Hoogheemraadschap van Delfland veiligheidssignalering Blomsma Signs & Safety

Blomsma partner voor veiligheidssignalering Hoogheemraadschap van Delfland

Blomsma Signs & Safety heeft van het Hoogheemraadschap van Delfland de opdracht gekregen om de veiligheidssignalering te optimaliseren.

Veiligheidssignalering speelt een cruciale rol in de beïnvloeding van gedrag. Symbolen geven risico’s weer in van een dynamische werkomgeving. Symbolen geven instructies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen uniform herkenbaar weer. Veiligheidssignalering gaat zelfs verder, het identificeert hele processen van complexe installatie en eventuele gevaren. Wanneer juist geprojecteerd en vormgegeven is veiligheidssignalering een communicatiesysteem.

Blomsma Signs & Safety zal de reconstructie en optimalisatie van de veiligheidssignalering voor de locaties van het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgen. Voor dit project adviseren, engineeren en realiseren wij, in nauwe samenwerking met de veiligheidsafdeling, operaties en onderhoud. Blomsma zal voorzien in het gehele spectrum van veiligheidssignalering; het markeren van leidingen en tanks, het aanduiden van veiligheidszones, vluchtwegsignalering inclusief ontruimingsplattegronden, brandbestrijdings- en reddingsmiddelsignalering en vele andere onderwerpen. Het kader vanuit waar geopereerd wordt is wet- en regelgeving, waarbij alle recente wijzigingen en ontwikkelingen worden toegepast.

De diverse projecten vinden plaats op de rioolwaterzuivering de Groote Lucht (Vlaardingen), rioolwaterzuivering de Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland) en 16 gemalen gelegen van Schiedam tot aan Hoek van Holland.

Lees hier meer over het Hoogheemraadschap van Delfland: https://www.hhdelfland.nl/