nlende
Zoeken

Vluchtwegmarkering

Wat is vluchtwegmarkering?

Vluchtwegmarkering is het geheel aan signalering en markering dat ten tijde van een calamiteit de gebruikers van een object of gebied in staat stelt snel de weg naar veiligheid te vinden. De waarde van professioneel uitgevoerde en gemonteerde vluchtwegmarkering bewijst zich daarom het best tijdens noodsituaties en ontruimingen. Het is een essentieel onderdeel om bij calamiteiten persoonlijke en materiële schade te beperken. Het voorzien in vluchtwegmarkering is vrijwel altijd verplicht vanuit de wetgeving.

“In case of an emergency situation, this component of the safety signing system provides a permanent means to visually communicate the location of escape routes, providing people with a clearly marked path to the outside or to a place of safe refuge to wait for evacuation by intervention forces” – ISO/TS 20559:2020

Lees meer over ISO20559

De noodzaak van goede vluchtwegmarkering

Ongeacht de verblijfsplek; binnen een gebouw, op een (fabrieks)terrein, schip of offshore-installatie, een snelle ontruiming moet altijd mogelijk zijn. Vluchtwegmarkering is verplicht vanuit ARBO-wetgeving en diverse andere wet- en regelgevingen. Eenduidige communicatie door middel van vluchtwegmarkering is onder alle omstandigheden van groot belang. De verschillende relevante vluchtwegen moeten dus altijd in één oogopslag vindbaar en herkenbaar zijn. Uniform uitgevoerde vluchtwegmarkering leidt naar een veilige omgeving of verzamelplaats. Op schepen en offshore-installaties wordt aanvullend verwezen naar reddingsboten en vlotten.

Vluchtwegmarkering en het ontruimingsplan

Een doordacht systeem van vluchtwegmarkering kenmerkt zich door zichtbaarheid en begrijpelijkheid en vindt zijn basis veelal in een ontruimingsplan. Voor het ontwerpen van een compleet veiligheidssignaleringssysteem biedt de ISO TS20559 praktische instructies en voorbeelden. Markering en signalering van vluchtroutes door Blomsma Signs & Safety omvat het aanduiden van vluchtroutes, veranderingen van de richting van de vluchtroutes, nooduitgangen en veilige locaties zoals verzamelplaatsen. De vluchtwegmarkeringen zijn te vinden op goed zichtbare locaties, zijn afgestemd op de leesbaarheid qua grootte en hebben eigenschappen die de zichtbaarheid bevorderen. Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld fosforescentie / luminescentie (nalichtendheid), illuminatie (intern verlicht) en retro-reflectie (reflecterend).

Een ontruimingsplan bevat primaire en secundaire routes en een eindpunt; de locatie die ‘veilig’ is voor alle gebruikers. Dit is bijvoorbeeld een verzamelplaats maar kan ook een embarkatie station zijn waar reddingsboten en vlotten aanwezig zijn om een schip of offshore installatie te verlaten. De vluchtroutemarkering is dan ook een route aanduiding die op alle vloeren en niveaus aanwezig is en pas eindigt bij verzamelplaatsen.

Completeren van een vluchtroute systeem

Een vluchtroute systeem kan compleet worden gemaakt met bijvoorbeeld een vluchtroutegeleidingssysteem zoals beschreven in ISO 16069 en ISO 15370, en ontruimingsplattegronden volgens ISO 23601.

Onze diensten en producten

Blomsma Signs & Safety heeft een volledig programma van vluchtwegmarkering voor uw gebouw, fabriek, terrein, schip of offshore locatie. Voor de markering en signalering van vluchtroutes bieden we zowel nalichtende als retro-reflecterende markeringen in een uiteenlopende selectie van materialen en conform actuele wetgeving en normen.

  • Advies en ontwerp
  • Installatie en onderhoud
  • Nalichtende en reflecterende signalering
  • Vluchtwegsignalering conform ISO-7010
  • Vluchtwegmarkering maritiem conform o.a. ISO-24409 en IMO A.1116(30)
  • Primaire en secundaire route indicatie
  • Verzamelplaats verwijzingen
  • Koppeling met vluchtwegplattegronden/ontruimingsplattegronden
  • Te combineren met vluchtroutegeleidingssysteem

Neem contact met ons op

Wilt u weten of uw huidige vluchtwegmarkering voldoet aan de alle geldende wet- en regelgeving of wilt u een geheel nieuw vluchtwegmarkering systeem op laten zetten door ons? Neem dan contact op met ons team.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.