nlende
Zoeken

NAM verlengt contract Blomsma Signs & Safety

Geplaatst op 1 april 2014

De Nederlande Aardolie Maatschappij (50% Shell/50% Exxon) heeft het contract met Blomsma Signs & Safety verlengd to eind 2015. Het contract omvat het produceren, leveren, engineeren, monteren en onderhouden van veiligheidssignalisatie.

Blomsma Signs & Safety is in 1982 gestart voor de NAM met het aanbrengen van veiligheidssignalisatie offshore. In 2006, voorafgaand aan de start van de onshore locaties, heeft Blomsma in samenwerking met de NAM een technical standard ontwikkeld waarin alle relevante veiligheidssignaleringen voor onshore en offshore locaties staan beschreven.

Speerpunten van het contract zijn de omzetting van WMS symbolen naar GHS symbolen op tanks en leidingen en de implementatie van veiligheidssignalering conform ISO7010 op nieuwe locaties. Waar nodig zullen ontruimingsplattegronden met nieuwe symbolen conform ISO23601 en ISO7010 worden voorzien.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.