Daarnaast dienen markeringen voor het identificeren van locaties van brandbestrijdings- en reddingsmiddelen langs het vluchtroutegeleidingssysteem te worden geïntegreerd.

Onze diensten

Voor vluchtroutegeleiding en vluchtwegmarkering verzorgt Blomsma Signs & Safety het gehele traject van ontwerp, engineering, installatie, onderhoud en meting van de lichtopbrengst van een vluchtroutegeleidingssysteem. Het ontwerpen van een systeem vraagt om de nodige kennis van wet- en regelgeving, materialen en de aansluiting bij een volledig signaleringssysteem zoals ook beschreven in de ISO/TS 20559 (Richtlijnen voor de ontwikkeling en gebruik van een veiligheidssignaleringssysteem).

  • Ontwerp van een vluchtroutegeleidingssysteem
  • Productie en levering materiaal
  • Installatie door vakkundig personeel
  • Onderhoudsprogramma’s
  • Lichtopbrengst metingen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.